Church & Dwight – En utdelningsfälla

Notera att jag inte äger aktier i bolaget och inget jag skriver ska ses som köpråd eller köprekommendationer. Gör alltid din egen analys innan du tar affärsmässiga beslut. Analysen är utförd med hjälp utav Börsdata.

När jag har tid över och inte har annat för mig så sitter jag ibland och screenar fram bolag. Mer specifikt så letar jag nästan alltid efter bolag som har stark utdelningshistorik och potentiellt kan bli en bra kandidat till min egen utdelningsportfölj. När jag väl lyckas hitta bra bolag så brukar jag dela med mig utav mina slutsatser och analyser här på bloggen. Idag så blir denna metodologi omvänd, jag kommer att skriva om ett bolag som jag anser är en klassisk utdelningsfälla. Bolaget i fråga är som ni kanske förstått ifrån titeln – ”Church & Dwight”. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför en rad olika hushålls-, personliga hygien- och specialprodukter. Segmenten som bolaget utför affärer i inkluderar Consumer Domestic, Consumer International och Specialty Products Division (SPD). Bolaget säljer även specialprodukter till industrikunder och distributörer. Segmentet Consumer Domestic inkluderar olika varumärken, såväl som andra hushålls- och personliga hygienprodukter, såsom KABOOM rengöringsprodukter, ARRID antiperspirant, CLOSE-UP och AIM tandkrämer och SIMPLY SALINE nasal saltlösning fuktighetskräm. Segmentet Consumer International marknadsför en rad personliga hygienprodukter, hushålls- och receptfria produkter på internationella marknader, inklusive Kanada, Frankrike, Kina, Australien, Storbritannien, Mexiko och Brasilien. Bolagets SPD-segment är en producent av natriumbikarbonat, som det säljer tillsammans med andra oorganiska specialkemikalier för olika industriella, institutionella, medicinska och livsmedelstillämpningar.

Avanzas förenklade beskrivning utav bolaget – Church & Dwight är ett tillverkningsbolag inriktade mot konsumentmarknaden. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett utbud av av hushålls- och hälsovårdsprodukter. Produkterna säljs under varierade varumärken som Trojan, Nair och OxiClean. Bolaget driver verksamhet både på den inhemska amerikanska marknaden, samt på global nivå. Church & Dwight grundades 1847 och har sitt huvudkontor i New Jersey.

Det som fick mig att få upp ögonen utav C&D var dess utdelningshistorik. Dom har betalat ut utdelningar i 480 kvartal i rad, vilket är en väldigt fin historik. I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets utdelning per aktie (USD/Aktie). Som vi tydligt ser så har bolaget en fin historik utav utdelningshöjningar över tid.

Det som däremot är väldigt tråkigt är bolagets direktavkastning i samspel med bolagets utdelningstillväxt. Båda dessa delar är väldigt låga och rätt tråkiga. Om vi börjar med att titta på utdelningstillväxten i bolaget så ser det ut enligt nedanstående tabell. För att underlätta innebörden med tabellen så tar jag ett exempel – Bolagets utdelningstillväxt har i snitt de senaste 10 åren varit 7,83%. Som vi kan se så har utdelningstillväxten de senaste åren stannat av och varit väldiga låga.

Senaste antalet årUtdelningstillväxt, procent, snitt
107,83
76,19
56,06
33,88

Som jag var inne på tidigare så är inte bara utdelningstillväxten låg, utan även bolagets direktavkastning. Direktavkastningen i bolaget är 1,20% just nu. I nedanstående tabell så framgår snittet utav bolagets direktavkastning för de senaste åren. För att underlätta förståelsen utav tabellen så tar jag ett exempel – Bolagets direktavkastning har i snitt de senaste 10 åren varit 1,4%. Som vi tydligt ser så har snittet för direktavkastningen varit väldigt lågt i bolaget.

Senaste antalet årDirektavkastning, snitt, procent
101,4
71,3
51,2
31,1

Även fast att det finns utdelningstillväxt i bolaget så har den historiskt sett inte varit tillräckligt hög för att direktavkastningen ska hänga med. I nedanstående tabell så ser vi tillväxten i direktavkastningen och som vi ser så är tillväxten negativ. Så en redan låg direktavkastning i samspel med en låg utdelningstillväxt har resulterat i en ännu lägre direktavkastning.

Senaste antalet årDirektavkastning tillväxt, snitt, procent
10-4,0
7-4,0
5-5,0
3-2,8

I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets direktavkastning för respektive år de senaste 20 åren.

Utdelningsandelen simpelt räknat på vinst per aktie syns för respektive år de senaste 20 åren i nedanstående stapeldiagram. Det positiva är att utdelningsandelen är väldigt låg i bolaget och det finns nog knappast någon risk för utdelningen att ställas in. Snarare att det finns rum för den att växa.

Så min slutsats här är att det här bolaget är en klassisk utdelningsfälla. Det är ett bolag med väldigt låg direktavkastning, men som i många år har höjt sin utdelning över tid med en låg utdelningsandel. Men utdelningshöjningarna är så pass låga att direktavkastningen förblir väldigt låg. Jag personligen har inget emot att investera i ett bolag med låg direktavkastning ifall bolaget över tid kan leverera en väldigt stark utdelningstillväxt, det uppmuntras faktiskt. Däremot så vill jag inte som utdelningsinvesterare investera mina pengar i ett bolag där utdelningstillväxten i kombination med allt annat är väldigt låg. Nu säger jag inte att Church & Dwight är en dålig investering över lag, utan att enbart att det troligtvis är en dålig investering för den som vill bygga en utdelningsportfölj. I nedanstående aktiegraf så speglar den gröna kurvan aktiens utveckling i Church & Dwight. Medans den blåa kruvan visar aktiens utveckling inklusive återinvesterad utdelning. Som vi kan se så har inte den återinvesterade utdelning gett super stor effekt för total avkastningen i bolaget då utdelningen är så pass låg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *