NIBE bolagsanalys

Notera att jag inte äger aktier i bolaget. Inget jag skriver bör eller ska ses som köpråd eller köprekommendationer. Gör alltid din egen analys innan du väljer att köpa in dig i ett bolag. Delar utav statistiken i det här inlägget kommer ifrån Börsdata. Analysen är även skriven utifrån ett utdelnings perspektiv.


Om bolaget

NIBE är en global koncern som utvecklar och tillverkar intelligenta och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter. NIBE förser också marknaden med komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning samt styrning för industri och infrastruktur. 

NIBE startades för cirka 70 år sedan i en region i södra Sverige, välkänd för sin företagsamhet. Genom målmedvetet arbete har NIBE vuxit till en internationell koncern med mer än 19 000 anställda i över 30 länder. Den som vill läsa mer om bolagets historia rekommenderar jag att klicka här.

Bolagets verksamhet kan delas in i 3 segment eller kategorier. Dessa är nedanstående.

  • NIBE Climate Solutions
  • NIBE Element 
  • NIBE Stoves

Den första kategorin NIBE Climate Solutions ingår tillverkning utav intelligenta och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter. Exempel på produkter inom detta segment är värmepumpar, solpaneler, tappvattenvärmepumpar, varmvattenberedare och ackumulatorer, fjärrvärmeprodukter, klimatsystem för större fastigheter, villapannor och kommersiella tvättmaskiner och torktumlare.

I den andra kategorin NIBE Element ingår tillverkning utav komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning för industri och infrastruktur. Exempel på komponenter som går under affärsområdet NIBE Element framgår i nedanstående bilder.

I den allra sista kategorin NIBE Stoves så tillverkar bolaget eldstäder.


Aktien

Bolaget är börsnoterat på Large-cap Stockholm sedan 1997. Bolagets nuvarande börsvärde uppgår till
205 840,4 MSEK. Bolagets aktiekurs har presterat väldigt väl, vilket framgår i nedanstående kursgraf. Aktiekursen stod den 31 Mars, 2017 i 17.96 SEK per aktie. Idag står kursen i 102.9 SEK. Om vi räknar ut CAGR för denna 5 års period och inte tar hänsyn till utdelning. Så uppgår CAGR till 41.78%. Minst sagt en ruskigt bra historisk avkastning.


Utdelning

Sett till bolagets ordinarie-utdelning så har utdelningen höjts varje år sedan 2012. Men sett över tid så har den positiva trenden i bolagets utdelningstillväxt varit längre än så, om man bortser ifrån enstaka år. Jag tycker att bolagets utdelnings-trend ser väldigt trevlig ut. Nedanstående stapeldiagram visar utdelningen i bolaget för de senaste 20 åren.

Någon som också är imponerande enligt mig är utdelningstillväxten i bolaget. Bolaget har i snitt levererat en tvåsiffrig utdelningstillväxt i en 10 års tid. Jag har skapat en tabell nedan som visar bolagets utdelningstillväxt i snitt de senaste åren. Exempel – Bolagets utdelningstillväxt i snitt de senaste 10 åren har varit 14.87%.

Senaste antal årUtdelningstillväxt i snitt
10 år14.87%
7 år16.79%
5 år17.84%
3 år15.44%

Direktavkastning i bolaget är just nu extremt liten och har egentligen inte på många år varit särskilt hög. Att direktavkastningen inte hängt med aktiekursen är nog inte någon skräll direkt. Med tanke på aktiekursens utveckling.

Bolagets direktavkastning i snitt framgår enligt nedanstående tabell. Exempelvis så har direktavkastningen i snitt de senaste 10 åren varit 1.2%.

Senaste antal årDirektavkastning
10 år1.2%
7 år1.0%
5 år0.9%
3 år0.6%

Nedanstående stapeldiagram visar bolagets direktavkastning för respektive år de senaste 20 åren.

Bolagets utdelningsandel är väldigt låg. Med det menar jag hur stor del utav vinsten som skiftas över till aktieägarna i form utav utdelning. Nedanstående tabell visar hur utdelningsandelen har sett ut i snitt de senaste antal åren. Exempelvis har utdelningsandelen i snitt legat på 30% de senaste 10 åren.

Senaste antal årUtdelningsandel i snitt
10 år30%
7 år30%
5 år31%
3 år30%

Nedanstående stapeldiagram visar hur utdelningsandelen sett ut för respektive år de senaste 20 åren. Som vi kan se har utdelningsandelen legat stabilt runt 30%.


Övrigt

Nibe industrier är inte ett bolag jag hade köpt enbart för dess utdelning. Jag hade nog investerat i bolaget på grund utav dess höga utdelningstillväxt. Historiskt har CAGR varit fantastiskt för investerare som suttit med aktier ett tag i bolaget. Såklart bevisar inte historisk avkastning hur avkastningen kommer se ut i framtiden. Men Nibe tycker jag ser ut att vara ett välskött bolagen som växer snabbt. En högutdelare är det inte, men som sagt ett bolag som historiskt har växt väldigt snabbt.

Kollar vi bolagets nettoomsättning (MSEK) så ser vi en tydlig positiv trend de senaste 20 åren.

Samma gäller bolagets vinst. Vi kan tydligt se en stark positiv tillväxt. Nedanstående speglar bolagets vinst för respektive år de senaste 20 åren (MSEK).

Bolagets skuldsättningsgrad (orange staplar) och soliditet (blå kurva) syns nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *