PPG Industries – Bolagsanalys

Notera att inget jag skriver ska ses som någon form utav köprekommendation. Gör din egen analys och ta dina egna beslut. Analysen är utförd med hjälp utav screenings-verktyget Börsdata.

Om bolaget

PPG Industries är verksam i över 75 länder och grundades 1883. Huvudkontoret ligger i Pittsburgh, Pennsylvania.

Börsdatas beskrivning utav bolaget – PPG INDUSTRIES, INC. tillverkar och distribuerar ett utbud av ytbehandlingsprodukter, specialitetsmaterial och glasprodukter. PPG bedriver verksamhet via tre affärssegment: Performance Coatings, Industrial Coatings och Glass. Segmentet Performance Coatings består av refinish-, aerospace-, skyddande och marina-, arkitektoniska-Amerika- och Asia Pacific- och arkitektoniska-EMEA-ytbehandlingsföretagen. Segmentet Industrial Coatings består av den automotiva originaltillverkaren (OEM), industriella beläggningar, förpackningsbeläggningar och specialitetsbeläggningar och materialverksamhet. Industriella, bilmarknads-OEM, förpackningsytor och specialproduktsytor och -material är framtagna speciellt för kundernas behov och tillämpningsmetoder. Segmentet Glass utgörs av platt glas- och glasfiber-verksamheterna. Bolagets varumärken inkluderar SIKKENS, PPG PITTSBURGH PAINTS, MULCO, FLOOD, LIQUID NAILS, SICO, CIL, RENNER, TAUBMANS, WHITE KNIGHT och BRISTOL.


Aktien

Aktien finns noterad på den Amerikanska börsen NYSE (New York Stock Exchange) och handlas under ticker PPG och ISIN-nummer US6935061076.

I nedanstående kursgraf så framgår aktiekursens prestation de senaste 5 åren. Hade man som investerare investerat 10 000 USD den 9:e Juni 2014 och hållit i aktierna fram tills den 6:e Juni så hade investeringen igår varit värd 12 396.28 USD. Det är ett CAGR på 2.72% och en total avkastning på 23.96%. Så historiskt sett så har det inte varit en super bra investering.


Utdelning

Direktavkastningen i PPG är just nu låga 1.88%. Nu ska man såklart inte stirra sig blind på direktavkastningen i ett bolag, men då jag bygger en utdelningsportfölj så tycker jag personligen att direktavkastningen är lite väl låg i det här bolaget för att platsa i min egen portfölj. I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets direktavkastning för respektive år de senaste 20 åren. Som vi kan se så har direktavkastningen sjunkit rejält sedan 2008.

I nedanstående tabell som jag har skapat så framgår snittet för PPG’s direktavkastning de senaste åren. För att underlätta innebörden med tabellen så tar jag ett exempel – Bolagets direktavkastning har i snitt de senaste 10 åren varit 1.5%.

Senaste antal årDirektavkastning, snitt, procent
101.5
71.6
51.6
31.5

I nedanstående tabell så ser vi PPG’s utdelningstillväxt i snitt. För att underlätta innebörden med tabellen så tar jag ett exempel – Bolagets utdelningstillväxt har i snitt de senaste 10 åren varit 0.5%. Som vi tydligt ser så är utdelningstillväxten i bolaget inte särskilt hög. Jag har egentligen inget emot ifall ett bolags direktavkastning är låg ifall utdelningstillväxten är hög. Men i det här fallet så är både utdelningstillväxten och direktavkastningen låg, vilket gör att bolaget i mina ögon inte blir lika intressant.

Senaste antal årUtdelningstillväxt, snitt, procent
100.5
73.5
54.8
37.0

I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets utdelning per aktie (USD / Aktie) för respektive år de senaste 20 åren. Bolaget har en lång trend utav utdelningshöjningar och har höjt sin utdelning i 50 år i rad. Vilket förstås är väldigt imponerande och en gedigen historik. Däremot så är direktavkastningen och utdelningstillväxten väldigt låg och därav så är bolaget inte någon för mig personligen.

I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets utdelningsandel för respektive år de senaste 20 åren. Det som är positivt är att utdelningsandelen är låg och det finns troligtvis utrymme för utdelningen att växa. Det som däremot kan anses vara negativt är att utdelningsandelen har vuxit en del sedan 2017 trots att utdelningarna inte har växt super mycket. 2017 var utdelningen 1.70 USD per aktie och 2021 var utdelningen 2.26 USD per aktie. Det är en CAGR för utdelningen på 5.86%.

I nedanstående tabell så framgår snittet utav bolagets utdelningsandel för de senaste åren. För att underlätta förståelsen bakom tabellen står jag ett exempel – Bolagets utdelningsandel har i snitt de senaste 10 åren varit 42%.

Senaste antalet årUtdelningsandel, snitt, procent
1042
745
542
346

Finanser

Bolagets soliditet för respektive år de senaste 20 åren framgår i nedanstående stapeldiagram. Soliditeten är inte särskilt hög och har på senare år inte rört sig särskilt mycket.

I nedanstående tabell så framgår snittet utav bolagets soliditet för de senaste åren.

Senaste antal årSoliditet, snitt, procent
1031
731
530
330

I nedanstående stapeldiagram så ser vi bolagets nettoomsättning (MUSD) för respektive år de senaste 20 åren. Som vi kan se så har nettoomsättningen sakta men stadigt ökat över tid.

I nedanstående diagram så framgår bolagets bruttoresultat (MUSD, Blåa staplar) och bruttomarginal (Orange kurva, procent).

I nedanstående diagram så framgår bolagets rörelseresultat (MUSD, Blåa staplar) och rörelsemarginal (Orange kurva, procent).

I nedanstående diagram så framgår bolagets EBITDA (MUSD, Blåa staplar) och EBITDA-marginal (Orange kurva, procent).

I nedanstående diagram så framgår bolagets vinst (MUSD, Blåa staplar) och vinst-marginal (Orange kurva, procent).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *