Portfölj genomgång 12 – Omega Healthcare Investor INC

Notera att inget jag skriver ska ses som någon form utav köprekommendation. Gör din egen analys och ta dina egna beslut.

För kännedom till er nya läsare här på bloggen, så håller jag på att utvärdera varje enskilt innehav i min utdelningsportfölj. Där jag skriver en bolagsanalys per inlägg här på bloggen för alla företag jag äger aktier i. Anledningen till att jag utför det här projektet beror främst på att jag vill färska upp mitt eget minne kring bolagen och se att dom utvecklas i en positiv riktning. Samt att sprida kunskap vidare om dessa bolagen. 

 • Portfölj genomgång 11 – Intrum. Klicka här för att läsa analysen.
 • Portfölj genomgång 10 – T. Rowe Price Group. Klicka här för att läsa analysen.
 • Portfölj genomgång 9 – Realty Income. Klicka här för att läsa analysen.
 • Portfölj genomgång 8 – Investor. Klicka här för att läsa analysen.
 • Portfölj genomgång 7 – Svenska Handelsbanken. Klicka här för att läsa analysen.
 • Portfölj genomgång 6 – British American Tobacco. Klicka här för att läsa analysen.
 • Portfölj genomgång 5 – Samhällsbyggnadsbo. i norden. Klicka här för att läsa analysen.
 • Portfölj genomgång 4 – Castellum. Klicka här för att läsa analysen.
 • Portfölj genomgång 3 – Peab. Klicka här för att läsa analysen.
 • Portfölj genomgång 2 – Tele2. Klicka här för att läsa analysen.
 • Portfölj genomgång 1 – Volvo. Klicka här för att läsa analysen.

Om bolaget


Omega Healthcare Investors INC
 är ett bolag jag länge haft på min radar och som jag länge varit intresserad utav. Notera att jag inte är någon expert på dessa bolag utan denna analys gör jag för min egen räkning. Men delar den med er andra här på bloggen då någon säkert är intresserad utav detta bolag. Som den högutdelare den är. Bolaget är ett tripple-net equity REIT. Vad innebär det då? Jo, ett tripple-net kontrakt med hyresgästerna innebär kortfattat att det är gästerna som står för de tre standardiserade kostnaderna. Som normalt sett hyresvärden hade betalat. Dessa kostnader som bolaget låter hyresgästen betala istället är kostnader för underhåll, fastighetsskatt och tecknande av försäkring. Vilket är suveränt för bolaget att slippa betala dessa kostnader, så länge lokalerna blir uthyrda så innebär detta mindre utgifter för företaget.

Equity REIT (Oftast enbart kallad REIT) är en förkortning för Real Estate Investment Trust. REIT är en bolagsform i USA.(I det här fallet USA). Som i princip är helt vinstskattebefriade (skatte subventionerade). Kravet är dock att bolaget måste dela ut minst 90% utav vinsten till aktieägarna. Perfekt modell för ett utdelningsbolag. Ett REIT bolag fokuserar då på att hyra ut fastigheter (Inkomstproducerande fastigheter). Eller exempelvis försöka köpa undervärderade fastigheter och sälja.

Så nu har vi lite bättre koll på vad Omega Healthcares bolagsform baserar sig på. Så är det dags att gå vidare och undersöka vad dom sysslar med. Omega är den största REIT i USA som inriktar sig på hälsovård. Bolaget inriktar sig specifikt på så kallat ”skilled nursing facilities” (SNF). Vilket kan översättas på svenska till våra ”korttids boenden” inom vården. Utöver SNF så specialiserar sig bolaget även på ”Assisted Living Facility” (AFL). Vilket jag tolkar är som äldreboenden eller lite som hemtjänst (fast i ett boende, mer likt äldreboenden) i Sverige. Där personer som är äldre, har sjukdomar eller andra handikapp som gör att dom inte klarar sig själva. Utan behöver övervakning eller hjälp med att klara sig igenom dagarna får den hjälp dom behöver. Omega är verksam inom 42 utav 50 stater i USA och bedriver även verksamhet i Storbritannien. Bolaget äger 938 anläggningar och har 64 hyresgäster.


VD

C. Taylor Pickett (59) är verkställande direktör (CEO) över Omega Healthcare Investors INC och har tjänstgjort som det sedan juni 2001. Mr. Pickett har också varit styrelseledamot i bolaget sedan 30 maj 2002. Mr. Pickett har också varit styrelseledamot i Corporate Office Properties Trust (NYSE:OFC), ett annat REIT bolag med fokus på amerikanska statliga myndigheter och försvarsentreprenörer, sedan november 2013. Från januari 1993 till juni 2001 var Mr. Pickett medlem av ledningsgruppen för Integrated Health Services, Inc., senast som Executive Vice President och Chief Financial Officer. Innan han började på Integrated Health Services, Inc. hade Mr. Pickett olika befattningar på PHH Corporation och KPMG Peat Marwick. Han har 36 års erfarenhet inom industrin och 20 års erfarenhet hos Omega.


Aktien

Aktien är noterad på den Amerikanska börsen NYSE (New York Stock Exchange) och handlas under ticker OHI med ISIN nummer US6819361006. I nedanstående graf så framgår aktiekursens prestation de senaste 5 åren. Den gröna kurvan speglar utvecklingen utav aktiekursen i OHI, medans den blåa kurvan visar utvecklingen utav aktiekursen i OHI inklusive återinvesterad utdelning. Den orange kurvan visar utvecklingen utav indexet DJ USA. Jag tar inte med någon CAGR-uträkning då det är uppenbart att den historiska prestationen varit rätt dålig i bolaget.


Utdelning

Då går vi vidare och ser över utdelningen i Omega. Direktavkastningen är i skrivande stund 9.17%. Vilket är väldigt högt och det här bolaget betraktas som en högutdelare. Det ska nämnas att en investering i Omega är långt ifrån riskfritt. Ofta finns det en anledning till den höga direktavkastning. Exempelvis svag kurstillväxt. Jag har i inlägget här kommenterat några risker med bolaget. Men kort och gott så har Omega problem med några utav sina stora hyresgäster då dessa inte kunnat betala hyran på ett tag. På grund utav påverkan utav pandemin (Covid19). I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets direktavkastning för respektive år de senaste 20 åren.

I nedanstående tabell har jag tagit fram snittet för direktavkastningen de senaste åren. Exempel – Direktavkastningen i OHI har de senaste 10 åren i snitt varit 7.4%.

Senaste antal årDirektavkastning, snitt, %
107.4
78.3
57.9
38.5

I nedanstående stapeldiagram så framgår utdelning per aktie (USD/Aktie) för respektive år de senaste 20 åren. Som vi ser så har inte bolaget höjt sin utdelning varje år och det är sällan man förväntar sig att ett bolag med denna höga direktavkastningen gör det heller. Vi kan se att utdelningen har börjat plana ut på senare år och just nu tror jag knappast att vi ser någon utdelningshöjning tills bolaget är tillbaka på sina fötter igen. Jag håller tummarna för att bolaget börjar få betalt för alla hyror utav sina hyresgäster och börjar öka AFFO (Adjusted Funds from operations) och så småningom kan börja höja sin utdelning. Min största förhoppning just nu är att bolaget inte sänker sin utdelning tills vidare, tills det börjar rulla på bra igen.

I nedanstående tabell så framgår bolagets utdelningstillväxt, det finns ingen tillväxt på senare år i princip som tydligt framgår utav tabellen. Detta är som sagt ett förhoppnings-case jag har då jag tror att bolag som dessa har framtiden framför sig med tanke på att exempelvis befolkningen bara blir äldre och äldre.

Senaste antalet årUtdelningstillväxt (%), snitt
104.7
77.5
51.1
30.4

I nedanstående tabell så framgår bolagets utdelningsandel för varje kvartal de senaste 3 åren.

PeriodUtdelningsandel (%)
2022 Q190.4
2021 Q486.9
2021 Q379.1
2021 Q279.0
2021 Q178.9
2020 Q482.4
2020 Q381.9
2020 Q282.8
2020 Q184.4
2019 Q485.6
2019 Q387.9
2019 Q286.0
2019 Q187.4

I nedanstående stapeldiagram så framgår OHI’s nettoomsättning (MUSD) för respektive år de senaste 20 åren.

I nedanstående stapeldiagram så framgår rörelseresultatet (Blåa staplar, MUSD) och rörelsemarginalen (Orange kurva, procent).

I nedanstående diagram så framgår Vinst före skatt (Blåa staplar, MUSD), Vinst (Orange staplar, MUSD) och Vinstmarginalen (Grön kurva, procent).

I nedanstående graf så framgår bolagets soliditet (Procent) för respektive år de senaste 20 åren.

I nedanstående diagram så framgår bolagets nettoskuld (Blåa staplar, MUSD) och Nettoskuldsättning i procent (Orange-kurva).

Något som är oerhört viktigt för ett REIT bolag är att ständigt öka AFFO (Adjusted funds from operations). Om utdelningen inte täcks utav AFFO så kan bolaget tvingas sänka utdelningen. Eller om utdelningen växer snabbare än AFFO:t så blir det problem om det sker under en längre period. Jag har i nedanstående tabell sammanställt bolagets AFFO per aktie.

ÅrtalAFFO per aktie (USD)
20091.47
20101.65
20111.89
20122.18
20132.53
20142.85
20153.08
20163.42
20173.30
20183.04
20193.07
20203.23
20213.31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.