Bokrecension: Wallenberg – Ett familjeimperium

Den senaste boken jag läste ut var ”Wallenberg – Ett familjeimperium”. Som aktieägare i Investor så tyckte jag att det skulle vara intressant att lära mig mer utav familjens historia. Därav så köpte jag boken och tänkte i det här inlägget skriva en recension utav vad jag tyckte om boken. Vill du köpa boken så klicka här.

Omslagets sammanfattning utav boken

I mitten av 1800-talet grundade André Oscar Wallenberg Stockholms Enskilda Bank, den bank som kom att bli en av Sveriges största. I generationen efter grundarna lyckades bröderna Knut och Marcus sr räta upp sfären efter bankkrisen 1878/79. Sedan världskriget och Ivar Kreuger knäckt både banker och investmentbolag stod Wallenbergarna starkast inför efterkrigstidens guldår, och det dröjde inte länge förrän de helt dominerade både den svenska finanssfären och den växande exportindustrin. I Wallenberg – Ett familjeimperium följer Gunnar Wetterberg Sveriges viktigaste släkthistoria. Det är en berättelse om politiska förvecklingar och finansiella snilledrag, men också om familjens ledande män och deras fejder. Wetterberg skildrar Wallenbergs historia som finansfamilj inflätad i Sveriges utveckling till en modern industrination. Ingenstans i världen har en enda familj under så lång tid haft en lika stark och mångfasetterad ställning.

Författaren

Gunnar Wetterberg är född 1953 och är ursprungligen historiker och diplomat. För att sedan gått vidare till ledande befattningar inom finansdepartementet, Svenska kommunförbundet och Saco. Han har skrivit en rad andra böcker så som en biografi om Axel Oxenstierna och en historik över Sveriges Riksbank.

Vad tyckte jag?

Jag tyckte att boken var hyfsat underhållande och gav god historik kring Wallenbergssfären och dess familjemedlemmar. Jag har lärt mig väldigt mycket mer om familjen Wallenberg efter att ha läst boken och är nöjd med läsningen överlag. Det jag däremot kan tycka är att att boken hoppade lite för mycket fram och tillbaka mellan olika tidsepoker. Ena kapitlet kan handla om 1930-talet, medans kapitlet efter kunde handla om 1880-talet. Det blev lite rörigt att läsa och försöka hitta någon direkt röd-tråd i.om detta. Sedan hjälpte det inte riktigt att alla i familjen hade samma namn generation efter generation. Så det blev bitvis lite svårt att hänga med i allt. Däremot så tycker jag ändå att boken var bra överlag och tackar för läsningen och kan rekommendera boken. Boken innehöll 10 st kapitel och jag har i nedanstående lista sammanfattat vad respektive kapitel handlat om. Det ska nämnas att boken såklart innehåller mycket mer än det jag i skrivit nedan, då jag inte kommer ihåg exakt allt som boken handlat om.

Kapitel 1 – Varför Wallenbergarna

 • Hur betydande familjen Wallenberg har varit för svensk ekonomi och näringsliv. Att dom haft stort inflytande internationellt och nationellt i flera olika sektorer.
 • Att dom förkroppsligat svensk ekonomi.
 • Historia om släkten.
 • Beskriver Stockholms Enskilda Bank som var Wallenbergs bank och hur den tog sig igenom krisen 1878/79. Hur Wallenberg lärde sig utav krisen att vara mer försiktiga än sina konkurrenter och fick därav övertaget i kommande kriser.

Kapitel 2 – Familjen i historian

 • Wallenbergsfären har i hög grad varit Sveriges kontaktyta för den internationella ekonomin.
 • Beskriver bankernas och riksbankens historia. Exempelvis när silvermyntfoten insattes.
 • Kapitlet går även igenom en kris som Stockholms Enskilda Bank gick igenom och hur banken lyckades ta sig ur faran.
 • En järnvägskris som höll på att få Stockholms Enskilda Bank att gå omkull och som hämmade bankens tillväxt i flera år framöver.
 • Hur Wallenbergarna agerade under krigstiden och hur Wallenbergarna fick hjälpa till att rädda Handelsbanken.
 • Hur och när Ivar Kreugers korthus gick omkull.
 • Under andra världskriget tog Wallenberg proaktiva åtgärder så att ett flertal bolag kunde styras och verka internationellt ifall Sverige skulle bli ockuperat av tyskarna.
 • Bretton woods systemet och industrialiseringen 

Kapitel 3 – Wallenbergarna och företagen

 • Mer släkthistoria och tidigare utbildningar/yrken inom släkten/familjen.
 • Hur A.O Wallenberg tidigt i sin karriär började investera pengar och dras in i bankverksamhet. Samt att Wallenberg var nyckeln till en modernare bankkultur med smidigare banksystem.
 • Wallenberg grundade sällan bolag utan köpte oftast in sig i befintliga.
 • Hur Hofors och Atlas AB försökte räddas. Samt historia om dessa bolagen.
 • Wallenbergarnas samspel med Svenska staten.
 • Kapitlet går även igenom en del ”gupp/hinder” som Wallenberg har stött på under uppbyggnaden utav deras imperium.
 • Grundandet utav Knut & Alice Wallenbergs stiftelse.
 • Att Wallenberg investerade i bolag och rekonstruerade dom för att sedan sälja andelar i bolaget dyrare.
 • Bildandet utav Norsk Hydro och skapandet utav ett telefonbolag.
 • En fusion mellan AB Diesels och Atlas AB vilket bildade Atlas Diesels.
 • Investeringar i redierier, Ostasien och Ryssland.
 • Valutahandel, guldmyntfoten sattes ur sitt spel och grundandet utav Electro Invest.
 • Tillväxten i Asea och utveckling utav den svenska försvarsindustrin.
 • Grundandet utav SAAB och Volvo.
 • Avvecklandet utav Bretton Woods systemet.

Kapitel 4 – Opinion och politik

 • Hur familjen hade ett stort politiskt inflytande och använde gärna politiken för samspelet med sfärens egna affärer. Familjen hade stort inflytande på Svensk politik.
 • Oscar Wallenberg köpte in sig i tidningar för PR.
 • Hur dåvarande regering hjälpte till att rädda Stockholms Enskilda Bank igenom att utge obligationer.
 • Hur familjen fick problem inom politiken efter Oscar Wallenberg gick bort och de två bröderna tog över.
 • Riksbanken fick monopol på att trycka sedlar och dess påverkan på Stockholms Enskilda Banks versksamhet.
 • En massa inrikes politiks krig. Där även kungen var inblandad.
 • Vänsterregering
 • Nya skatte- och avskrivnings-regler.
 • Ett tredje generationsskifte inom wallenbergssfären.
 • Lönesänkningar och lönepress under deflationstiden.
 • Sveriges hemmamarknad blev inte längre lika betydelsefull för sfären. Utan istället kunde familjen fortsätta att expandera internationellt och därav inte behöva engagera sig lika mycket i den svenska politiken längre.
 • Palme regeringen och dess påverkan på Wallenbergssfamiljen.

Kapitel 5 – Wallenbergarna och världen

 • Dubbel myntfoten
 • Strävan efter en gemensam valuta i världen.
 • Upplösningen av den norsk-svenska unionen.
 • Den politiska spänningen i Europa under krig mot Nazi-tyskland. Och hur Wallenbergarna agerade under Hitlers styre. Samt hur deras anti-nazi kontakter uppgav intern information om framtida hemliga planer som handlade om kriger.
 • Hur viktigt det är med ett starkt kontaktnät.

Kapitel 6 – Institutionerna

 • Wallenbergssfärens upplägg kring styrandet utav familens olika företag.
 • Hur familjens förmögenhet spelade roll i familjemedlemmarnas styrande och framgång.
 • Hur Handelsbanken grundades som en utbrytarbank ifrån Stockholms Enskilda Bank.
 • Hur Stockholms Enskilda Bank var den första banken som skapade en statistisk avdelning för att kunna undersöka låntagarnas kreditvärdighet.
 • Stockholms Enskilda Bank var under många år känd för att ha förmögna privatpersoner som kunder. Men efter alla problem som exempelvis depressionen, Kreuger-kraschen och världskrig så förändrades läget och banken halkade efter de andra bankerna. Detta försökte lösas igenom en fusion med den Skandinaviska Banken. Som så biladade SEB. Dock blev fusionen inte riktigt som man hade tänkt sig och Wallenberg fick mindre inflytande än dom initialt tänkt sig.
 • Framväxandet utav en obligationsmarknad.

Kapitel 7 – Styrningen av företagen

 • Hur familjen blev extraordinära inom den andra generation utav Wallenberg.
 • Nobelpristagare och teori om företagsutveckling.
 • Hur ett styrande utav företag har förändrats över tid.
 • Wallenbergs nyckel till framgång i drivandet utav företag.
 • Kapitlet går även in mycket på räddning, upplivande och rekonstruktion utav bolag.
 • Fackföreningar och arbetsprotester.
 • Bilandet utav SPP (Svenska Personalkassan).
 • Avsnittet går igenom hur Wallenberg inte var perfekta. Hur Wallenbergsfamiljen har utfört många misstag i rekonstruktioner och anställande utav verkställande-direktörer som inte höll måttet.

Kapitel 8 – Succesionen

 • Hur uppfostran såg ut tidigt i familjen.
 • Hur det var skillnad på söner och döttrar.
 • Hur barnens framtid planerades och hur deras utbildning och vardag såg ut.
 • Boken ger en tydlig bild på att familjen inom sfären inte hade en klockrent eller enkel uppväxt. Barnen fick jobba hårt och utbilda sig tidigt för att hålla måttet.
 • Samt går kapitlet igenom en del familje drama där olika personer i familjen inte alltid kom överens.
 • Samt att generationsskifterna inte alltid var så klockrena.

Kapitel 9 – Släktens minne

 • Ärligt talat så hittade jag inte någon direkt röd tråd i detta kapital och har således inte särskilt mycket att dela med mig utav kring kapitlets handling. Jag tycker det inte var så himla mycket relevant eller intressant information i detta kapitel. Går inte att beskriva vad kapitlet handlade om riktigt.

Kapitel 10 – Familjekapitalismen

 • Information och forskning kring hur människor ärver personlighet, intelligents och andra egenskaper av sina föräldrar.
 • Att det fanns en skildring i utbildning hos personer vars föräldrar var förmögna och inte.
 • Återigen mer information kring hur familjen inom sfären i tidig ålder började utbildade sig. 
 • Samt hur viktigt det är för sfären med internationella förbindelser och kontakter.
 • Skrivelser hur viktiga kvinnorna i familjen var för att föra vidare familje kulturen. 
 • Hur stockholms enskilda bank var bland dom första att anställa kvinnliga tjänstemän.
 • Samt hur barnen skolades in i wallenbergs kulturen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *