Portfölj genomgång 9 – Realty Income

Notera att jag i skrivande stund äger aktier i bolaget. Däremot ska inget jag skriver ses som en köprekommendation. Gör din egen analys och kom fram till egna beslut kring dina investeringar. Analysen är utförd med hjälp utav Börsdata.

För kännedom till er nya läsare här på bloggen, så håller jag på att utvärdera varje enskilt innehav i min utdelningsportfölj. Där jag skriver en bolagsanalys per inlägg här på bloggen för alla företag jag äger aktier i. Anledningen till att jag utför det här projektet beror främst på att jag vill färska upp mitt eget minne kring bolagen och se att dom utvecklas i en positiv riktning. Samt att sprida kunskap vidare om dessa bolagen. 

  • Portfölj genomgång 8 – Investor. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 7 – Svenska Handelsbanken. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 6 – British American Tobacco. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 5 – Samhällsbyggnadsbo. i norden. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 4 – Castellum. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 3 – Peab. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 2 – Tele2. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 1 – Volvo. Klicka här för att läsa analysen.

Om bolaget

Bolaget jag idag kommer att skriva en analys om är Realty Income Corp. Det är ett väldigt välkänt bolag hos utdelningsinvesterare och jag är säker på att många av er har hört talas om bolaget eller kanske även äger aktier i det.

Realty Income Corporation är en fastighetsinvesteringsfond (REIT). Eftersom bolaget är en REIT (Real estate investment trust) så slipper bolaget betala en hel del skatt (Skattesubventionerade) men behöver dela ut minst 90% utav sin skattepliktiga inkomst i form utav aktieutdelning varje år. Så det är inte ovanligt eller särskilt konstigt att många utav börsens bästa utdelare är just REIT bolag på grund utav detta. Då det är en väldigt bra bolagsform för just utdelningsbolag. Bolaget är engagerat i in-house förvärv, portföljförvaltning, kapitalförvaltning, kreditundersökningar, fastighetsundersökningar, juridik, finans och redovisning, informationsteknologi och kapitalmarknadskapacitet. Kort och gott kan man säga att Realty Income är som ett fastighetsbolag som hyr ut fastigheter åt företag och tjänar pengar på hyrorna. Deras fastighetsportfölj består utav 11.280 kommersiella fastigheter och har en uthyrningsgrad på imponerande 98.6%. Dessa 11.280 kommersiella fastigheter är uthyrda till cirka 1 090 kunder. Realty Income är verksam i alla 50 stater i USA, Puerto Rico, Storbritannien och Spanien. För den som vill se mer exakt hur Realty Income’s portfölj är diversifierad över olika industrier så klicka här. Utöver detta så har

Nedanstående bild visar hur uthyrningsgraden har sett ut över åren inom bolaget. Samt hur antalet fastigheter har ökat över tid.

Nedanstående lista visar Realtys 15 största hyresgäster.


Aktien

Aktien finns listad på den Amerikanska börsen NYSE (New York Stock Exchange) med ISIN nummer US7561091049 och ticker O. I dagen läge finns det 9 884 personer som äger aktier i Realty Income hos Avanza. Nedanstående bild visar aktiekursens prestation de senaste 5 åren. Det ska nämnas att aktiekursen inte rör sig som någon raket direkt i det här bolaget. Däremot så tickar det in utdelningar löpande varje månad. Sedan 1994 har Realty Income levererat en ”Compound Average Annual Total Return” på 15.3%. Denna prestation kan jämföras med Equity REIT Index som har levererat en Compound Average Annual Total Return på 10.8% eller s&p500 på 10.7%.

Det enda som jag kan påpeka kring aktien är att antalet aktier emitteras löpande och utbudet av aktier ökar successivt över tid. Det kan vara bra att känna till. Nedanstående stapeldiagram visar detta tydligt.


Utdelning

Just utdelningen är det som gör det här bolaget intressant i mina ögon och troligtvis många andra. Realty Income Corp har höjt sin utdelning 115 gånger sedan aktien listades på NYSE 1994. Bolaget har även höjt sin utdelning i 98 kvartal i följd. Lite rolig fakta är att bolaget har delat ut 9.3 miljarder USD till sina aktieägare under en period på 53 år. Samt haft utdelning i 622 månader i följd till sina aktieägare. Detta är förstås väldigt imponerande statistik. Jag har tagit med ett stapeldiagram nedan som presenterar denna fakta, samt visar bolagets utdelning per aktie för perioden (1994-2022). Som jag nämnde tidigare så delar bolaget ut sin utdelning varje månad.

Bolagets direktavkastning är just nu 4.27%. Det är inte super högt för en REIT, men heller inte lågt utan ligger någonstans där mitt emellan på en bra nivå enligt mig. Nedanstående stapeldiagram visar hur direktavkastningen sett ut i bolaget för respektive år de senaste 20 åren.

Jag har nedan skapat en tabell som visar snittet för direktavkastningen för de senaste åren. För att ge en förståelse bakom tabellen så tar jag ett exempel – Bolaget direktavkastning har i snitt varit 4.4% de senaste 10 åren.

Senaste antal årDirektavkastning, snitt (%)
10 år4.4
7 år4.2
5 år4.1
3 år4.2

Även om Realty Income höjer sin utdelningen kontinuerligt så är utdelningstillväxten inte särskilt hög. I nedanstående tabell som jag har skapat så framgår snittet för bolagets utdelningstillväxt. Exempelvis så har bolagets utdelning växt med 4.9% i snitt de senaste 10 åren.

Senaste antal årUtdelningstillväxt, snitt (%)
10 år4.9%
7 år3.4%
5 år2.6%
3 år1.9%

Då det är en REIT så kan inte utdelningsandelen beräknas med vanliga vinst per aktie utan bör istället beräknas via AFFO (Adjusted Funds From Operations). Jag har i nedanstående tabell tagit med bolagets utdelningsandel.

ÅrtalUtdelningsandel
202178.9%
202082.4%
201981.7%
201882.5%
201783%

Finanser

En av de viktigaste sakerna enligt mig är att se till så det finns tillväxt i AFFO.

ÅrtalAFFO per aktie, USD
20213.59
20203.39
20193.32
20183.19
20173.06

Det som är även är viktigt är att se till att AFFO:t växer snabbare än utdelningen. Hänger inte AFFO:t med utdelningstillväxten så kan det leda till att bolaget till slut inte har råd att betala aktieägarna utdelning. Så jag har i nedanstående tabell sammanställt tillväxt i AFFO och utdelning. Som vi kan se i nedanstående tabell så har AFFO växt snabbare än utdelningen, marginalerna är däremot inte så stora.

ÅrtalTillväxt, AFFO (%)Tillväxt, utdelning (%)
20215.1%4.5%
20204.8%4.4%
20195.0%4.5%
20184.2%4.1%
20176.3%5.6%

I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets soliditet för respektive år, de senaste 20 åren.

I nedanstående bild så framgår bolagets nettoomsättning (Blåa staplar, MUSD), Bruttoresultat (Orange staplar, MUSD) och bruttomarginal (Grön kurva, procent).

I nedanstående bild så framgår rörelseresultatet (Blåa staplar, MUSD) och rörelsemarginal (Orange kurva, procent).

2 svar på “Portfölj genomgång 9 – Realty Income”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *