Är bolaget Bilia en bra utdelare?

Notera att jag inte äger aktier i bolaget. Inget jag skriver bör eller ska ses som köpråd eller köprekommendationer. Gör alltid din egen analys innan du väljer att köpa in dig i ett bolag. Delar utav statistiken i det här inlägget kommer ifrån Börsdata. Analysen är även skriven utifrån ett utdelnings perspektiv.

Om bolaget

Bilia är en utav Europas största bilåterförsäljare. Bolaget är dock inte enbart en bilåterförsäljare utan står faktiskt på fler ben än ett. Bilia är en helthetsleverantör utav det mesta som berör ett ägande av en bil. Verksamheten kan indelas i tre kategorier Service, Bil och Drivmedel. I den första kategorin Service så ingår servicecenter, skadecenter, reservdelar, butiker och e-handel, däckcenter, däckhotell, glascenter, servicetjänster, bildemontering. I det andra affärsområdet Bil så ingår försäljning utav nya och begagnade bilar, finansiering och försäkring, tillbehörsförsäljning samt uthyrning utav bilar. Den tredje kategorin utav affärsområden är Drivmedel. I det segmentet ingår biltvättar och försäljning utav drivmedel.

Bilmärkena som bolaget är återförsäljare för har jag inkluderat nedan.

Fakta om bolaget ifrån senaste årsrapporten 2021:

  • Börsvärde: 16.5 Mdkr
  • Medarbetare: 5331
  • Levereade bilar nya & begagnade: 99 590 st
  • Omsättning utanför Sverige: 42%

För den som vill veta mer om bolagets historia lite kort så har jag inkluderat en bild på bolagets tidslinje nedan.

Bolagets totala antal anläggningar uppgår till 155 stycken. Jag har skapat en tabell nedan som visar hur många anläggningar som finns i landet. Samt vilken procent utav omsättningen landet står för.

LandAntal anläggningarProcent av omsättningen
Sverige11158%
Norge3432%
Tyskland42%
Luxemburg14%
Belgien54%

Utdelning

Jag har inkluderat ett stapeldiagram nedan som visar utdelningen i SEK per aktie i Bilia varje år de senaste 20 åren. Vi kan se att utdelningen har haft en positiv trend uppåt sedan 2012. Men att bolaget tyvärr slopade utdelningen år 2019. Egentligen var den föreslagna utdelningen 5.25 kronor per aktie år 2019. Anledningen till att bolaget slopade sin utdelning beror på osäkerheten kring Corona. Bolaget gick ut med följande information kring den slopade utdelningen”Bilia har en god finansiell ställning. Det råder dock en allmän osäkerhet avseende konjunkturella, politiska och medicinska aspekter som en följd av covid-19-pandemins spridning. Styrelsen anser därför det lämpligt som en försiktighetsåtgärd att dra tillbaka förslaget om utdelning för 2019”.

I mina ögon är det tråkigt att bolaget behövde slopa sin utdelning då bolaget var på god väg att bygga en fin utdelningshistorik. Men Bilia är långt ifrån det enda bolaget som gjorde det under Corona. Utdelningshistoriken är kanske inte super bra i mina ögon och är nog tyvärr inte ett bolag jag kommer att plocka in i min portfölj. Men år 2019 var ett exceptionellt år som skapade mycket osäkerhet. Även om jag tycker det är tråkigt att bolaget slopade sin utdelning så behöver ledningen såklart göra det som är bäst för bolaget. Anser dom att utdelningen behöver slopas, så behöver den troligen det. Men det är såklart möjligt att Bilia fortsätter att höja sin utdelningen framöver och potentiellt blir ett väldigt fint bolag för utdelningsinvesterare. Utdelningens tillfällen ifrån bolaget har ändrats lite på senare tid. Bilia har historiskt sett delat ut 1 gång per år. Men år 2021 så började bolaget att dela ut sin utdelning per halvår. Därefter så ändrade bolag till kvartalsutdelning nu 2022. Att bolaget har valt att dela ut mer frekvent är i mitt tycke väldigt roligt. Förutom utdelning är bolaget också rätt duktig på att återköpa aktier. Under 2021 så återköpte bolaget aktier för 517 Mkr.

Bolagets snitt för sin utdelningstillväxt är imponerande minst sagt. I snitt så har utdelningstillväxten de senaste 10 åren varit 12.9%. Jag har skapat en tabell nedan för detta. Bolaget har alltså bibehållit en tvåsiffrig utdelningstillväxt över tid. Väldigt starkt jobbat ifrån bolaget.

Senaste antal årUtdelningstillväxt i snitt
10 år12.9%
7 år 15.0%
5 år14.9%
3 år 19.0%

Direktavkastningen i bolaget har pendlat lite fram och tillbaka. Just nu ligger direktavkastningen6.27%. Jag har även här skapat en tabell nedan som visar snittet för bolagets direktavkastning. För att ge förståelse för tabellen så tar jag ett exempel. Bolagets direktavkastning har i snitt de senaste 10 åren varit 4.8%.

Senaste antal årDirektavkastning i snitt
10 år4.8%
7 år4.6%
5 år4.8%
3 år3.9%

Jag har även inkluderat ett stapeldiagram nedan som visar Bilias direktavkastning för respektive år de senaste 20 åren nedan.

Nedanstående stapeldiagram visar bolagets utdelningsandel för respektive år de senaste 10 åren. Alltså hur stor del utav företagets vinst som delas ut till aktieägarna i form utav utdelning.


Övrigt

Det här är troligtvis inte ett bolag som jag själv kommer att köpa in mig i på grund utav att bolaget slopade utdelningen helt och hållet 2019. Vilket för egen del signalerar en viss osäkerhet då jag främst är personligt investerad i utdelningsbolag. Med det sagt så innebär det inte att det inte är en bra investering. Kollar vi på bolagets omsättning och vinst så ser tillväxten väldigt bra ut. Jag har inkluderat ett stapeldiagram nedan som visar bolagets vinst de senaste 10 åren. Som vi tydligt kan se så har vinsten utvecklats väldigt väl. Siffrorna är angivna i formatet MSEK.

Samma gäller bolagets nettoomsättning. Nedan diagram visar bolagets nettoomsättning de senaste 10 åren. Som vi kan se så har även omsättningen ökat i en positiv trend likt vinsten.

Vinst per aktie visas i nedanstående diagram för respektive år de senaste 10 åren. Som sagt tydlig positiv trend över tid.

Det jag vill framföra med ovanstående är att bolaget ser ut att utvecklas väldigt väl och har över tid levererat en fin tillväxt. Så en bra investering kan det absolut vara, men inte en investering som passar mig. Men som vanligt bör alla utföra sina egna analyser och komma fram till egna slutsatser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *