Abbvie bolagsanalys

Notera att jag inte äger aktier i bolaget. Inget jag skriver bör eller ska ses som köpråd eller köprekommendationer. Gör alltid din egen analys innan du väljer att köpa in dig i ett bolag. Delar utav statistiken i det här inlägget kommer ifrån Börsdata. Analysen är även skriven utifrån ett utdelnings perspektiv.

Om bolaget

Abbvie är ett bolaget som jag länge sett fluktuerat runt på sociala medier och i många portföljer. Speciellt i portföljer hos utdelningsinvesterare. Det är ett bolag som fångat mitt intresse, men jag har aldrig riktigt tagit med tiden att undersöka och titta närmare på bolaget. Så det tänkte jag ändra på nu och faktiskt titta på bolaget för att se om det är lika intressant som det låter.

Bolaget är ett globalt läkemedelsföretag med ett huvudkontor som ligger i Chicago. Företaget är inriktad på att bota eller behandla svåra sjukdomar. Man kan även säga att bolaget är ett biofarmaceutiskt företag. Företaget fokuserar på innovationsstrategi med visionen att upptäcka och behandla sjukdomarna mer effektivare, samt att med tiden ta fram och utveckla resistenta läkemedel. Fokusområden ligger främst inom behandling av inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar. Abbvie ingick tidigare i Abbott Laboratories men avknoppades 2013. Bolaget har sedan avknoppningen varit till stor del beroende utav drogen Humira. Humira används för att behandla inflammatoriska sjukdomar hos vuxna. Men tack vare att bolaget utförde ett förvärv utav bolaget Allergan år 2019. Så är inte bolaget längre lika beroende utav Humira. Utan har numera en mer diversifierad intäktsström. Kollar vi bolaget senaste årsredovisning (År 2021) så ser vi att drogen/läkemedlet stod för cirka 37% utav bolaget totala nettointäkter. Backar vi till år 2018 som var året innan förvärvet utav Allergan så ser vi i årsredovisningen att Humira stod för 61% utav bolagets totala nettointäkter. Så bolaget har helt klart bilvit mer oberoende utav Humira på grund utav mer diversifierade intäktsströmmar och en mer spridd portfölj. Förhoppningsvis fortsätter beroendet utav Humira att sjunka. Det många investerare har varit oroade för historiskt är Humiras patent utgång. Det som lite kort kan nämnas kring detta är att bolaget har tagit fram två nya läkemedel som ska ersätta Humira. Dessa går efter namnen RINVOQ och SKYRIZI.


Aktien

Bolaget är börsnoterad på New York Stock Exchange (NYSE). Har ett nuvarande börsvärde på
283 100,1 MUSD. På Avanza finns det 4 199 ägare utav aktien. I nedanstående kursgraf så ser vi aktiekursens prestation. Väldigt imponerande avkastning på senare tid. Huruvida bolaget är ett bra köp eller inte till nuvarande värdering lämnar jag okommenterat. Hade du som investerare köpt aktien den 9:e Mars 2013 och hållit aktien i 8 år till den 9:e Mars 2022 så hade du troligtvis gjort en redig hacka. CAGR under denna tidsperiod är 20.7%.

Nedanstående stapeldiagram visar förändringen i antalet aktier i bolaget.


Utdelning

Men nu till det roliga och den egentliga anledningen till att bolaget fångade mitt intresse. Nämligen utdelning! Bolaget har enbart varit börsnoterat sedan 2013 så det finns förstås ingen super lång utdelningshistorik. Men bolaget har i alla fall höjt sin utdelning varje år sedan dess börsnotering. Det finns dom som räknar med utdelningen sen innan bolaget avknoppades. Men jag väljer att inte göra det och istället fokusera på hur det ser ut just nu. Jag har inkluderat ett stapeldiagram nedan som visar utdelningen för respektive år i bolaget. Utdelningen per aktie är angiven i valutan USD. Utdelningen sker per kvartal.

Bolagets direktavkastning har som i många andra bolag pendlat lite fram och tillbaka. Snittet för bolagets direktavkastning har jag skapat en tabell för nedan. För att förstå hur nedanstående tabell fungerar så tar jag ett exempel. Exempel – Bolagets direktavkastning har i snitt de senaste 10 åren varit 3.2%.

Senaste antal årDirektavkastning snitt
10 år3.2%
7 år3.7%
5 år3.8%
3 år4.2%

Jag har även här tagit med ett stapeldiagram som speglar bolagets direktavkastning för respektive år nedan.

Utdelningstillväxten i bolaget har historiskt varit väldigt imponerande. Dom som ägt Abbvie under en längre tid har fått ta del utav fina utdelningshöjningar. Tabellen nedan visar bolagets utdelningstillväxt i snitt. Exempel – Bolagets utdelningstillväxt de senaste 7 åren har i snitt varit 17.7%.

Senaste antal årUtdelningstillväxt i snitt
7 år17.7%
5 år17.9%
3 år13.1%

Utdelningsandelen syns nedan för respektive år.


Skuldsättning

Det som kan vara bra att ha i åtanke innan man köper in sig i det här bolaget är dess skuldsättning. Bolagets soliditet ligger på 10.5% (Q4 2021). Anledningen till att 2018 och 2019 visar minusposter i solidteten beror på att bolagets egna kapital var negativt under perioden.

Vi kan även se at de långfristiga skulderna har ökat. Nedan bild visar bolagets långfristiga skulder angivit i MUSD. Troligtvis beror detta på bolagets uppköp av Allergan.


Annat

Jag tror att Abbvie kan potentiellt vara ett bra case som levererar fantastisk avkastning till dess aktieägare. I alla fall har bolaget lyckats göra det historiskt. Det man får ha i åtanke är bolagets höga skuldsättning. Samt att trots bolagets investering i Allergan så kommer stor del utav bolagets intäkter ifrån Humira. Ledningen ser dock ut som att dom jobbar på för fullt för att minska beroendet utav läkemedlet. Förutom detta är Abbvie troligtvis ett väldigt bra bolag att äga oavsett konjunktur och läge på börsen. Har människor mindre pengar så kommer dom att köpa mindre lyxprodukter som exempelvis designer-kläder och skor. Men ett bolag som Abbvie kommer fortfarande fortsätta sälja sina mediciner/läkemedel i hög grad då detta är något som människor behöver och alltid kommer behöva. Lite som livsmedel. En annan positiv sak är bolagets fantastiska utdelningstillväxt. Men jag skulle säga att en investering i bolaget såklart är långt ifrån riskfri. En avvägning som man själv behöver göra innan man bestämmer sig för att köpa. Bolaget har rent historiskt även levererat en fantastisk CAGR 20.7%. Bolaget har även en väldigt stark pipeline. Jag har inkluderat en bild nedan över denna nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *