Portfölj genomgång 6 – British American Tobacco

Notera att jag i skrivande stund äger aktier i bolaget. Däremot ska inget jag skriver ses som en köprekommendation. Gör din egen analys och kom fram till egna beslut kring dina investeringar. Analysen är utförd med hjälp utav Börsdata.

För kännedom till er nya läsare här på bloggen, så håller jag på att utvärdera varje enskilt innehav i min utdelningsportfölj. Där jag skriver en bolagsanalys per inlägg här på bloggen för alla företag jag äger aktier i. Anledningen till att jag utför det här projektet beror främst på att jag vill färska upp mitt eget minne kring bolagen och se att dom utvecklas i en positiv riktning. Samt att sprida kunskap vidare om dessa bolagen.

 • Portfölj genomgång 5 – Samhällsbyggnadsbo. i norden. Klicka här för att läsa analysen.
 • Portfölj genomgång 4 – Castellum. Klicka här för att läsa analysen.
 • Portfölj genomgång 3 – Peab. Klicka här för att läsa analysen.
 • Portfölj genomgång 2 – Tele2. Klicka här för att läsa analysen.
 • Portfölj genomgång 1 – Volvo. Klicka här för att läsa analysen.

Om bolaget

Börsdatas beskrivning utav bolaget – British American Tobacco P.L.C. är ett tobak och nästa generations produktbolag. Bolagets utbud av tobaksprodukter omfattar cigaretter, finskuren tobak (tobak för självrullning och make-your-own tobak) och svenskt snus. Dess segment omfattar Asien-Stillahavsområdet, Amerika, Västeuropa och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika. Asien-Stillahavsområdet omfattar dess verksamhet i olika länder, bland annat Australien, Pakistan, Malaysia, Vietnam, Japan, Sydkorea, Indonesien, Nya Zeeland och Bangladesh. Americas-segmentet omfattar dess verksamhet i olika länder, inklusive Brasilien, Mexiko, Kanada, Colombia, Argentina, Chile och Venezuela. Västeuropa-segmentet omfattar sin verksamhet i olika länder, däribland Tyskland, Danmark, Schweiz, Belgien, Frankrike, Storbritannien, Rumänien, Spanien, Italien, Polen och Kroatien/Balkan. Segmentet Östeuropa, Mellanöstern och Afrika omfattar sin verksamhet i olika länder, inklusive Ryssland, Ukraina, Sydafrika, Turkiet, Egypten, Nigeria och Algeriet. British American Tobacco grundades 1902 och har sitt huvudkontor i England, London.

I nedanstående bilder framgår bolagets olika märken.


Aktien

British American Tobacco är listad under 3 marknadsplatser. Aktien är primärt listad på London Stock Exchange med ticker BATS. Den sekundära listningen finns på Johannesburg Stock Exchange med ticker BTI. Till sist har vi den amerikanska listningen på New York Stock Exchange (NYSE) under tickern BTI. Nedanstående bild visar aktiekursens prestation de senaste 5 åren. Som vi kan se så har aktien historiskt sett inte presterat särskilt bra. Jag tar inte med någon CAGR beräkning i denna analys då vi klart och tydligt kan se att aktien har fallit i värde de senaste 5 åren.


Utdelning

British American Tobacco (BTI) betalar enbart sina utdelningar kontant och utdelningarna sker per kvartal. Utdelningarna som sker för detta räkenskapsår sker under följande månader:

 • May 2022
 • Augusti 2022
 • November 2022
 • Februari 2023

I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets utdelning för respektive år de senaste 20 åren. Som vi kan se så har bolaget inte någon oavbruten trend med utdelningshöjningar då bolaget sänkte sin utdelning under 2017. Däremot så har bolagets utdelning över tid ökat. Så den långa trenden har varit positiv.

I nedanstående tabell som jag har skapat så ser vi bolagets utdelningstillväxt i snitt för de senaste antal åren. Jag tar ett exempel för att förenkla innebörden med tabellen – Exempelvis så har bolaget höjt sin utdelning i snitt med 5.5% per år för de senaste 10 åren. Så vi hittar ingen superhög utdelningstillväxt i det här bolaget. Dock är det inte så konstigt med tanke på den höga utdelningen.

Senaste antal årUtdelningstillväxt i snitt
10 år5.5%
7 år5.5%
5 år4.9%
3 år3.4%

Bolagets direktavkastning är just nu 6.44%, vilket är skapligt högt i mina ögon. I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets direktavkastning för respektive år, de senaste 20 åren.

Om vi ser till snittet för bolagets direktavkastning så har det sett ut enligt nedanstående tabell. Exempelvis så har snittet för bolagets direktavkastning varit 5.1% de senaste 10 åren.
Senaste antal årDirektavkastning i snitt
10 år5.1%
7 år5.4%
5 år6.0%
3 år6.7%

Utdelningsandelen är i det högre laget. Det finns inte super mycket utrymme för utdelningen att växa på dessa nivåer just nu. I nedanstående tabell så framgår bolagets utdelningsandel för respektive år de senaste 10 åren.

ÅrtalUtdelningsandel
2021 (Q4)74.6%
202077.1%
201982.2%
201875.0%
20177.4%
201668.0%
201566.9%
201488.9%
201369.6%
201269.2%

Nedanstående tabell visar hur snittet sett ut på senare år för bolagets utdelningsandel. För att visa innebörden utav tabellen så tar jag ett exempel. Exempel – Bolagets utdelningsandel har i snitt de senaste 10 åren varit 68%.

Senaste antal årUtdelningsandel snitt
10 år68%
7 år64%
5 år63%
3 år78%

Finanser

Bolagets vinst per aktie (GBP per aktie) syns i nedanstående stapeldiagram för respektive år, de senaste 20 åren.

Om vi ser över den årliga tillväxten i snitt för vinst per aktie så ser det ut enligt nedanstående tabell. Exempel – Bolagets vinst per aktie har i snitt vuxit med en årlig takt på 6.4% de senaste 10 åren. Det som är viktigt är att bolagets utdelning inte växer snabbare än bolagets vinst. Då kommer bolaget till slut inte ha råd med att betala utdelningen. Som vi kan se här så har vinsten vuxit lite snabbare än utdelningen, bortsett ifrån snittet för de senaste 5 åren. Så återigen finns det inte så mycket utrymme kvar för utdelningstillväxt just nu. Bolaget behöver troligtvis även en slant kvar i bolaget för investeringar.
Senaste antal årVinst per aktie, årlig tillväxt
10 år6.4%
7 år8.2%
5 år3.0%
3 år3.6%

I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets netoomsättning (MGBP) för respektive år, de senaste 20 åren.

I nedanstående stapeldiagram/kurva framgår bolagets bruttomarginal (Orange kurva) och bolagets bruttoresultat (Blåa staplar). Siffran för bruttoresultatet är MGBP och stapeldiagrammet visar brutto-marginalen/-resultatet för respektive år de senaste 20 åren.

I nedanstående stapeldiagram och kurva så framgår bolagets rörelseresultat (Blåa staplar) och rörelsemarginal (Orange kurva). Rörelseresulatet är angivet i MGBP. Perioden är 20 år.

I nedanstående stapeldiagram/kurva så framgår bolagets soliditet (Blå kurva) och dess skuldsättningsgrad (Orange staplar).

Nyckeltal

Bolagets P/E tal är just nu i skrivande stund 12.36 och P/S tal är 3.15. Dessa två nyckeltal kan jämföras med konkurrenterna Philip Morris och Altria. I nedanstående tabell så ser vi hur bolagens nyckeltal står sig mot varandras.

BolagP/E talP/S tal
British American Tobacco12.363.15
Philip Morris18.655.33
Altria32.423.77

5 svar på “Portfölj genomgång 6 – British American Tobacco”

  1. Hej och tack för din kommentar.

   P/E talet utvinner man igenom att dividera aktiekursen med vinst per aktie. Senaste rapporterade EPS (vinst per aktie) i deras senaste Q1 rapport var 1.6 USD/Aktie. Aktiekursen står just nu i 54.47 USD. 54.47 / 1.6 = 34.04. Rätta mig gärna om jag har kollat upp något fel för Altria då det inte är ett bolag jag är insatt i utan löst bara jämförde nyckeltal med. Är inte insatt i bolaget. P/E talet för helhårets vinst per aktie för Altria var också 30+.

   Tack för din kommentar och återkom gärna om något är fel i artikeln.

   Ha det gott!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.