Portfölj genomgång 8 – Investor

Notera att jag i skrivande stund äger aktier i bolaget. Däremot ska inget jag skriver ses som en köprekommendation. Gör din egen analys och kom fram till egna beslut kring dina investeringar. Analysen är utförd med hjälp utav Börsdata.

För kännedom till er nya läsare här på bloggen, så håller jag på att utvärdera varje enskilt innehav i min utdelningsportfölj. Där jag skriver en bolagsanalys per inlägg här på bloggen för alla företag jag äger aktier i. Anledningen till att jag utför det här projektet beror främst på att jag vill färska upp mitt eget minne kring bolagen och se att dom utvecklas i en positiv riktning. Samt att sprida kunskap vidare om dessa bolagen. Idag är det dags att gå igenom vår kära folkaktie Investor! Jag kan vara ärlig och säga att Investor är det bolag som jag troligtvis har haft sämst koll på i min portfölj. Men med hjälp utav min efterforskning till skrivandet utav det här inlägget så kommer jag att färska upp minnet och ta reda på några nya saker om bolaget. Just för att det är wallenbergssfären som äger bolaget och att det är ett så pass stort och stabilt investmentbolag att det i sig ger en riskspridning är nog anledningen till att jag legat på latsidan med att hålla mig uppdaterat kring bolaget. Dock bör man såklart inte placera pengar i något man inte har super bra koll på.

  • Portfölj genomgång 7 – Svenska Handelsbanken. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 6 – British American Tobacco. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 5 – Samhällsbyggnadsbo. i norden. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 4 – Castellum. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 3 – Peab. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 2 – Tele2. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 1 – Volvo. Klicka här för att läsa analysen.

Om bolaget

Investor AB är ett Sverige-baserat investmentbolag som grundades 1916 och som ägs utav Wallenbergsfären. Bolaget har således funnits i mer än 100 år och har drivits utav olika generationer inom familjen Wallenberg. Kort och gott kan man säga att Investor investerar i andra bolag i hopp om att dessa utvecklas väl och blir en bra investering. Investmentbolagets investeringar kan delas in i tre stycken kategorier. Dessa kategorier är följande:

  • Börsnoterade bolag.
  • Patricia Industries.
  • Investeringar i EQT.

De börsnoterade bolagen i Investor står för 67 procent utav dess portfölj och är långsiktigt strategiska innehav. Där Investor som bolag mest sannolikt äger minoritetsposter men är den största ägaren. I nedanstående lista ser vi vilka bolag som investor äger och hur stor procentuell andel utav rösterna som bolaget har. Jag går inte in djupare på var och en utav dessa bolag i listan nedan, då det skulle mynna ut i att inlägget blir så långt. Man skulle kunna skriva en hel bok om Investor.

BolagAndel utav röster
Atlas Copco22.3%
ABB12.9
AstraZeneca3.3%
SEB20.8%
Epiroc22.7%
Ericsson23.8%
Nasdaq11.6%
Sobi35.0%
Husqvarna Group33.2%
SAAB39.7%
Electrolux28.4%
Wärtsilä17.7%
Electrolux Professional32.4%

Sedan har vi kategorin Patricia Industries som innehåller helägda dotterbolag och andra onoterade investeringar där fokuset ligger på långsiktig tillväxt. Den här kategorin står för 16 procent av bolagets portfölj. I nedanstående lista ser vi bolagen som ingår i denna delen utav portföljen, samt Investors andel röster i dessa bolag.

BolagAndel utav röster
Mölnlycke99%
Laborie98%
Permobil98%
Sarnova95%
Piab97%
Advanced Instruments99%
Braun Ability95%
Atlas Antibodies89%
Vectura99%
340%

Till sist har vi kategorin ”investeringar i EQT” som är precis vad det låter, investeringar I EQT och dess fonder. Den här kategorin står för 11 procent utav Investors portfölj.


Aktien

Investors aktier är noterade på Nasdaq stockholm under listan Large Cap Stockholm. Nedanstående aktiegraf visar kursen för Investors B-aktie under en 5 års period.

Nedanstående stapeldiagram visar totalavkastningen (Blåa staplar), utvecklingen utav pris per aktie (Orange staplar) och utdelning (Gråa staplar). Exempel – Om du ägt aktien i 20 år så har du fått en totalavkastning på 1 285% där utdelningen stått för 639% och aktiekursens utveckling för 646%. Totalavkastningen tar hänsyn till att alla utdelningar blivit återinvesterade. Så historiskt har vi sett en väldigt stark utveckling för aktieägarna i Investor. Viktigt att poängtera är att historisk utveckling inte säger något om framtida utveckling.


Utdelning

Investor är som sagt ett svenskt investmentbolag. Investmentbolag som Investor brukar sällan ha en super hög utdelning, däremot så får man igenom dessa bolag en indirekt riskspridning och utgör en stabil bas i en portfölj. Direktavkastningen i Investor B-aktien är just nu i skrivande stund 2.29%. Denna siffra är just nu rätt låg gentemot hur det sett ut historiskt. I nedanstående stapeldiagram ser vi hur bolagets direktavkastning har sett ut för respektive år de senaste 20 åren.

Nedanstående tabell visar direktavkastningens snitt för de senaste åren. Exempelvis så har snittet för Investors direktavkastning varit 2.8% de senaste 10 åren.

Senaste antal årDirektavkastning, snitt
10 år2.8%
7 år2.5%
5 år2.3%
3 år2.1%

I nedanstående stapeldiagram så ser vi utdelningen per aktie i Investor. Som vi kan se så har investmentbolaget inte höjt sin utdelning exakt varje år. Däremot så är den långa trenden positiv.

I nedanstående tabell så har jag tagit fram snittet för den årliga tillväxten i Investors utdelning. För att förenkla innebörden med tabellen så tar jag ett exempel. Exempelvis så har utdelningstillväxten i Investor varit 8.6% de senaste 10 åren.

Senaste antal årUtdelningstillväxt
10 år8.6%
7 år6.9%
5 år5.9%
3 år21.1%

I nedanstående tabell så ser vi bolagets utdelningsandel (payout ratio).

ÅrtalUtdelningsandel
2021113%
2020148%
201971%
2018115%
2017110%
2016101%

Finanser

Investors senaste rapporterade substansvärde var enligt IBINDEX 215.82 SEK per aktie. Aktiekursen står just nu i 182.74 SEK per aktie. Detta innebär att Investor just nu handlas till en substansrabatt på 15.33%.

ÅrtalJusterat substansvärde (kr/aktie)
2021248
2020178
2019159
2018122
2017126

Resultatet från investeringsverksamheten framgår i nedanstående tabell för perioden 2017 – 2021.

ÅrtalResultat från investeringsverksamhet, Mkr
2021231 669
202055 096
2019105 625
20181 450
201747 433

Resultat före skatt framgår i nedanstående tabell för perioden 2017 – 2021.

ÅrtalResultat före skatt (Mkr)
2021228 322
202053 123
2019102 650
2018-914
201744 542

I nedanstående tabell framgår resultatet för perioden 2017 – 2021.

ÅrtalResultat (Mkr)
2021227 965
202052 662
2019101 242
2018-2 299
201744 298

I nedanstående tabell framgår Resultat per aktie efter utspädning, kronor för perioden 2017 – 2021.

ÅrtalResultat per aktie efter utspädning, kronor
202174,41
202068,92
2019132,20
2018-2,94
201757,90

I nedanstående tabell framgår investmentbolagets tillgångar mellan perioden 2017 – 2021.

ÅrtalTillgångar (Mkr)
2021795 542
2020571 047
2019517 456
2018416 028
2017408 567

I nedanstående tabell framgår Investors långfristiga skulder mellan perioden 2017 – 2021.

ÅrtalLångfristiga skulder (Mkr)
202198 059
202093 855
201986 268
201874 993
201762 531

I nedanstående tabell framgår soliditeten för perioden 2017 – 2021.

ÅrtalSoliditet (%)
202186
202081
201981
201879
201782

I nedanstående stapeldiagram framgår bolagets rörelseresultat (Mkr) för respektive år, de senaste 20 åren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *