SBB och Handelsbanken Q1

Jag förstår er om det blir mycket inlägg här på bloggen nu kring bolagsrapporter. Men det är trots allt rapportsäsong och högst aktuellt för mig att gå igenom bolagens delårsrapporter för Q1 i bolag jag äger aktier. För att se ifall bolagen utvecklas i rätt riktning. I det här inlägget tänkte jag gå igenom två bolags finanser i dess delårsrapporter (Handelsbanken och SBB). Anledningen till att jag skriver ett inlägg istället för två separata är för att minska utflödet med inlägg här på bloggen, så att jag kan hålla en viss kvalité på inläggen. Dessa inlägg tenderar till att bli väldigt korta.

SBB

Vi börjar med rapporten ifrån Samhällsbyggnadsbo. i Norden D (SBB). Bolagets hyresintäkter uppgick till 1 831 miljoner SEK i Q1 2022. Detta går att jämföra med föregående period (Q1 2021) där hyresintäkterna uppgick till 1 325 miljoner SEK. SBB har lyckats öka sina hyresintäkter med hela 38.2% jämfört med föregående kvartal. Driftöverskottet hamnade på 1 153 miljoner SEK. Samma period 2021 så var siffran 858 miljoner SEK. Således en ökning med 34.4%. Förvaltningsresultatet uppgick i Q1 2022 till 1 446 miljoner SEK. I Q1 förra året blev förvaltningsresultatet 615 miljoner SEK. En imponerande ökning med 135.1%. Bolagets resultat före skatt blev 3 472 miljoner SEK. I Q1 2021 blev resultatet före skatt 3 117 miljoner SEK. En ökning med 11.4% jämfört med Q1 2021.

Nettoresultatet uppgick i Q1 2022 till 2 939 miljoner SEK. I Q1 2021 så landade siffran på 2 735 miljoner SEK. Nettoresultatet ökade således i Q1 2022 med 7.5%. Resultat per aktie gick ifrån 1.75 SEK per aktie i Q1 2021 till 1.86 SEK per aktie i Q1 2022. Ökning med 6.3%. Substansvärdet (EPRA NRV) gick ifrån 44.46 SEK per aktie till 47.31 SEK per aktie i Q1 2022. Om jag ska summera bolagets finanser så tycker jag att bolaget har levererat en väldigt stark rapport. Det finns ingen tvekan om att bolaget fortsätter leverera och ger värde till sina aktieägare. Trots allt kontroversiellt som rapporterats på senare tid. Även om jag bara äger D-aktier i bolaget så kommer jag fortsätta att hålla mina aktier och fylla på tillsvidare.

Handelsbanken

Nu går vi vidare ifrån SBB och kollar igenom Handelsbankens finanser i dess Q1 rapport istället. Bankens intäkter uppgick i Q1 2022 till 12 305 miljoner SEK. Vilket som vanligt kan jämföras med föregående period (Q1 2021) där intäkterna var 10 541 miljoner SEK. En ökning med 16.7%. Räntenettot i Q1 2022 var 8 013 miljoner SEK. Samma period året innan var siffran 7 429 miljoner SEK. Detta var således en ökning med 7.8%. Priovisionsnettot blev 2 911 miljoner SEK. I Q1 2021 låg provisionsnettot2 662 miljoner SEK. En ökning för bankens provisionsnetto med 9.35%. Bankens rörelsekostnader uppgick till -5 167 miljoner SEK i Q1 2022. Samma period året innan låg dessa rörelsekostnader-4 996 miljoner SEK. Kreditförlusterna uppgick i sin tur till -6 miljoner SEK. Samma period året innan låg dessa kreditförluster-11 miljoner SEK. Rörelseresultatet blev i sin tur 6 586 miljoner SEK i Q1 2022. Vilket kan jämföras med samma period året innan då rörelseresultatet landade på 5 307 miljoner SEK. Detta är en ökning med 24.1%. Till sist så har vi nettoresultatet som landade på hela 5 344 miljoner SEK. I Q1 2021 blev siffran för nettoresultatet 4 155 miljoner SEK. En ökning med 28.6%.

Jag tycker att även Handelsbanken har levererat en väldigt fin rapport. Jag kommer behålla mina aktier och fortsätta fylla på när jag anser att det är rätt tillfälle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *