Universal Corp – Bolagsanalys

Notera att jag inte äger aktier i bolaget och inget jag skriver ska ses som köpråd eller köprekommendationer. Gör alltid din egen analys innan du tar affärsmässiga beslut. Analysen är utförd med hjälp utav Börsdata.

Om bolaget

Universal Corporation of Virginia är verksamt inom tobakshandel. Bolaget är inblandat i odling, inköp och beredning av bladtobak. Bolaget köper in tobak från de flesta länder i världen där det odlas och efter beredning levereras tobaken till cigaretttillverkare som är belägna över hela världen. Bolaget grundades 1886 och har sitt huvudkontor i Richmond, USA.

Börsdatas beskrivning – Universal Corporation är en leverantör av lövtobak. Bolaget är engagerat i att anskaffa, finansiera, bearbeta, packa, lagra och frakta bladtobak för försäljning till tillverkare av konsumenttobaksprodukter. Bolagets segment inkluderar Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Europa, Asien, Dark Air-Cured, Oriental och Special Services. Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Europa och Asien är involverade i flue-cured och/eller burley leaf tobaksverksamhet för leverans till cigaretttillverkare. Dark Air-Cured-gruppen levererar mörk lufttorkad tobak till tillverkare av cigarrer, piptobak och rökfria tobaksprodukter. Den orientaliska verksamheten levererar orientalisk tobak till cigaretttillverkare. Special Services-segmentet inkluderar företagets laboratorieserviceverksamhet, som tillhandahåller fysiska och kemiska produkttester och röktestning för kunder, såväl som dess joint venture för flytande nikotin och dess verksamhet för livsmedels- och vegetabiliska ingredienser.


Aktien

Aktien för Universal Corp är börsnoterad på den amerikanska börsen New York Stock Exchange (NYSE). Hade man som investerare investerat 10 000 USD för 10 år sedan så hade investeringen idag varit värd $12 334,70 USD. Om man inte tar hänsyn återinvesterad utdelning. Det är en en CAGR på 2,12%. Tyvärr inte just nu en så imponerande avkastning historiskt. Det man ska komma ihåg är att historisk avkastning såklart inte är ekvivalent med framtida avkastning. I nedanstående aktiekurs så framgår den historiska prestationen för aktiekursen. Perioden är 5 år.


Utdelning

Direktavkastningen i bolaget är just nu i skrivande stund 5,47%. Vilket i mina ögon är en rätt hög direktavkastning. I nedanstående stapeldiagram så framgår direktavkastningen i aktien för respektive år de senaste 20 åren.

Snittet för direktavkastningen i aktien framgår i nedanstående tabell. För att underlätta innebörden med tabellen så tar jag ett exempel – Bolagets direktavkastning har i snitt de senaste 10 åren varit 4,5%.

Senaste antalet årDirektavkastning, snitt, procent
104,5
74,8
55,4
35,8

I nedanstående graf så framgår bolagets utdelning per aktie över tid. Som vi kan se så har bolaget höjt sin utdelning i 51 år i rad. Vilket är en imponerande historik utav utdelningshöjningar.

I nedanstående tabell så framgår snittet av bolagets utdelningstillväxt de senaste åren. För att underlätta innebörden med tabellen så tar jag ett exempel – Bolagets utdelningstillväxt har i snitt de senaste 10 åren varit 4,8%. Som vi kan se så är bolagets utdelningstillväxt inte super hög, det förväntar man sig dock sällan i bolag med hög direktavkastning.

Senaste antalet årUtdelningstillväxt, procent, snitt
104,8
76,1
57,9
33,6

I nedanstående tabell framgår bolagets utdelningsandel enkelt räknat på vinst per aktie. Som vi kan se så har utdelningsandelen på senaste tiden varit väldigt hög.


Finanser

Bolagets nettoomsättning (MUSD) för respektive år de senaste 20 åren framgår i nedanstående stapeldiagram. Tyvärr inget tydligt mönster att påpeka kring omsättningen förutom att den minskat lite på senare år, men stigit 3 år i följd.

I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets bruttoresultat (MUSD, blå staplar) och bruttomarginal (procent, kurva) för respektive år de senaste 20 åren.

I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets EBITDA (MUSD, blå staplar) och EBITDA-marginal (procent, kurva) för respektive år de senaste 20 åren.

I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets rörelseresultat (MUSD, blå staplar) och rörelse-marginal (procent, kurva) för respektive år de senaste 20 åren.

I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets vinst per aktie (USD) för respektive år de senaste 20 åren.

I nedanstående kurva framgår bolagets soliditet (procent) för respektive år de senaste 20 åren. Som vi kan se så har soliditeten börjat sjunka på senare år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.