Portfölj genomgång 10 – T. ROWE PRICE GROUP

Notera att jag i skrivande stund äger aktier i bolaget. Däremot ska inget jag skriver ses som en köprekommendation. Gör din egen analys och kom fram till egna beslut kring dina investeringar. Analysen är utförd med hjälp utav Börsdata.

För kännedom till er nya läsare här på bloggen, så håller jag på att utvärdera varje enskilt innehav i min utdelningsportfölj. Där jag skriver en bolagsanalys per inlägg här på bloggen för alla företag jag äger aktier i. Anledningen till att jag utför det här projektet beror främst på att jag vill färska upp mitt eget minne kring bolagen och se att dom utvecklas i en positiv riktning. Samt att sprida kunskap vidare om dessa bolagen. 

  • Portfölj genomgång 9 – Realty Income. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 8 – Investor. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 7 – Svenska Handelsbanken. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 6 – British American Tobacco. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 5 – Samhällsbyggnadsbo. i norden. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 4 – Castellum. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 3 – Peab. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 2 – Tele2. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 1 – Volvo. Klicka här för att läsa analysen.

Om bolaget

Ett bolag som jag sällan ser någon skriva något om eller rättare sagt som jag inte tror jag sett förut i någon portfölj. Är nämligen investmentbolaget T. Rowe Price Group. Bolaget är inriktad mot kapitalförvaltning, pensionslösningar, kontohantering samt mot nyinvesteringar runtom den globala marknaden. Tjänsterna inriktar sig huvudsakligen mot större företag och institutioner. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika, Europa och Mellanöstern. Bolaget grundades under 1937 och har sitt huvudkontor i Baltimore, Maryland. Namnet på bolaget kommer ifrån personen som grundade företaget nämligen Thomas Rowe Price. Han startade bolaget under en finanskris. Bolaget har varit med länge och klarat sig igenom många tuffa perioder.


Aktien

T. Rowe Price Groups aktie har ISIN-nummer US74144T1088 och ticker TROW. Aktien är noterad på den Amerikanska börsen under marknadsplatsen Nasdaq. Om en investerare hade köpt aktier i TROW för 10 år sedan (2012-06-01) för 10 000 USD så hade investeringen idag varit värd 23 019 USD. En avkastning på 130.19%. Denna utveckling tar inte hänsyn till återinvesterad utdelning utan enbart utveckling i aktiekursen. Nedanstående graf visar aktiekursens utveckling de senaste 5 åren. Den orange-kurvan visar utvecklingen utav indexet DJ USA och den blå visar TROW’s aktiekurs inklusive återinvesterad utdelning. Den gröna kurvan visar enbart utveckling i aktiekursen.

I nedanstående stapeldiagram så framgår utvecklingen utav antalet aktier. Som vi kan se så har antalet aktier faktiskt minskat lite på senare tid.


Utdelning

TROW har en lång historik utav utdelningar, bolaget har höjt sin utdelning i 35/36 år i följd (Sedan 1986). I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets totala-utdelning per aktie för respektive år de senaste 20 åren.

I nedanstående tabell så framgår bolagets utdelnings tillväxt på senare år.

Senaste antal årUtdelningstillväxt, snitt
10 år9.1%
7 år6.5%
5 år7.3%
3 år2.1%

Direktavkastning i TROW är just nu 3.51%. I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets direktavkastning för respektive år de senaste 20 åren. Som vi ser så är direktavkastning just nu historiskt hög.

I nedanstående tabell så framgår snittet för bolagets direktavkastning. Exempelvis så har bolagets direktavkastning de senaste 10 åren varit i snitt 2.5%.

Senaste antal årDirektavkastning (%), snitt
10 år2.5%
7 år2.5%
5 år2.5%
3 år 2.4%

Utdelningsandelen är lite knepig att räkna ut. Formeln blir för detta bolag blir (Total utdelning / intäkter från den löpande verksamheten – investeringar) (ENG: Total cash dividends paid / Cash from operating activities – capex). Jag har skapat en tabell nedan som visar utdelningsandelen för respektive år de senaste 4 åren. Som vi ser så är utdelningsandelen relativt låg.

ÅrtalUtdelningsandel (%)
202152%
202049.6%
201955.6%
201847.8%

Finanser

I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets nettoomsättning (MUSD) för respektive år de senaste 20 åren.

I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets rörelseresultat (Blåa staplar, MUSD) och rörelsemarginal (Orange kurva, %).

I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets vinst (Blåa staplar, MUSD) och vinstmarginal (Orange kruva, %).

I nedanstående stapeldiagram så framgår nyckeltalen P/E (Blå), P/S (Grön) och PEG (orange) för respektive år de senaste 20 åren.

Nedanstående stapeldiagram visar bolagets soliditet för respektive år de senaste 20 åren.

Nedanstående kurva visar bolagets skuldsättningsgrad för respektive år de senaste 20 åren.

2 svar på “Portfölj genomgång 10 – T. ROWE PRICE GROUP”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *