Utdelningsaristokrat med hög utdelningstillväxt

Notera att jag inte äger aktier i bolaget. Inget jag skriver bör eller ska ses som köpråd eller köprekommendationer. Gör alltid din egen analys innan du väljer att köpa in dig i ett bolag. Delar utav statistiken i det här inlägget kommer ifrån Börsdata. Analysen är även skriven utifrån ett utdelnings perspektiv.

Jag tycker att en utdelningsportfölj gärna får bestå utav en blandning mellan högutdelare (Hög direktavkastning). Säkrare utdelare med mer medioker direktavkastning med generellt sett mindre risk. Samt bolag med hög utdelningstillväxt. I det här inlägget tänkte jag kolla på ett bolag jag aldrig hört talas om tidigare, men som har historiskt sett levererat en fin utdelningstillväxt. Bolaget i fråga är A O Smith Corp.

Om bolaget

A.O Smith är en amerikansk tillverkare av varmvattenberedare och pannor för bostäder och kommersiella ändamål. Produkterna distribueras genom en mängd olika varumärken med olika energikällor såsom gas, propan, hybrid och solenergi. Deras primära marknader finns i Nordamerika, Europa och Asien. A.O Smith grundades 1874 och har sitt huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin

Utdelning

Bolaget har faktiskt betalat utdelning varje år sedan 1940. Väldigt imponerande och gedigen utdelningshistorik. Bolaget har även höjt sin utdelning i 30 år i rad. Vilket gör att bolaget klassar in som en utdelningsaristokrat. Bolaget köper även tillbaka aktier. Under 2021 så köpte bolaget tillbaka 5 miljoner aktier till ett totalt pris av ungefär 366.5 miljoner USD.

Jag har inkluderat ett stapeldiagram nedan som visar bolagets utdelningshistorik (Utdelning per år) för respektive år de senaste 20 åren. Siffrorna är angivet i USD/Aktie. Som vi tydligt kan se så har utdelningstillväxten varit väldigt positiv på senare år.

Bolagets utdelningstillväxt är väldigt imponerande för ett bolag som klassar in sig som en utdelningsaristokrat. Många bolag som höjt sin utdelning lika länge som A.O Smith har inte den här höga utdelningstillväxten.

Bolagets utdelningstillväxt har i snitt sett ut enligt nedanstående tabell de senaste åren. För att ge en förståelse bakom tabellen så tar jag ett exempel. Exempel – Bolagets utdelningstillväxt i snitt de senaste 10 åren har varit 21.6%.

Senaste antal årUtdelningstillväxt i snitt
10 år21.6%
7 år19.8%
5 år17.2%
3 år11.7%

Direktavkastningen i bolaget är väldigt låg. Snittet för bolagets direktavkastning har sett ut enligt nedanstående tabell de senaste åren. Exempel – Bolaget direktavkastning de senaste 10 åren har i snitt varit 1.3%.

Senaste antal årDirektavkastning i snitt
10 år1.3%
7 år1.4%
5 år1.6%
3 år1.8%

Jag har även här inkluderat ett stapeldiagram som visar bolagets direktavkastning för respektive år, de senaste 20 åren.

Bolagets utdelningsandel är relativt låg. Jag har inkluderat ett stapeldiagram nedan som visar bolagets utdelningsandel för respektive år. Så bolagets utdelning ser ut att vara väl täckt.

I snitt så har bolagets utdelningsandel sett ut enligt nedanstående tabell. Exempel – Snittet för utdelningsandelen har de senaste 10 åren varit 30%.

Senaste antal årUtdelningsandel i snitt
10 år30%
7 år32%
5 år35%
3 år41%

Det här är inte något bolag jag hade köpt in mig i för dess direktavkastning utan för dess höga utdelningstillväxt. Förutsatt att resterande delar utav bolagets finanser ser bra ut, samt verksamhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *