Portfölj genomgång 4 – Castellum

Notera att jag i skrivande stund äger aktier i bolaget. Däremot ska inget jag skriver ses som en köprekommendation. Gör din egen analys och kom fram till egna beslut kring dina investeringar. Analysen är utförd med hjälp utav Börsdata.

Det här inlägget kommer att vara en genomgång/bolagsanalys utav det svenska fastighetsbolaget Castellum. Jag har tidigare skrivit en bolagsanalys utav det här bolaget, men då jag håller på att göra en genomgång utav min utdelningsportfölj. Där jag skriver en bolagsanalys för respektive bolag så är det nödvändigt att gå igenom bolaget på nytt. Vill du läsa de tidigare inläggen utav denna serie, där jag skriver en analys utav varje bolag i min portfölj. Så finns länkarna till de tidigare inläggen nedan.

  • Portfölj genomgång 3 – Peab. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 2 – Tele2. Klicka här för att läsa analysen.
  • Portfölj genomgång 1 – Volvo. Klicka här för att läsa analysen.

Om bolaget

Jag antar att i princip alla eller i alla fall de flesta har hört talas om bolaget Castellum. Speciellt ni som är utdelningsjägare då Castellum är ett väldigt fint bolag för utdelningsinvesterare. Men just utdelningen går vi in på djupare lite senare i inlägget. För er som inte är familjär med Castellum som bolag, så kör jag en kort introduktion om vad Castellum är för typ utav bolag.

Castellum är ett utav de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Bolaget grundades i början utav 1990 talet och för er historiekännare så är ni nog medveten om att vi hade en fastighetskris under 1990 – 1994 (Problemet grundlades egentligen tidigare). Men för ni som inte vet om det så drabbade den här finanskrisen huvudsakligen bank-, fastighets- och finanssektorn. Problemet uppstod egentligen utav att restriktioner för hur mycket pengar som banker kunde låna ut slopades. Vilket i sin tur ledde till att oerhört mycket pengar lånades vilket i sin tur ledde till en finanskris då det slutade med att företagen inte kunde betala för sig (kort sagt). Detta ledde till att staten tog över oerhört mycket fastighetsbestånd/fastigheter via statliga banker. Mitt i det här bildades Castellum tillsammans med ett annat fastighetsbolag kungsleden. Dessa två fastighetsbolag började ta över/köpa dessa fastigheter billigt under den här tiden. Castellum har nu på senare tid köpt upp Kungsleden. Vilket även har lett till en strukturell förändring i ledarskapet. Budet var värt 26.86 miljarder och betalades 30% kontant och 70% via Castellum aktier. Troligtvis var det här Rutger Arnhults ide efter att han valdes in som ordförande i Mars. Vill ni veta mer om detta så rekommenderar jag att ni läser artikeln här istället för att jag ska skriva samma sak. Bolagets uthyrning utav fastigheter riktar sig främst emot myndigheter, kontor och logistik.

Börsdatas beskrivining utav Castellum som bolag – Castellum AB är ett Sverigebaserat företag som är verksamt inom fastighetsbranschen. Bolaget är engagerat i förvärv, ägande, förvaltning och utveckling av fastigheter på lång sikt. Castellum ABs fastighetsbestånd omfattar kommersiella fastigheter, inklusive kontor, offentliga fastigheter, lager- och logistikfastigheter, fastigheter för detaljhandel och lättindustriella fastigheter, som täcker cirka 4,3 miljoner kvadratmeter total yta som kan leasas. Bolaget är också engagerad i det samarbetande och delade kontorsområdet. Castellum AB är verksamt i cirka 20 städer i hela Sverige, samt i Köpenhamn, Danmark och Helsingfors, Finland.


Aktien

Castellum är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Large Cap listan. Nedanstående bild visar aktiekursens utveckling de senaste 5 åren.

Nedanstående graf visar totalavkastning i bolaget mellan perioden 2010-05-20 och 2022-05-20. Totalavkastningen uppgick då i slutet av perioden till 422.9%. Det som menas med totalavkastningen är kursutveckling adderat med utdelning.

Nedanstående tabell listar de 10 största ägarna i Castellum. I listan framgår ägare och deras procentuella röster i bolaget.

ÄgareRöster (%)
Rutger Arnhult18.5%
APG Asset Management5.2%
Blackrock4.8%
Gösta Welandson med bolag3.6%
Handelsbanken fonder & liv3.2%
Vanguard3.1%
Corem Property Group AB2.7%
Länsförsäkringar Fonder2.6%
PGG Pensionenfonds2.0%
Swedbank Robur Fonder1.5%

VD

Bolagets nuvarande VD är Rutger Arnhult som även är den största enskilda ägaren i bolaget. Följande fakta är taget direkt ifrån Castellums egna hemsida. Rutger Arnhult är född 1967 och är utbildad civilekonom på Lunds Universitet. Han har agerat VD för Castellum sedan 2022 (Sedan Castellum slukade Kungsleden och Rutger tog över). Enligt Castellum så har Rutger ett aktieinnehav på 58 925 000 aktier i Castellum. Han är även styrelseordförande i M2 Asset Management AB (publ). Rutgers tidigare befattningar/uppdrag/expertis:

  • Omfattande erfarenhet och expertis inom finans- och fastighetsbranschen.
  • Finansanalytiker Handelsbanken Markets
  • Öhman Fondkommission samt Alfred Berg Fondkommision
  • Tidigare verkställande direktör och styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ).

Finanser

Vi kilar vidare och kollar på nyckeltal och bolagets finanser. P/E talet är troligtvis det vanligaste nyckeltalet som används inom bolagsanalyser. Däremot så är det ett nyckeltal jag inte kommer att använda i det här inlägget. Anledningen till detta är att talet inte säger särskilt mycket i ett fastighetsbolag som Castellum. Anledningen till att ett P/E tal inte egentligen är relevant beror på att fastighetsbolag oftast har väldigt stora tillgångar i förhållande till bolagets vinst. Vi börjar med att kolla på bolagets substansvärde. Jag har hämtat data för de senaste 5 åren. Som vi kan se så har substansvärdet ökat varje år sedan 2017. För den som vill se historik kring substans-rabatt/premie så rekommenderar jag att kolla FBINDEX. Det senaste rapporterade substansvärdet för Castellum var 259 SEK per aktie. Nuvarande aktiekurs är cirka 189.40 SEK. Vilket just nu ger en substansrabatt på 26-27%.

ÅrtalSubstansvärdet SEK / AKTIE (Substansvärde EPRA NRV)
2021251
2020214
2019195
2018176
2017153

Hyresintäkterna i bolaget syns i nedanstående tabell. Jag har tagit med historik för de senaste 5 åren i tabellen. Samt en graf över bolagets netoomsättning (MSEK) de senaste 20 åren. Nettoomsättningen ger indirekt en inblick i bolagets hyresintäkter, men är inte lika precist som tabellen. Som vi kan se så har hyresintäkterna utvecklats positivt de senaste 5 åren.

ÅrtalHyresintäkter
20216 353 MSEK
20206 004 MSEK
20195 821 MSEK
20185 577 MSEK
20175 182 MSEK

Driftöverskottet i Castellum syns i nedanstående tabell. Jag har tagit med specifik data för driftöverskottet för de senaste fem åren (2017-2021). Samt en graf över bruttoresultat (MSEK) för respektive år de senaste 20 åren. Bruttoresultatet ger en indirekt inblick i driftöverskottet.

ÅrtalDriftöverskott
20214 346 MSEK
20204 335 MSEK
20194 113 MSEK
20183 945 MSEK
20173 577 MSEK

Förvaltningsresultatet har jag tagit med statistik om i nedanstående tabell för de senaste 5 åren (2017 – 2021). Även har ser vi en positiv trend.

ÅrtalFörvaltningsresultat
20213 522 MSEK.
20203 380 MSEK
20193 146 MSEK
20182 952 MSEK
20172 530 MSEK

Nedanstående tabell visar resultatet efter skatt i bolaget för de senaste 5 åren. Här ser vi inte samma positiva trend.

ÅrtalResultat efter skatt
202111 828 MSEK
20205 615 MSEK
20195 650 MSEK
20187 453 MSEK
20175 876 MSEK

Nedanstående tabell visar belåningsgraden respektive år de senaste 5 åren.

ÅrtalBelåningsgrad
202139%
202041%
201943%
201845%
201747%

Utdelning

Castellum har haft kontant utdelning till sina aktieägare i 24 år i följd. Vilket faktiskt just nu är det längsta som ett svenskt bolag har delat ut. Om Castellum höjer sin nästkommande utdelning så kommer bolaget att klassas som en ”dividend aristrocrat”. Nedanstående stapeldiagram visar bolagets utdelning per aktie de senaste 20 åren.

Direktavkastningen i bolaget är just nu 3.99%. I nedanstående stapeldiagram så framgår bolagets direktavkastning för respektive år de senaste 20 åren.

Snittet för bolagets direktavkastning för senare år, syns i nedanstående tabell. Exempelvis så har bolagets direktavkastning i snitt varit 3.7% de senaste 10 åren.

Senaste antal årDirektavkastning
10 år3.7%
7 år3.6%
5 år3.4%
3 år3.6%

Utdelningsandelen är lite annorlunda i fastighetsbolag. Då utdelningsandelen inte beräknas på vinst per aktie, utan istället förvaltningsresultatet. Jag har i nedanstående tabell tagit med utdelningsandelen för respektive år de senaste 10 åren.

ÅrtalUtdelningsandelen
202161%
202056%
201956%
201856%
201757%
201657%
201552%
201452%
201352%
201252%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *