Portfölj genomgång 7 – Svenska Handelsbanken

Notera att jag i skrivande stund äger aktier i bolaget. Däremot ska inget jag skriver ses som en köprekommendation. Gör din egen analys och kom fram till egna beslut kring dina investeringar. Analysen är utförd med hjälp utav Börsdata.

För kännedom till er nya läsare här på bloggen, så håller jag på att utvärdera varje enskilt innehav i min utdelningsportfölj. Där jag skriver en bolagsanalys per inlägg här på bloggen för alla företag jag äger aktier i. Anledningen till att jag utför det här projektet beror främst på att jag vill färska upp mitt eget minne kring bolagen och se att dom utvecklas i en positiv riktning. Samt att sprida kunskap vidare om dessa bolagen.

  • Portfölj genomgång 6 – British American Tobacco. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 5 – Samhällsbyggnadsbo. i norden. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 4 – Castellum. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 3 – Peab. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 2 – Tele2. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 1 – Volvo. Klicka här för att läsa analysen.

Om bolaget

De allra flesta hör nog hört talas om Svenska Handelsbanken (SHB). Då det är en av sveriges största banker. Många av er som läser detta är troligtvis även kund hos banken, likt mig själv. Men för dom som inte har koll på banken eller bara ytligt har hört talas om den så kör jag en kort introduktion.

Börsdatas beskrivning utav banken – Svenska Handelsbanken AB är en Sverigebaserad bank. Den tillhandahåller tjänster för både privat- och företagskunder och bedriver verksamhet inom tre affärsområden. Kontorsverksamheten i Sverigesegmentet består av sex regionala banker, Handelsbanken Finans och Stadshypoteks verksamhet i Sverige. De erbjuder bland annat privata banktjänster, finansiella tjänster för företag, kreditkort och amorteringslån. Kontorsverksamheten utanför Sverige erbjuder en rad banktjänster och inkluderar regionala banker i Storbritannien, Danmark, Norge och Finland, Handelsbanken International, samt Handelsbanken Finans och Stadshypoteks verksamheter utanför Sverige. Kapitalmarknadssegmentet består av Handelsbankens investeringsbank, förmögenhetsförvaltning samt försäkringssparande. Banken arbetar via ett nätverk av mer än 700 kontor och ett flertal dotterbolag, bland annat Optimix Vermogensbeheer NV.

Övrig info: Svenska Handelsbanken AB (SHB) är en utav de största bankerna i Norden. Banken har kontor i bland annat Danmark, Nederländerna, Sverige, Storbritannien, Norge och Finland. Bankens huvudkontor ligger i Stockholm och grundades/bildades 1871 som en utbrytarbank från Stockholms Enskilda bank som ägdes/grundades utav Wallenbergsfären. Utbrytarbanken (SHB) bildades av ett gäng företagare i Stockholm som ansåg att Stockholms Enskilda Bank inte gynnade Stockholms näringsliv tillräckligt. Därefter så har det skett en del förvärv och banken har utvecklats till en ledande bank inom Sverige och Norden.


Utdelning

Notera att det utfördes en split 2015 det vill säga en uppdelning av aktierna, där varje befintlig aktie delades upp i tre aktier av motsvarande serie.

Då svenska-banker är ”reglerade” utav finansinspektionen och rekommenderas att vara återhållsamma när det kommer till utdelningar så är det sällan vi ser att svenska banker har en lång trend utav utdelningshöjningar. Utan istället så brukar banker kunna agera som en stabil hög utdelare i portföljen. Bankens policy gällande utdelning är att utdelningsnivån inte ska leda till att kapitalrelationerna underskrider en nivå om 1 procentenhet över Finansinspektionens kommunicerade krav. I nedanstående stapeldiagram så ser vi bankens totala-utdelning per aktie för respektive år de senaste 20 åren. Som vi kan se så ställde banken tyvärr in utdelningen 2019 på grund utav Corona (Covid19) pandemin.

Jag har även nedan inkluderat ett stapeldiagram som visar bankens ordinarie-utdelning för respektive år de senaste 20 åren. Nedanstående stapeldiagram exkluderar extra-utdelningar. Det ska tilläggas att banken nyligen även haft en icke-kontant extra-utdelning. Där man delat ut aktier i industrivärden till aktieägarna i SHB. Extrautdelningen utav industrivärden aktier motsvarande en utdelning om cirka 4.42 SEK per aktie. Denna utdelning syns ej i ovanstående stapeldiagram då det ej var en kontant utdelning. Jag tar heller inte med något statistik om utdelningstillväxt i detta inlägg då det är tydligt att banken inte har någon lång trend utav årliga utdelningshöjningar.

Just nu så är direktavkastningen i Svenska Handelsbankens B-aktie 4.24%. I nedanstående stapeldiagram så framfår bolagets totala direktavkastning (Kontanta extra-utdelningar inkluderat) för respektive år de senaste 20 åren.

I nedanstående tabell så har jag tagit med snittet för bolagets direktavkastning (Kontanta extra-utdelningar inkluderat). För att förenkla förståelsen utav tabellen så tar jag ett exempel. Exempelvis så har bolagets direktavkastning de senaste 10 åren i snitt varit 4.4%.

Senaste antal årDirektavkastning i snitt
10 år4.4%
7 år4.1%
5 år3.6%
3 år4.3%

För dom som inte gillar att extra-utdelningar tas med i statistiken. Så har jag tagit med statistik i nedanstående stapeldiagram för ordinarie-direktavkastning (Extra-utdelningar ej inkluderade). Statistiken visar ordinarie-direktavkastning för respektive år de senaste 20 åren.

I nedanstående tabell jag har skapat så framgår snittet utav bolaget ordinarie-direktavkastning för de senaste antal åren (Extra utdelningar ej inkluderade). För att förenkla innebörden med tabellen så tar jag ett exempel. Exempel – Bolagets ordinarie-direktavkastning har i snitt varit 3.6% per år de senaste 10 åren.

Senaste antal årOrdinarie direktavkastning snitt
10 år3.6%
7 år3.8%
5 år3.6%
3 år4.3%

I nedanstående stapeldiagram så framgår bankens utdelningsandel för respektive år de senaste 20 åren.

Jag har komponerat ihop en tabell nedan som visar snittet för bankens utdelningsandel. För de senaste antal åren. Exempelvis så har utdelningsandelen i snitt varit 58% för de senaste 10 åren.

Senaste antal årUtdelningsandel, snitt
10 år58%
7 år52%
5 år43%
3 år51%

Aktien

Svenska Handelsbankens aktie har varit noterad på Stockholmsbörsen sedan 1871. Det gör att bankens aktie är den äldsta listade aktien på stockholmsbörsen. Aktien går att handlas under marknadsplatsen Nasdaq Stockholm och listan Large Cap Stockholm. Däremot finns aktien även noterad på en del andra marknader. Dessa går jag dock inte in på yterliggare i detta inlägg. I nedanstående kursgraf så ser vi SHB’s B-aktie’s prestation över en 5 års period. Totalt avkastningen för en aktieägare som ägt aktier i Handelsbanken i 15 år uppgår till 208.59%.


Finanser

Vi börjar med att se hur bolagets intäkter har utvecklats mellan period 2017 – 2021. Som vi kan se så ökade intäkterna mellan 2017 – 2019. Sedan har intäkterna dalat mellan 2019 och 2020.

ÅrtalIntäkter
202143 347 MSEK
202044 248 MSEK
201944 564 MSEK
201843 770 MSEK
201741 674 MSEK

I nedanstående tabell så ser vi bankens räntenetto. Vi kan se ett ständigt sjunkande räntenetto mellan perioden 2017 – 2020. Sedan ökade räntenetto:t något 2021.

ÅrtalRäntenetto
202129 391 MSEK
202029 079 MSEK
201932 135 MSEK
201831 286 MSEK
201741 674 MSEK

I nedanstående tabell så framgår bankens provisionsnetto för respektive år mellan 2021 och 2017. Som vi kan se så ökade provisionsnetto:t mellan 2017 och 2019. Sedan sjönk provisionsnettot 2020 och ökade sedan igen 2021.

ÅrtalProvisionsnetto
202111 458 MSEK
20209 670 MSEK
201910 697 MSEK
201810 247 MSEK
20179 718 MSEK

I nedanstående tabell ser vi bolagets kostnader för respektive år mellan 2017 och 2021. Som vi kan se så ökade kostnaderna mellan 2017 och 2019. Sedan sjönk kostnaderna två år i följd (2020 – 2021).

ÅrtalKostnader
202119 843 MSEK
202020 927 MSEK
201921 743 MSEK
201820 890 MSEK
201718 980 MSEK

I nedanstående tabell framgår bankens kreditförluster (netto).

ÅrtalKreditförluster, netto
202143 MSEK
2020649 MSEK
20191045 MSEK
2018881 MSEK
20171 683 MSEK

I nedanstående tabell framgår bankens rörelseresultat. Rörelseresultatet ökade mellan 2017 och 2018. Sedan sjönk rörelseresultatet 2019 och 2020. Sedan ökade rörelseresultatet igen 2021.

ÅrtalRörelseresultatet
202123 475 MSEK
202018 797 MSEK
201921 796 MSEK
201822 013 MSEK
201721 025 MSEK

I nedanstående tabell framgår bolagets nettoresultat. Som framgår enligt tabellen så sjönk nettoresultatet mellan 2017 och 2018. Sedan ökade det igen 2019 och sjönk sedan igen 2020. Därefter ökade det 2021.

ÅrtalNettoresultat
20211 699 MSEK
20201 217 MSEK
20191 299 MSEK
2018908 MSEK
20171 271 MSEK

I nedanstående tabell så framgår resultat per aktie (total verksamhet efter utspädning). Som vi ser så ökade resultatet per aktie mellan 2017 och 2018. Sedan sjönk resultatet 2019 och 2020. För att sedan öka år 2021.

ÅrtalResultat per aktie, total verksamhet efter utspädning
20219.86 SEK
20207.87 SEK
20198.65 SEK
20188.93 SEK
20178.28 SEK

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *