Portfölj genomgång 2 – TELE2

Notera att jag i skrivande stund äger aktier i bolaget. Däremot ska inget jag skriver ses som en köprekommendation. Gör din egen analys och kom fram till egna beslut kring dina investeringar. Analysen är utförd med hjälp utav Börsdata.

God dag vänner!

Idag är det dags att spinna vidare och undersöka nästa bolag i portföljen. Det är således TELE2 som är näst på tur och det är bolaget jag tänker skriva en analys om i det här inlägget. För er nya läsare så håller jag på att utvärdera varje enskilt innehav i hela min utdelningsportfölj. Den främsta anledningen till detta är för att sprida kunskap kring bolagen, men även för egen del. Att färska upp minnet kring bolagen och se att bolagen utvecklas i rätt riktning. Samt att inget utav negativ fundamental karaktär har ändrats i bolagen. Igår skrev jag en bolagsanalys utav Volvo AB, vill du läsa det inlägget så klicka här.


Om bolaget

Tele2 är en telekomoperatör som levererar en del olika tjänster så som tv, bredand och mobiltelefoni. Bolaget grundades 1993 av Jan Stenback. I bilden nedan har jag inkluderat en bild vart bolaget är verksamt. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm (Kista). De allra flesta av oss som bor i Sverige har nog hTele2 AB är en telekomoperatör. Bolaget erbjuder mobila tjänster, fast bredband och telefoni, datanätverkstjänster, global lösning för sakernas internet och innehållstjänster. Bolagets segment omfattar Sverige, Kazakstan, Kroatien, Litauen, Lettland, Estland, Österrike, Tyskland och Övriga. I segmentet Övriga ingår centrala funktioner, moderbolaget Tele2 AB och centrala funktioner samt andra mindre verksamheter. Tjänster som erbjuds inom segmenten är mobiltelefoni, fast bredband, fast telefoni och annan verksamhet (huvudsakligen affärslösningar, operatörsverksamhet och grossist). Bolagets mobiltjänst omfattar olika typer av abonnemang för bostads- och företagskunder samt förbetalda kort. Bolagets mobiltjänst omfattar även mobilt bredband, fast telefoni via mobilnätverk (FVM), maskin-till-maskin (M2M) kommunikation och mobiloperatör. Bolaget äger antingen näten eller hyr dem från andra operatörer en uppställning kallad MVNO. Det som kan vara värt att känna till kring bolaget är att det slogs ihop med Com Hem AB som var ett annat gigantiskt likartat bolag. Detta gjordes 2018. Personligen har jag faktiskt jobbat för Com Hem för ett x-antal år sedan under en period. 


Aktien

Bolaget är noterad på Nasdaq Stockholms börsen under tickern TEL2 A respektive TEL2 B. Aktien handlas även under listan Large Cap Stockholm. Nedanstående bild visar aktiekursens prestation de senaste 5 åren. Den orange-kurvan visar prestationen utav OMXS30GI för jämförelse. För fem år sedan så kostade en aktie 89.55 SEK. Idag är värdet utav en aktie 132.35 SEK. CAGR på denna utveckling är 8.12%.


Vad för tjänster tillhandahåller Tele2?

Tele2 erbjuder en del olika tjänster och dessa kan sammanfattas inom följande kategorier nedan.

 1. I kategorin bredband så säljer bolaget då som namnet lyder just bredband. Inom denna kategori utav tjänster så ingår mobilt bredband, bredband via Fiber (FiberKoax och FiberLAN) och ADSL. Man skulle även kunna räkna in assessorer till tjänsterna här som exempelvis en RGW (Router) och diverse andra prylar. Dock ingår detta oftast i samband med köp utav tjänst. Men troligtvis så får bolaget även minimala intäkter på att sälja produkter som dessa. Sedan kan man väl även inkludera Tele2’s 5G satsningar inom detta segment. Men det är nog snarare en kostnad på kortsikt som möjliggör för framtida intäkter igenom att hålla sig i framkant inom teknologin. Och inte direkt något intäktsbaserad huvud-tjänst. Möjligt att dom hyr ut deras nät till andra operatörer.
 2. I kategori nummer två, Telefoni. Så ingår tjänster som exempelvis mobilabonnemang, nummerporteringar, försäljning utav mobiltelefoner (Bundet i abonnemanget), försäkringar, fast-telefoni till tant Agda och företag och tillbehör där efter. Tele2 säljer även abonnemang för virusprogrammet ”trygg-surf” och har gjort det ända sedan jag jobbade där för ett flertal år sedan.
 3. Därefter kommer TV-kategorin. Kategorin likt de andra är rätt självförklarande. Bolaget säljer åtkomst till TV-kanaler, streamingtjänster (Exempelvis deras egna comhem play), tillgång till sportkanaler och underhållning som exempelvis viaplay/c-more. Men även PPV (Pay-per-view) om man exempelvis vill se en enstaka hockeymatch.

Com Hem och Tele2

Som jag skrev i det första kapitlet så fusionerades Com Hem in i bolaget Tele2. Bolaget gick samman år 2018. Processen för detta blev klar den 5:e November, 2018. I samband med detta så upplöstes Com Hem och all dess tillgångar flyttades in till Tele2. Den egentliga anledningen bakom detta var väl egentligen att Tele2 ansåg att en fusion mellan dessa två bolag skulle vara ett värdeskapande koncept. Samt att bolagen skulle komplettera varandra väl då bolagen var väldigt lika i form utav tjänsterna som dom levererade. Vill du läsa mer om fusionen finns det att göra i detta dokument som du finner här.


VD

PersonPeriod
Kjell Morten JohnsenNuvarande
Anders Nilsson2018-11-01 – 2020-09-14
Allison Kirkby2015-09-01 – 2018-10-31
Mats Granryd2010-09-01 – 2015-09-01
Lars Nilsson2010-02-18 – 2010-09-01
Harri Koponen2008-08-18 – 2010-02-18
Lars-Johan Jarnheimer1999-03-23 – 2008-08-18
Anders Björkman1997 – 1999-03-23
Franco Fedeli1994 – juni 1997

Som ni nog förstår vid det här laget om ni gått igenom ovanstående tabell. Så är det Kjell Morten Johnsen som är VD över Tele2 för tillfället. Kjell är född 1968 och har enligt Tele2’s egna sida över styrelsemedlemmar beskrivit Kjells efarenhet enligt följande – ”bred internationell erfarenhet från ledande befattningar och styrelseposter i olika branscher och länder, inklusive Group COO för VEON, VD Beeline Ryssland, ordförande i WindTre Italy och EVP Head of Telenor Europe. Innan han kom till telekombranschen arbetade Kjell internationellt med Norsk Hydro och Scandsea International”.

Gällande VDs utbildning – ”Executive MBA, Strategic Management, från Norwegian School of Economics and Business Administration i samarbete med HEC, Frankrike. International Management från Norwegian School of Management. Under värnplikten studerade Kjell ryska vid militärhögskolan FSES i Oslo.”


Nyckeltal

Vi börjar med att kolla på P/E Talet. P/E talet är i skrivande stund 15.65. Tabellen nedan visar hur P/E talet utvecklats de senaste 10 åren.

ÅrtalP/E talet
202123.3
202010.7
201937.6
201874.3
2017116
2016-17.8
201510.6
201418.9
20132.3
201214.0

Kollar vi även snittet för P/E talet så ser det ut enligt följande:

3 år16.8
5 år32.5
7 år37.2
10 år29.2

Vi spinner vidare och kollar P/S talet. I skrivande stund ligger det på 3.43. Vi kör liknande tabeller nedan för nyckeltalets utveckling respektive snitt. För att behålla symmetrin i inlägget.

årtalP/S talet
20213.4
20202.9
20193.5
20182.7
20172.0
20161.2
20151.2
20141.6
20131.1
20121.1

P/S talets utveckling i snitt

3 år3.3
5 år3.2
7 år2.7
10 år2.3

Ställer vi dagens P/E talet i förhållande till andra bolag inom samma bransch så ser det ut så här:

Tele215.65
Telia14.26
Bahnof24.96
Bredband224.16

Vi gör samma sak för P/S talet med samma bolag. Alltså för att spegla förhållandet mellan P/S talet inom bolag som är verskam inom samma bransch.

Tele23.43
Telia1.89
Bahnof2.35
Bredband21.36

I förhållande till sina kollegor inom branschen så står sig Tele2 väldigt bra inom dessa två nyckeltal.


Lönsamhet

Siffrorna anges i MSEK om inte annat anges eller det är procent.

Omsättningshastighet – Är alltså kapitalomsättningshastigheten. Man får ut nyckeltalet igenom att dividera Nettomsättning med Totalt kapital. Bra nyckeltal som kan användas i samband med rörelsemarginalen för att mäta lönsamheten (hur bolaget tjänar pengar) i ett bolag. Ofta har man antingen en hög marginal eller en hög omsättning beroende. Alla företag vill såklart ha så pass hög marginal och omsättning som möjligt för att tjäna mer pengar. Men alla företag lyckas inte med detta och därav så är dessa nyckeltal viktiga för att se så att bolaget har en tydlig strategi och plan. Tillsammans skapar dessa två nyckeltal lönsamhet. Det vi kan se är att omsättningshastigheten har sjunkit något medans rörelsemarginalen har höjts.

Nedanstående stapeldiagram visar Tele2’s nettoomsättning för respektive år de senaste 15 åren.

Nedanstående stapeldiagram visar Tele2’s Vinst per aktie för respektive år de senaste 15 åren.

Nedanstående kurva visar Tele2’s vinstmarginal för respektive år de senaste 15 åren.

Nedanstående kurva visar Tele2’s bruttomarginal. Medans nedanstående stapeldiagram visar bolagets bruttoresultat för respektive år de senaste 15 åren.

Nedanstående kurva visar Tele2’s rörelsemarginal. Medans nedanstående stapeldiagram visar bolagets rörelseresultat för respektive år de senaste 15 åren.

Nedanstående kurva visar Tele2’s soliditet. Medans nedanstående stapeldiagram visar bolagets skuldsättningsgrad för respektive år de senaste 15 åren.


Utdelning

Nu är det dags att kila vidare och kolla på roligaste i bolagsanalyser, nämligen utdelningen! Det som kan vara värt att tilläggas och viktigt att notera är att år 2013 gjorde Tele2 en split med ratio 2:1. Vilket innebär att 1 aktie blev 2 aktier. Så utdelningsstatistiken och historiken som jag presenterar är inte justerat för splitten. Men det var ändå cirka 8 år sedan och alla siffror efter spliten är korrekta. Men för den som är händig så får den gärna snabbt räkna om siffrorna för egen del. Enkelt gjort. Dividera alla utdelning med 2 eftersom ration är just 2:1 i splitten, så får du ut korrekta siffror. Siffrorna stämmer troligtvis inte till 100% beroende på hur inlösen blev. Men bör ge ett ungefärligt mått. Jag väljer i alla fall att inte lägga ned tid på att göra detta manuellt och presentera det här på bloggen.

Vi börjar med bolagets direktavkastning. Nedanstående stapeldiagram visar hur direktavkastning sett ut för respektive år de senaste 10 åren.

Nedanstående tabell visar hur snittet har sett ut för bolagets direktavkastning. Exempelvis har bolagets direktavkastning i snitt de senaste 10 åren varit 7.3%. Notera att extra-utdelningar är inräknade i nedanstående och ovanstående statistik.

Senaste antal årDirektavkastning i snitt
10 år7.3%
7 år6.3%
5 år6.6%
3 år6.0%

Eftersom Tele2 är en riktig fena på extra utdelningar så har jag valt att ta med statistik över bolagets direktavkastning där inte extra utdelningar ingår. Så nedanstående stapeldiagram är bolagets ordinarie direktavkastning där enbart ordinarie-utdelningar är inräknade.

Jag har även här skapat en tabell nedan för snittet utav ordinarie-direktavkastning. Exempelvis så har ordinarie direktavkastning i snitt varit 5.2% de senaste 10 åren.

Senaste antal årDirektavkastning i snitt
10 år5.2%
7 år4.8%
5 år4.6%
3 år5.1%

Utdelning per aktie syns i nedanstående stapeldiagram för respektive år, de senaste 20 åren. Siffrorna är i SEK per aktie. Notera splitten jag skrev om tidigar.e

Nedanstående stapeldiagram visar bolagets utdelningsandel de senaste 20 åren.

5 svar på “Portfölj genomgång 2 – TELE2”

 1. Tack för en intressant analys. Jag har själv tele2 i min utdelningsportfölj. Noterar att du även tittat på Volvo som även jag har i samma portfölj. / Per

  1. Hej Per,

   Tack för din kommentar och kul att du gillade det. Två fina bolag i måna ögon och jag önskar dig lycka till med dina investeringar!

   Ha det fint!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *