Walgreen Boots Alliance – Bolagsanalys

Notera att inget jag skriver ska ses som någon form utav köprekommendation. Gör din egen analys och ta dina egna beslut. Analysen är utförd med hjälp utav screenings-verktyget Börsdata.

Om bolaget

Avanzas beskrivning utav bolaget – Walgreens Boots Alliance är en amerikansk apotekskedja. Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter för hälsovård som vidaresäljs under varierade varumärken som Walgreens, Boots and Alliance Healthcare, No7 och Botanics. Bolaget grundades 2014 genom fusionen av Walgreens och Alliance Boots och har idag sitt huvudkontor i Deerfield, Illinois

Börsdatas beskrivning utav bolaget – WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. är ett holdingbolag. Bolaget är ett apoteksledat hälso- och välbefinnandeföretag. Bolaget verkar genom tre segment: Retail Pharmacy USA, Retail Pharmacy International och Pharmaceutical Wholesale. Retail Pharmacy USA-segmentet består av Walgreen Co. (Walgreens)-verksamheten, som innefattar drift av detaljhandelsbutiker, vårdkliniker och tillhandahållande av specialapotekstjänster. Retail Pharmacy International består huvudsakligen av Alliance Boots apoteksledda hälso- och skönhetsbutiker, optiska metoder och relaterad kontraktstillverkning. Pharmaceutical Wholesale-segmentet består av Alliance Boots farmaceutiska grossist- och distributionsföretag. Bolagets portfölj av detaljhandels- och handelsmärken omfattar Walgreens, Duane Reade, Boots and Alliance Healthcare, samt globala varumärken för hälsa och skönhet, inklusive No7, Botanics, Liz Earle och Soap & Glory.


Aktien

WBA’s aktie handlas under marknadsplatsen Nasdaq med ticker WBA och ISIN-nummer US9314271084. Hade man som investerare investerat 10 000 USD den 3:e Januari år 2000 så hade investeringen den 7:e Juni 2022 varit värd 15 056,02 USD. Det är en avkastning på 50,6%. En CAGR på 1,84% vilket är en riktigt dålig avkastning. Hade man som investerare återinvesterat utdelningen så hade total-avkastningen istället uppgått till 22 370,49 USD. Vilket i procent blir en avkastning på 123,70 och en CAGR på 3,66 procent. Vilket också är en rätt tråkig historisk avkastning. I nedanstående aktiegraf så framgår aktiekursens historiska utveckling för en 5 årsperiod. Som vi kan se så har bolagets aktiekurs sakta men säkert sjunkit över tid. Så historiskt har detta bolag inte varit en bra investering, men historisk avkastning är såklart inte ekvivalent med framtida avkastning.

I nedanstående stapeldiagram så framgår antalet aktier i bolaget. Som vi kan se i stapeldiagrammet så har antalet aktier i bolaget minskat på senare år vilket är positivt.


Utdelning

WBA handlas just nu med en direktavkastning på 4,40%. Direktavkastningen är i mina ögon väldigt fin på nuvarande nivå. I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets direktavkastning för de senaste 20 åren. Som vi kan se så är direktavkastningen historiskt hög just nu.

I nedanstående tabell så framgår snittet utav bolagets direktavkastning för de senaste åren. För att förenkla innebörden med tabellen så tar jag ett exempel. Bolagets direktavkastningen har i snitt varit 2,8% de senaste 10 åren.

Senaste antalet årDirektavkastning, snitt, procent
102,8
73,2
53,7
34,3

I nedanstående tabell så framgår bolagets utdelning per aktie (USD/AKTIE) för respektive år de senaste 20 åren. Utdelningen betalas ut via kontanta-medel per kvartal och bolaget har betalat ut utdelning varje kvartal sedan 1933. Vilket är en rätt så imponerande historik. Enligt bolagets årsredovisning är de typiska utdelnings månaderna Mars, Juni, September och December. Som vi även ser i nedanstående stapeldiagram så har bolaget höjt sin utdelning varje år under en längre period. Så utdelningshistoriken finns det inte någon tvekan om. Den är väldigt fin.

Utdelningstillväxten är däremot inte särskilt hög. Det är den dock sällan i bolag som höjt sin utdelning år efter år i så här många år. Samt haft konstant utdelning i snart 100 år. I nedanstående tabell så framgår snittet för bolagets utdelningstillväxt. För att förenkla innebörden med tabellen så tar jag ett exempel – Bolagets utdelningstillväxt har i snitt de senaste 10 åren varit 7,12%.

Senaste antalet årUtdelningstillväxt, snitt, procent
107,1
74,9
54,7
32,4

Utdelningsandelen räknat på formeln (Totala utdelningar betalda / Kassa från den löpande verksamheten – CAPEX) syns i nedanstående tabell som jag har skapat för respektive år mellan 2021 och 2017. Som vi kan se så är utdelningsandelen väldigt låg i bolaget och det finns gott om utrymme att växa troligtvis.

ÅrtalTotala utdelningar betalda (MUSD)Kassa från den löpande verksamheten (MUSD)CAPEXUtdelningsandel (Procent)
20211 6175 5551 37938.7
20201 7475 4851 37442.4
20191 6435 5951 70242.2
20181 7398 2631 36725.2
20171 7237 2551 35129.1

Finanser

I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets nettoomsättning (MUSD) för respektive år de senaste 20 åren. Som vi kan se så har netoomsättningen ökat över åren. Inte några egentligen anmärkningar annat än att nettoomsättningen sjönk mellan 2019 och 2020, för att sedan öka igen.

I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets bruttoresultat (MUSD, Blå staplar) och bruttomarginal (Orange-kurva, procent) för respektive år de senaste 20 åren. Som vi kan se så har marginalen sjunkit rätt rejält på senare år. Däremot så har bruttoresultatet ändå ökat över tid, fast med en nedgång under 2019 och 2020 likt omsättningen.

I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets EBITDA (MUSD, blåa staplar) och EBITDA-marginal (Procent, Orange-kurva) för respektive år de senaste 20 åren.

I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets rörelseresultat (Orange staplar, MUSD) och rörelsemarginal (Blå kurva, procent) för respektive år de senaste 20 åren.

I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets vinst (MUSD, blå staplar) och vinst-marginal (Procent, Orange kurva) för respektive år de senaste 20 åren.

I nedanstående kurva så framgår bolagets soliditet för respektive år de senaste 20 åren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *