Genomgång utav portföljen – DEL 1

Notera att inget jag skriver bör eller ska ses som finansiell rådgivning. Ta alltid dina egna affärsmässiga beslut och gör dina egna analyser.

Då jag har haft semester och tagit lite tid ifrån börsen och fokuserat på det personliga planet så har jag en del att ta igen. Jag har rätt många delårsrapporter att gå igenom för att se att mina bolag utvecklas i rätt riktning. Därav så tänker jag att en serie utav inlägg där jag går igenom och tolkar delårsrapporterna blir utmärkt. I det här inlägget tänkte jag gå igenom delårsrapporterna för bolagen Intrum, Peab och Castellum. Samt hur mina tankar går kring dessa rapporter.

Det första bolaget jag tänkte gå igenom är Intrum. Nettoomsättningen i Q2 2021 var 4 424 miljoner SEK. I Q2 2022 så blev nettoomsättningen 4 879 miljoner SEK. Det är en ökning med 10,3% vilket i mina ögon är en suverän ökning. Rörelseresultatet i Q2 2021 landade på 1 563 miljoner SEK, vilket kan jämföras med samma period i år där rörelseresultatet var 1 561 miljoner SEK. Vilket är en minskning med cirka -0,1%. Så rörelseresultatet har dessvärre mer eller mindre stått och stampat. Rörelsemarginalen har i sin tur minskat ifrån 35,3% i Q2 2021 till 32,0% i Q2 2022. Att rörelsemarginalen minskat är såklart även trist. Det justerade rörelseresultatet var i Q2 2021 1 594 miljoner SEK. Detta kan jämföras med det justerade rörelseresultat i Q2 2022 där resultatet blev 1 701 miljoner SEK, vilket är en ökning med 6,7%. Justerad rörelsemarginal i Q2 2021 hamnade på 36,0% vilket kan jämföras med den justerade rörelsemarginalen Q2 2022 som var 34,9%. Nettoresultatet i Q2 2021 var 810 miljoner SEK. Nettoresultatet i Q2 2022 var i sin tur 734 miljoner SEK vilket innebär att nettoresultatet minskade med -9,4%. Resultat per aktie var i Q2 2021 6,48 SEK per aktie, i Q2 2022 var resultatet per aktie 5,50 SEK per aktie. En minskning med -15,1%. Vinst per aktie gick ifrån 5,67 SEK till 9,12 SEK. Allt som allt så tycker jag inte att rapporten var bra, men det var inte urusel heller. Så jag kommer att fortsätta öka mitt innehav under den kommande perioden förutsatt att inget negativt av fundamental karaktär släpps. Anders Engdahl kommenterade rapporten med följande – ”Under det andra kvartalet levererade vi det säsongsmässigt starkare resultatet som tidigare kommunicerats, samtidigt som vi fortsatte på vår transformationsresa. Jämfört med samma kvartal förra året ökade vi de kassaflödesbaserade intäkterna med 12 procent där
alla segment bidrog positivt. Det fortsatt förbättrade resultatet syns tydligt i cash EBIT, som ökade med 13 procent och cash vinst per aktie (cash EPS), som ökade med 61 procent under samma period”. Det ska även tilläggas att Anders Engdahl har fått sparken som VD och vill du läsa mer om det så klicka här.

Det andra bolagets delårsrapport jag tänkte gå igenom är Castellum. Hyresintäkterna i bolaget var i Q2 2021 1 299 miljoner SEK vilket kan jämföras med hyresintäkterna i Q2 2022 som landade på 1 948 miljoner SEK. Det är en ökning med cirka 50%. Vilket är suveränt i dessa tider och vilka tider som helst. Driftöverskottet i Q2 2022 låg på 1 512 miljoner SEK, vilket kan jämföras med samma period året innan då driftöverskottet var 1 015 miljoner SEK. Även en ökning här med 49%. Förvaltningsresultatet hamnade i sin tur på 1 226 miljoner SEK, samma period året innan (Q2 2021) så låg förvaltningsresultatet på 836 miljoner SEK. Vilket innebär att förvaltningsresultatet ökat med 46,7%. Resultatet före skatt i Q2 2021 var 2 201 miljoner SEK. I Q2 2022 så var resultatet före skatt 4 301 miljoner SEK. Således en ökning med 95,4%. Nettoresultatet i Q2 2022 landade på 3 320 miljoner SEK och i Q2 2021 låg nettoresultatet på 1 710 miljoner SEK. En ökning med 94,2%. Resultatet per aktie i Q2 2022 var 10,11 SEK, medans samma period ifjol var det 6,25 SEK. En ökning med 61,8%. Substansvärdet ( EPRA NRV) var 265 SEK per aktie i Q2 2022, samma period året innan låg substansvärdet på 227 SEK per aktie. En ökning med 15,9%. Allt som allt så tycker jag att rapporten var väldigt stark och bolaget har visat sina aktieägare att dom kan leverera. Det som ska tilläggas är att Castellum gjort ett förvärv då dom köpte upp Kungsleden och således är det inte konstigt att resultatet är så pass mycket bättre i år kontra förra året. Rutgher Arnhult kommenterar rapporten med följande – ”Trots turbulens och oro i vår sektor detta första halvår ser vi en fortsatt stark hyresmarknad med positiv nettouthyrning. Med en belåningsgrad på 38,2 procent och finansiella muskler i form av redan förhandlade bankfaciliteter som täcker alla förfall de kommande 2 åren, samt en kärnaffär med starkt och stabilt kassaflöde, är Castellum väl rustat att möta en kärvare finansmarknad”.

Det tredje bolaget är PEAB. Nettoomsättningen var i Q2 2021 15 169 miljoner SEK. I Q2 2022 ökade nettoomsättningen med 11,1% till 16 858 miljoner SEK. Orderingången låg på 14 334 miljoner SEK i Q2 2022, samma period året innan var orderingången 13 094 miljoner SEK. En ökning med 9,5%. Rörelseresultatet ökade ifrån 824 miljoner SEK i Q2 2021 till 885 miljoner SEK i Q2 2022. Det är en ökning med 7,4%. Rörelsemarginalen vandrade ifrån 5,4% i Q2 2021 till 5,2% i Q2 2022, en liten minskning men inget drastiskt att anmärka. Resultatet före skatt låg i Q2 2021 på 808 miljoner SEK. Det är en ökning med 9,0% då resultatet för skatt i Q2 2022 landade på 881 miljoner SEK. Nettoresultatet var i Q2 2021 641 miljoner SEK. I Q2 2022 var resultatet före skatt 694 miljoner SEK. En ökning med 8,3%. Resultat per aktie var i Q2 2021 2,18 SEK vilket kan jämföras med samma period året innan där resultatet per aktie landade på 2,18 SEK. En ökning med 8,3%. Jesper Göransson har kommenterat rapporten med följande ”Peab har fortsatt att hantera både prisökningar och brist på insatsvaror på ett bra sätt, även om vi ser viss utspädning av rörelsemarginalen. Vi anpassar och effektiviserar verksamheten löpande för att stävja de ökade byggkostnaderna. Vi hanterar eventuella leveranssvårigheter och prisökningar på redan ingångna avtal, liksom när vi lämnar nya anbud, systematiskt utifrån operationella och avtalsbaserade förutsättningar för att hantera varje unikt prospekt och situation. Det kräver en nära dialog med såväl underentreprenörer och leverantörer som våra kunder. Mot slutet av andra kvartalet kunde vi dock skönja en lägre kostnadsökningstakt”. Jag tycker att rapporten som bolaget levererade var stabil och jag har inte så mycket att annmärka på. Det är inget nytt att priset på råvaror och byggmaterial har skjutit i höjden, men tycker ändå att PEAB har lyckats hålla sin marginal intakt. Jag kommer fortsätta öka mitt innehav över tid i PEAB.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *