Portfölj genomgång 5 – Samhällsbyggnadsbo. i Norden

Notera att jag i skrivande stund äger aktier i bolaget. Däremot ska inget jag skriver ses som en köprekommendation. Gör din egen analys och kom fram till egna beslut kring dina investeringar. Analysen är utförd med hjälp utav Börsdata.

Jag utför för närvarande ett projekt där jag går igenom alla innehav i min utdelningsportfölj och skriver en bolagsanalys för respektive bolag. I det här inlägget så kommer jag att gå igenom det svenska fastighetsbolaget SBB. Jag kommer att gå igenom och täcka bolagets skuldsättning, utdelningsförmåga och övriga finanser. Huvudanledningen till att jag gör detta är för att sprida kunskap kring bolagen, men även färska upp mitt eget minne kring alla bolag jag äger aktier. Vill du läsa mina tidigare inlägg i den här serien så finns länkarna nedan.

 • Portfölj genomgång 4 – Castellum. Klicka här för att läsa analysen.
 • Portfölj genomgång 3 – Peab. Klicka här för att läsa analysen.
 • Portfölj genomgång 2 – Tele2. Klicka här för att läsa analysen.
 • Portfölj genomgång 1 – Volvo. Klicka här för att läsa analysen.

Om bolaget

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är en svensk fastighetskoncern som grundades 2016 av den tidigare politikern Ilija Batljan. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden äger och förvaltar bostads- och samhällsfastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling, där renovering och ombyggnation står för större delen av verksamheten. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget har tidigare rötter inom Effnet-koncernen. Huvudkontoret ligger i Stockholm

Bolagets egna beskrivning utav bolaget – SBB är verksamt på marknader med stabila och starka underliggande drivkrafter (ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt). Bolagets fastighetsbestånd kännetecknas av hög uthyrningsgrad och långa hyreskontrakt. Hyresintäkter utgörs av långa och säkra kontrakterade intäkter från framförallt nordiska stater/kommuner/regioner och från svenska reglerade hyresrätter. 98 procent av intäkterna kommer från samhällsfastigheter i Norden och svenska reglerade hyresrätter – social infrastruktur. Kassaflödena är unikt stabila då tre av de nordiska staterna som endast tre av tio stater i världen innehar AAA-rating från de tre ledande kreditvärderingsinstituten. Fastighetsbeståndet som helhet ger exponering mot Nordens starka demografiska utveckling, med kraftig befolkningsökning jämfört med övriga EU.

Affärsmodellen bygger på fastighetsförvaltning med trygga kassaflöden från social infrastruktur som kompletteras av tre intäktsgenererande value-add-strategier: Projekt- och fastighetsutveckling, renovering, om- och tillbyggnad samt fastighetstransaktioner. Med affärsmodellen skapar SBB långsiktiga och hållbara aktieägarvärden genom en hög riskjusterad årlig avkastning.


Aktien

Det ska noteras att jag egentligen bara äger D-aktien i det här bolaget, men då jag inte tror den breda massan är lika intresserad utav D-aktien som B-aktien så baserar jag den här rapporten på B-aktien. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under Large-Cap listan. Nedanstående graf visar aktiekursens prestation i SBB B-aktien de senaste 5 åren.

I nedanstående tabell så framgår de 10 största ägarna i bolaget. Som vi tydligt kan se så är det Batljan som är den största ägaren i bolaget.

ÄgareAntal röster (%)
Ilija Batljan31.5%
Arvid Svensson Invest12.7%
Dragfast AB12.3%
Sven-Olof Johansson7.2%
Länsförsäkringar Fonder1.9%
Handelsbanken Fonder1.5%
Læringsverkstedet Gruppen AS1.2%
Vanguard1.2%
BlackRock1.2%
Avanza Pension1.1%

Finanser

Om vi börjar med att kolla på det långa substansvärdet (EPRA NRV) så ser vi att substansvärdet har ökat i god takt sedan 2017. Vi ser en positiv trend i utvecklingen utav bolagets substansvärde.

ÅrtalSubstansvärdet SEK / AKTIE (Substansvärde EPRA NRV)
202144.46
202027.96
201920.04
201811.55
20179.65

I nedanstående tabell ser vi bolagets hyresintäkter i mkr. Som vi kan se så har trenden varit positiv mellan 2017 – 2021 och inte ett enda år så har bolagets hyresintäkter utvecklats negativt. Det tog dock rejält med fart mellan 2019 och 2020.

ÅrtalHyresintäkter (mkr)
20215 930
20205 121
20191 996
20181 680
20171 339

I nedanstående tabell så ser vi bolagets driftnetto. Vi ser även samma trend här som med hyresintäkterna. Inget negativt att anmärka på.

ÅrtalDriftnetto (mkr)
20214 047
20203 479
20191 265
20181 071
2017877

I nedanstående tabell ser vi utvecklingen utav bolagets förvaltningsresultat. Även här kan vi se att det tog fart mellan 2019 och 2020. Det enda jag har att påpeka egentligen är att förvaltningsresultatet minskade mellan 2017 och 2018.

ÅrtalFörvaltningsresultatet (mkr)
20215 690
20202 434
2019645
2018321
2017338

I nedanstående tabell ser vi bolagets belåningsgrad. Det vi kan se är att belåningsgraden har sjunkit sedan 2017.

ÅrtalBelåningsgrad (%)
202140
202035
201941
201853
201758

I nedanstående tabell så ser vi bolagets soliditet.

ÅrtalSoliditet (%)
202143
202043
201930
201841
201732

I nedanstående tabell så ser vi hur antalet fastigheter som bolaget äger har ökat sedan 2017. Det vi kan se är att antalet fastigheter sjönk mellan 2017 och 2018. Men efter 2018 så tog det fart på riktigt.

ÅrtalAntal fastigheter
20212 241
20201 618
20191 394
2018570
2017749

Utdelning

Vi går vidare och undersöker hur bolagets utdelnings prestationer historiskt har sett ut. Bolaget är som sagt inte särskilt gammalt och därav så kommer bolaget naturligtvis inte ha någon gedigen utedelningshistorik som sträcker sig över dussintals år. Som vi ser i nedanstående graf så har utdelningen i bolaget växt enormt mycket på bara några år.

Bolagets utdelningstillväxt ser ut enligt nedanstående tabell för de senaste antal åren. Exempelvis så har bolagets utdelningstillväxt varit 67.5% i snitt de senaste 5 åren. Bolagets utdelningstillväxt är oerhört stark.

Senaste antal årUtdelningstillväxt i snitt
5 år67.5%
3 år30.1%

Direktavkastningen i bolaget är just nu 4.98%. I nedanstående graf så ser vi hur direktavkastningen har sett ut historiskt i bolaget. Som vi kan se så handlas bolaget till en rätt så hög direktavkastning just nu, i förhållande till hur det har sett ut historiskt.

10 svar på “Portfölj genomgång 5 – Samhällsbyggnadsbo. i Norden”

 1. Tack för den sakliga och överskådliga bilden av SBB’s utveckling. Vad drar du för slutsatser av detta? Jag är nyfiken på ditt resonemang kring den datan som nu är sammanställd.

  Är själv ägare av SBB B tycker att utvecklingen som varit signalerar om fina år framgent, även om jag tror 2020 och inpå 2021 är en dopad period som blir svårt att överträffa. Mer stabilitet inkommande är min övertygelse.

  Med räntehöjningar och en allmänt orolig bostadsmarknad som påverkar de olika segmenten räknar jag med lite kräftgång i det närmaste som enligt mig ger en chans till att bygga upp ett ordentligt innehav för nästa resa.

  1. Hej Pierre,

   Tack för din kommentar och kul att du tittar förbi. Jag äger enbart D-aktien i SBB och har därav inte riktigt spekulerat i hur bolaget utvecklats mer än dess förmåga att hålla en stabil utdelning till mig som aktieägare. Som aktieägare i D-aktien känner jag mig för närvarande trygg och har undvikit B-aktien på grund utav all ”hype” som varit kring bolaget. Onekligen kan jag däremot säga att SBB har gjort en väldans resa och oavsett vad som sägs så kan man inte neka att Batljan har fått bolaget att växa enormt snabbt. Jag tycker att SBB’s B-aktie ser attraktiv ut på dessa nivåer och har en sundare värdering än den haft vid tidigare kursrusning. Om bolaget fortsätter att upprättahålla denna höga tillväxt så tror jag att aktieägare med ett sunt GAV kan få sig en väldigt fin resa i framtiden.

   Ha det fint Pierre!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.