Portfölj genomgång 3 – PEAB

Notera att jag i skrivande stund äger aktier i bolaget. Däremot ska inget jag skriver ses som en köprekommendation. Gör din egen analys och kom fram till egna beslut kring dina investeringar. Analysen är utförd med hjälp utav Börsdata.

God dag på er vänner!

Jag fortsätter med serien utav inlägg där jag går igenom alla innehav i min utdelningsportfölj och skriver en bolagsanalys för varje enskilt innehav. Tanken med detta är att färska upp minnet kring alla bolag jag äger aktier i. Samt att sprida kunskap om bolagen vidare till mina läsare här på bloggen. Många utav bolagen har jag redan skrivit analyser för, men det skadar inte att släppa uppdaterade versioner utav analyserna. Bolaget som jag idag kommer att skriva en bolagsanalys över är PEAB. Vill du läsa mina två tidigare analyser i denna serie så finns länkarna nedan.

  • Volvo analys – Klicka här
  • Tele2 analys – Klicka här

Om bolaget

Börsdatas presentation utav bolaget – Peab AB är ett svenskt företag verksamt inom väg- och vattenbyggnad och byggbranschen. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden. Affärsområdet Construction är fokuserat på husbyggande för externa kunder samt bolagets egna bostadsområden. Affärsområdet Property Development är inriktat på förvärv, utveckling och avyttring av kommersiella fastigheter och hyresfastigheter i Norden. Affärsområdet Civil Engineering hanterar olika projekt, till exempel infrastrukturprojekt och anläggningsverksamhet. Det tillhandahåller också hantering och underhåll av vägar och kommunala anläggningar. Kunderna omfattar nationella väg- och järnvägsförvaltningar, kommuner och lokala företag. Affärsområdet Industry är inriktat på de nordiska marknaderna för husbyggande och anläggningsverksamhet. Kunderna är främst nordiska bygg- och anläggningsföretag. Det bedriver sin verksamhet genom bland annat Solberg Maskin AS.

Min presentation utav bolaget – Peab är ett svenskt bygg och -anläggningsföretag som grundades 1959. Bolaget har utvecklats enormt sedan det grundades för cirka 60 år sedan. När bolaget grundades så bestod företaget enbart utav två bröder (Erik och Mats Paulsson) och en traktor. Lite drygt 60 senare så är PEAB Sveriges största byggbolag och -anläggningsföretag. Även ett utav nordens största med 15 000 anställda.

PEABs affärsmodell står på fyra pelare. PEABs verksamhet delas in i dessa beståndspunkter:

  • Affärsområde Bygg
  • Affärsområde Anläggning
  • Affärsområde Industri
  • Affärsområde Projektutveckling

Om vi börjar med den första punkten bygg så är verksamheten just som namnet lyder bygg. Bolaget utför alla möjliga typer utav byggnadsprojekt. Exempelvis nybyggnationer av bostäder eller kommersiella lokaler, renoveringar och tillbyggnadsarbeten.

Område två är Anläggning och innebär skötsel av parker, underhåll och byggnation av vägar, järnvägar och broar. Med mera.

I den tredje kategorin Industri så ingår uthyrning utav alla möjliga olika bygg och entreprenad maskiner. Samt försäljning utav grus, sand betong och asfaltering m.m.

Det sista affärsområdet Projektutveckling ansvarar för koncernens förvärv och avyttring av fastigheter samt projektutveckling som genererar entreprenader till övriga affärsområden. Projektutveckling sker i helägda bolag eller i samarbete med partners via joint ventures. Detta här området inkluderar fastighets- och bostadsutveckling.


Aktien

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under Large Cap listan. Hade man investerat i aktien den 3:e Februari 2014 och hållit aktien tills igår så hade man fått en avkastning på 177.3% (Med utdelning inräknat). Det är en årlig avkastning på 13.1%. Prestationen historiskt är inte så dålig om du frågar mig. Detta trots att kursen har sjunkit avsevärt på senare tid. Dock säger det såklart inte något om hur aktien kommer att prestera i framtiden. Nedanstående bild visar aktiekursens prestation de senaste 5 åren. Som vi kan se så har aktien backat rejält på slutet. Första bilden visar en period på 5 år, medans den andra bilden är mer utzoomad och visar att kursen har droppat rejält på sistone.


Utdelning

Då kilar vi vidare och kollar på hur utdelningen i bolaget ser ut. Som vi kan se så drog tyvärr bolaget in utdelningen år 2019 på grund utav pandemin (Covid19). Det var många bolag som gjorde det och man får tolka det som man väl. Det kan ses som en sund försiktighetsåtgärd för framtida osäkerheter eller ses som en svaghet i bolaget. Det vi kan se är att över tid har bolagets utdelning ökat sedan 2012.

Direktavkastning i bolaget är just nu höga 7.07%. Detta beror på att aktiekursen har fallit rejält på senare tiden och därav så handlas aktien till väldigt attraktiv och hög direktavkastning just nu. Nedanstående stapeldiagram visar bolagets direktavkastning för respektive år de senaste 20 åren. Som vi kan se så har inte direktavkastningen varit på dessa nivåer sedan 2008.

Nedanstående tabell visar hur direktavkastningens snitt sett ut de senaste åren. Exempelvis så har direktavkastningen i snitt varit 4.3% de senaste 10 åren.

Senaste antal årDirektavkastning i snitt
10 år4.3%
7 år4.5%
5 år4.3%
3 år5.3%

Utdelningsandelen i PEAB för de senaste 20 åren syns i nedanstående stapeldiagram.

Snittet för utdelningsandelen syns i nedanstående tabell. Exempelvis så har bolagets utdelningsandel i snitt varit 68% för de senaste 10 åren.

Senaste antal årUtdelningsandelen i snitt
10 år68%
7 år49%
5 år45%
3 år55%

Övriga finanser

Siffrorna anges i MSEK om inte annat anges eller det är procent.

Vi börjar kolla på hur skuldsättningen och soliditeten ser ut i bolaget. Nedanstående stapeldiagram/kurva visar bolagets soliditet (Blå kurva) och skuldsättningsgrad (Orange staplar) för respektive år de senaste 15 åren.

Nedanstående stapeldiagram visar bolagets långfristiga-skulder för respektive år de senaste 15 åren.

Nedanstående stapeldiagram visar bolagets nettoomsättning för respektive år de senaste 15 åren.

Nedanstående stapeldiagram visar bolagets vinst för respektive år de senaste 15 åren.

Nedanstående stapeldiagram visar bolagets bruttoresultat (Blå staplar) och Bruttomarginal (Orange kurva) för respektive år de senaste 15 åren.

Nedanstående stapeldiagram visar bolagets rörelseresultat (Blå staplar) och rörelsemarginal (Orange kurva) för respektive år de senaste 15 åren.


VD

Verkställande direktör (VD) över PEAB är Jesper Göransson. Göransson äger i dagsläget enligt PEAB själva (Redovisat 2022-05-12) 1 263 000 B-aktier totalt. Varav 821 200 ägs via en KF (kapitalförsäkring). Ett aktieinnehav på 1 114 400 B aktier med utdelning på 5.0 SEK per aktie gav Göransson en utdelning på 5 572 000 SEK.

Göransson är född 1971 och har en magisterexamen i ekonomi ifrån Lunds Universitet som han tog 1995. Han anställdes sedan 1996 hos PEAB som ekonomistab och blev sedan år 2006 finansdirektör och medlem i koncernledningen. 2010 tog han klivet in som ekonomi och finansdirektör. Till sist så blev han koncernchef och VD år 2013.

Göransson tycker jag utmärker sig som en stabil VD och har länge jobbat hos PEAB (25 år). Med sin långa erfarenhet så tycker jag att han gör ett bra jobb.


Nyckeltal

P/E talet är i skrivande stund 8.56. Vilket kan jämföras med exempelvis konkurrenterna nedan. Jag har skapat en tabell nedan för vidare jämförelse.

BolagP/E tal
PEAB8.56
Byggpartner14.19
Skanska10.38
NCC9.57

P/S talet är i skrivande stund 0.35 för PEAB. Nyckeltalet kan jämföras med sina konkurrenter inom branschen. Jag har skapat en tabell nedan för vidare jämförelse.

BolagP/S tal
PEAB0.35
Byggpartner0.36
Skanska0.48
NCC0.27

I stapeldiagrammet nedan så ser vi hur P/E talet sett ut historiskt för PEAB. Diagrammet visar P/E talet för respektive år de senaste 15 åren.

I stapeldiagrammet nedan så ser vi hur P/S talet sett ut historiskt för PEAB. Diagrammet visar P/S talet för respektive år de senaste 15 åren.

Bolagsanalys över byggbolaget PEAB.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *