Portfölj genomgång 1 – Volvo

Notera att jag i skrivande stund äger aktier i bolaget. Däremot ska inget jag skriver ses som en köprekommendation. Gör din egen analys och kom fram till egna beslut kring dina investeringar. Analysen är utförd med hjälp utav Börsdata.

God dag på er!

Jag tänkte starta ett nytt litet projekt här på bloggen. Där jag går igenom varje enskilt innehav i min utdelningsportfölj. Främst för att färska upp minnet om innehaven, men även för att givetvis sprida kunskap till andra. Så det jag tänkte var att skriva en kort bolagsanalys för respektive innehav. I det första (här) inlägget tänkte jag börja med Volvo. Viktigt att påpeka att det gäller Volvo AB och inte Volvo Cars. Så vi kör igång!


Om bolaget

De allra flesta vet nog vad Volvo är för sorts bolag. Men jag tror inte alla har super bra koll på exakt vad Volvo gör för något. Så jag kör en kort introduktion om bolaget. Aktiebolaget Volvo är moderbolaget i Volvokoncernen. Volvokoncernen är tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, dieselmotorer samt marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också lösningar för finansiering och service. Dess segment omfattar: Trucks, Construction Equipment, Buses, Volvo Penta, Group functions & Other samt Financial Services. Bolagets varumärkesportfölj består av Volvo, Volvo Penta, Terex Trucks, Renault Trucks, Prevost, Nova Bus och Mack. Dessutom av fordon och maskiner erbjuder Företaget ett antal tjänster såsom försäkringar, uthyrning, reservdelar, förebyggande underhåll, serviceavtal, assistanstjänster och informationsteknik tjänster. Dess urval av produkter är uppdelat i Vehicles och Services. Försäljningen av nya fordon, maskiner och motorer räknar sig till Vehicles samt försäljningen av begagnade fordon och maskiner, släp, påbyggnader och specialfordon. Dess Services omfattar försäljningen av reservdelar.

Nedanstående bild visar nettointäkter och antalet anställda rent geografiskt. Statistiken är baserad på år 2021.

Nedanstående cirkeldiagram visar vilka segment (affärsinriktningar) och kategorier som står för störst del utav bolagets nettointäkter.


Aktien

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Large Cap listan. Om du hade investerat 100 000 SEK i Volvo AB den 1:a Januari år 2000 och återinvesterat alla utdelningar och hållit aktierna till idag (2022-05-17) så hade aktierna idag varit värda 1 123 466 SEK. En uppgång på 1 023.47%. Inte illa om du frågar mig.

De 10 största aktieägarna i Volvo visas i nedanstående lista. Som vi kan se så är de två största ägarna med råge Industrivärden och Geely Holding.

ÄgareAntal röster (%)
Industrivärden27.8%
Geely Holding16.0%
AMF Insurance & Funds5.5%
Alecta4.2%
AFA Insurance2.3%
BlackRock2.2%
AP4 Fund1.7%
Vanguard1.6%
Norges Bank Investment Management1.5%
Swedbank Robur Funds1.5%

Nedanstående bild visar hur aktiekursen har presterat de senaste 5 åren. Som vi kan se så har kursen sjunkit rejält på senare tid.


Utdelning

Nu kommer vi äntligen till favoritdelen i alla bolagsanalyser. Nämligen hur utdelningen ser ut i bolaget. Volvo har inte någon tydlig utdelningstrend där utdelningen ökat varje år. Däremot så har utdelningen på senare år varit väldigt generös och extrautdelningarna har varit höga. Vilket har gett en väldigt fin direktavkastning till aktieägarna. Nedanstående lista visar hur utdelningen och extrautdelningen samt den totala utdelningen för respektive år sedan 2004 har sett ut.

För att ge en enklare överblick så har jag tagit med stapeldiagram. Nedanstående stapeldiagram visar enbart bolagets ordinarie-utdelning de senaste 15 åren. Siffrorna är i SEK per aktie.

Nedanstående stapeldiagram visar bolagets totala-utdelning de senaste 15 åren. Siffrorna är i SEK per aktie. Som ni ser så har bolagets totala utdelning de senaste åren varit väldigt hög. Däremot så drogs utdelning in 2019 på grund utav Corona/Covid19 pandemin. Volvo hade en stark finansiell ställning, men drog in utdelning på grund utav osäkerhet kring framtida utsikter. En försiktighetsåtgärd helt enkelt. Det kan även ifrån en utdelningsinvesterares synpunkt signalera svaghet. Det får man avgöra själv. Utdelningen drogs även in 2009 som ni ser då bolaget skulle renovera sin balansräkning efter krisen som varit.

Direktavkastningen har på senare år som ni förstår varit väldig hög i bolaget om man räknar in extra-utdelningarna. Nedanstående stapeldiagram visar bolagets totala-direktavkastning för respektive år, de senaste 15 åren.

För dom som inte tycker att extrautdelningar ska vara med i statistiken så kan jag glatt meddela att jag har ett separat stapeldiagram nedan för direktavkastningen. Som inte inkluderar extrautdelningar. DVS att nedanstående stapeldiagram som visar statistik över bolagets direktavkastning enbart tar hänsyn till bolagets ordinarie-utdelning.

Bolagets utdelningsandel syns i nedanstående stapeldiagram.


Övriga finanser

Nedanstående figur visar bolagets nettoomsättning för respektive år de senaste 20 åren och siffrorna anges i MSEK.

Nedanstående stapeldiagram visar vinst per aktie i bolaget för respektive år de senaste 20 åren. Siffrorna anges i MSEK.

Nedanstående figur visar bruttoresultatet (Blåa staplar) och rörelseresultatet (Orange staplar) för respektive år de senaste 20 åren. Siffrorna anges i MSEK.

Nedanstående stapeldiagram visar bolagets vinst före skatt för respektive år de senaste 20 åren. Siffrorna anges i MSEK.

Nedanstående stapeldiagram (orange staplar) visar bolagets skuldsättningsgrad. Medans den blå kurvan visar bolaget soliditet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *