Genomgång utav portföljen – Del 3 (SBB & INVESTOR)

Notera att inget jag skriver bör eller ska ses som finansiell rådgivning. Ta alltid dina egna affärsmässiga beslut och gör dina egna analyser.

Ni som följer mig här på bloggen vet att jag har startat en ny serie som jag kallar för genomgång utav portföljen. Det jag gör i dessa inlägg är att jag går igenom den senaste delårsrapporten för varje bolag jag äger aktier i. Anledningen till att jag gör detta är för att jag under semestern hade hög frånvaro (Under rapportperiod) från börsen och fokuserade på annat. Så jag har en del delårsrapporter att gå igenom för att se att bolagen utvecklas i rätt riktning. Så jag tänkte att jag kan lika gärna göra en serie utav detta och sprida informationen vidare till mina läsare. Vill du läsa den första delen utav serien så klicka här. I det här inlägget kommer jag att gå igenom följande bolag:

  • SBB
  • Investor

I det här inlägget kommer jag fokusera på de två sista svenska bolagen jag har i min portfölj. Investors rörelseresultat i den senaste delårsrapporten (Q2) landade på -62 957 miljoner SEK. Vilket kan jämföras med samma period året innan (Q2 2021) 31 761 miljoner SEK. Uppenbarligen är det här inte ett bra resultat. Resultatet före skatt gick ifrån 31 648 miljoner SEK i Q2 2021 till -65 323 miljoner SEK i Q2 2022. Nettoresultatet blev -65 521 miljoner SEK i Q2 2022, vilket kan jämföras med nettoresultatet i Q2 2021 som var 31 738 miljoner SEK. Nettoresultatet är såklart inte tillfredsställande. Resultatet per aktie gick ifrån 10.37 SEK i Q2 2021 till -21.38 SEK i Q2 2022. Anledningen till att resultatet skenat iväg mot det negativa hållet är faktiskt inte särskilt konstigt i.om hur börsen har gått. Det är huvudsakligen värdeförändringar som har orsakat det negativa resultatet. Investor rapporterar även ett justerat substansvärde på 199 kronor per aktie per den 30 juni. Vid årsskiftet var det justerade substansvärdet 248 kronor per aktie. De noterade bolagen i Investor genererade även en totalavkastning på -8%. Patricia industries genererade en totalavkastning till -2%, kassan exkluderad. Jag tror inte att någon förväntade sig en super rapport ifrån Investor med tanke på börsens nuvarande läge och alla motgångar på senare tid. Men jag tycker att Investor är ett väl förvaltat bolag och kommer fortsätta att öka på mitt innehav över tid.

Nästa bolag på tur är SBB. SBB’s hyresintäkter var i Q2 2022 1 878 miljoner SEK, vilket kan jämföras med samma period året innan då hyresintäkterna låg på 1 451 miljoner SEK. SBB har såvida ökat sina hyresintäkter med 29.4%. Bolagets driftöverskott ökade med 26,7% till 1 290 miljoner SEK i Q2 2022 ifrån 1 018 miljoner SEK i Q2 2021. Förvaltningsresultatet tyngdes ned till -147 miljoner SEK i Q2 2022 ifrån 827 miljoner SEK i Q2 2021. De totala värdeförändringarna för bolagets fastigheter har gått ifrån 5 071 miljoner SEK i Q2 2021 till -836 miljoner SEK. Bolagets resultat före skatt var i Q2 2021 6 942 miljoner SEK. Vilket kan jämföras med samma period i år då resultatet före skatt landade på -2 612 miljoner SEK. Nettoresultatet var i Q2 2021 6 558 miljoner SEK, i Q2 2022 var nettoresultatet -2 721 miljoner SEK. Resultatet per aktie vandrade ifrån 4,05 SEK i Q2 2021 till -1,99 SEK i Q2 2022. Substansvärdet (EPRA NRV) har i alla fall ökat med 38,5% ifrån 30,83 SEK per aktie I Q2 2021 till 42,70 SEK per aktie i Q2 2022. Det har även sålts tillgångar (fastigheter primärt) för ett värde av 9.5 miljarder SEK under perioden APRIL till JUNI. Vilket VD Batljan kommenterar med följande – ”Vi har varit tydliga med att vi ska genomföra försäljningar för minst netto 10 miljarder under april-december 2022. Vi kommer att fortsätta sälja tillgångar tills vi fått en BBB rating. Vi har trygga inflationssäkrade tillgångar, kunniga och motiverade medarbetare och vi måste se till att leverera en trygg balansräkning”. Samt kommenterar Batljan bolagets rating som sänkts utav kreditbetygsinstitut samt utdelning med följande – ”En stark leverans avseende driftnettot och kassaflöden visar att vi är på rätt väg att bli ännu starkare imorgon än idag. Vi kan försäkra våra aktieägare och våra kreditinvesterare att vi kommer att göra allt som krävs att få en bättre rating. Givet de vidtagna och planerade åtgärderna finner vi heller ingen anledning att ompröva vårt gällande utdelningsbeslut.”. En stor anledning till att bolagets resultat blev negativt beror på utställda obligationer. Så valutakursdifferenser har tyngt resultatet rejält. Samt negativa värdeförändringar utav förvaltningsfastigheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.