Volvo rapporterar för Q1

Igår så rapporterade ett innehav i portföljen för det första kvartalet. Det bolaget var Tele2, vill du läsa den rapporten så klicka här för att läsa min tolkning utav bolagets finanser som rapporterades. Idag var det Volvo’s tur att släppa rapport för det första kvartalet. Volvo är ett annat bolag som jag har i portföljen, så jag tänkte att vi kikar på hur rapporten ser ut.

Nettoomsättningen var i Q1 2022 105 317 miljoner SEK. Motsvarande period (Q1 2021) så var nettoomsättningen 94 018 miljoner SEK. Detta innebär att bolaget ökade sin nettoomsättning med 12.0%. Analytikers konsensus var 97 838 miljoner SEK, så bolaget slog konsensus. Rörelseresultatet hamnade på 8 556 miljoner SEK. I Q1 2022 så hamnade rörelseresultatet12 067 miljoner SEK. Detta är en förändring med -29.1%. Det man får ha med sig här är att på grund utav omständigheterna i Ryssland så har Volvo reserverat tillgångar till ett värde utav 4.1 miljarder kronor. Så hade inte läget sett ut som det gör med Ryssland så hade det sett betydligt bättre ut i rapporten. Rörelsemarginalen landade på 8.1%. Samma period ifjol var det 12.8%. Det justerade rörelseresultatet blev 12 681 miljoner SEK. I Q1 2021 så var siffran 11 821 miljoner SEK. Det är en ökning med 7.3. Den justerade rörelsemarginalen hamnade i Q1 2022 på 12.0%. Samma period föregående år var 12.6%.

Resultatet före skatt blev enligt rapporten 9 027 miljoner SEK. Motsvarande period förra året så var det 12 290 miljoner SEK. En minskning med –26.6%. Även nettoresultatet har såklart sjunkit med -21.5%. Ifrån 9 004 miljoner SEK i Q1 2021 till 7 071 miljoner SEK i Q1 2022. Som ni nog förstår så har även resultat per aktie sjunkit i jämförelse. Resultat per aktie hamnade på 3.46 SEK per aktie i Q1 2022. I Q1 2021 så var resultat per aktie 4.35 SEK per aktie. En minskning med -20.5%. Påminner igen om att resultatet är lägre på grund utav reserveringen i Ryssland.

Martin Lundstedt som är VD i Volvo AB säger även följande – ”Situationen i den globala leveranskedjan för halvledare och andra komponenter är dock fortfarande instabil, kännetecknad av störningar, oförutsägbarhet och brist på fraktkapacitet. Vi kommer därför även fortsättningsvis att ha störningar och stopp både i tillverkningen av lastbilar och i andra delar av koncernen. Den fortsatta spridningen av covid-19, särskilt i Kina, och kriget i Ukraina, sätter ytterligare press på den redan ansträngda leveranskedjan och på produktionssystemet”. Han säger även följande – ”Vi har en orderbok som är högre än för ett år sedan, även om första kvartalet 2021 hade en stark orderbok”, sade han.”. Enligt ett PM som kom ut idag så hyllar Dagens Industri (DI) Volvos rapport som kanske den bästa någonsin givet omvärldsläget. Jag tycker personligen också att rapporten var bra med tanke på omständigheterna och tror att Volvo kommer fortsätta att prestera bra i framtiden. Jag tror dock inte att kursen kanske återhämtar sig på kort sikt, utan att det kan ta ett tag. Vi får även komma ihåg att Volvo är ett cykliskt bolag. Jag kommer behålla mina aktier och fortsätta fylla på när jag själv anser att det är bra läge för påfyllnad samt försöka hålla vikten utav bolaget i min portfölj på rimliga nivåer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *