Medical Properties Trust – Bolagsanalys

Notera att jag inte äger aktier i bolaget i skruvande stund. Inget jag skriver bör eller ska ses som köpråd eller köprekommendationer. En del statistik är även tagit ifrån screeningverktyget Börsdata.

Om bolaget

Idag tänkte jag att vi kikar på bolaget Medical Properties Trust. Det är ett bolag jag nyligen fick tipsat till mig via Twitter. Och eftersom jag gillar bolag med gedigen utdelnings historik så tyckte jag att bolaget såg hyffsat intressant ut om man kollar på senare år.

Bolaget är en så kallad fastighets investeringsfond även kallad real estate investment trust (REIT) på engelskan. Dessa bolag brukar ofta ifall dom är välskötta vara väldigt starka utdelare för oss utdelnings investerare. Anledningen till det är att en REIT slipper bolaget betala en hel del skatt (Skattesubventionerade) men behöver dela ut minst 90% utav sin skattepliktiga inkomst i form utav aktieutdelning varje år. Just det här bolaget fokuserar på att förvärva och utveckla vård faciliteter. Dessa anläggningar inkluderar sjukhus för rehabilitering, långtids akutvårdssjukhus, regionala akutvårdssjukhus och mobila kirurgiska centra. Företaget grundades 2003 och har sitt huvudkontor i Birmingham, Alabama. Bolaget har cirka 46 000 sovplatser, 438 fastigheter, verksam i 9 länder och 34 stater i USA.

Bolagets fastighets portfölj är någorlunda geografiskt diversifierad i ett par olika länder. Jag har inkluderat ett cirkeldiagram nedan som visar bolagets geografiska exponering. Som vi tydligt kan se så har företaget sin största del utav fastigheter i USA (60.2%). Följt utav Storbritannien (20.1%).

Kollar vi närmare på den geografiska exponeringen inom USA som står för majoriteten utav bolagets fastigheter. Så ser föredelningen ut enligt nedanstående cirkeldiagram.

Nedanstående cirkeldiagram speglar bolagets diversifiering utav fastigheter i portföljen. Det är inte räknat på antal fastigheter utan istället proforma bruttotillgångar per tillgångstyp. Som vi kan se så står allmänna akutskjukhus för den största delen utav portföljen (72.5% och 207 st). Följt utav beteende hälsoinrättningsfastigheter (11.5% och 58 st). Därefter slutenvårdssjukhus (9.2% och 111 st) följt utav långtidsakutsjukhus (1.5% och 20 st). Sedan kommer fristående akutmottagning/brådskande vård (1.2% och 42 st). Sedan har vi fastigheter utav annan typ som står för 4.2%.

Utdelning och annat

Bolaget har höjt sin utdelning varje år i 9 år i följd. Jag har tagit med statistik kring bolagets utdelning nedan. Som vi kan se så har bolaget höjt utdelningen 9 år i följd.

Bolagets utdelningstillväxt har i snitt sett ut enligt nedanstående tabell. Exempelvis så har utdelningstillväxteten i snitt de senaste 10 åren varit 3.4%. Utdelningstillväxten år 2020 var dock 6%.

Antal årUtdelningstillväxt i snitt
10 år3.4%
7 år4.2%
5 år4.2%
3 år3.8%

Bolaget handlas just nu till en attraktiv direktavkastning 5.5%. I snitt så har utdelningstillväxten sett ut enligt nedanstående tabell. Exempelvis så har direktavkastning i snitt de senaste 10 åren varit 5.8%

Antal årDirektavkastning i snitt
10 år5.8%
7 år6.2%
5 år5.7%
3 år5.1%

Jag har tagit med ett stapeldiagram nedan som visar direktavkastningen för respektive år i bolaget de senaste 20 åren.

Går vi vidare och kollar på tillväxt i AFFO. CAGR tillväxten i AFFO har varit 3.74% senaste 5 åren och 6.01% de senaste 3 åren. Jag tar inte med någon utdelningsandel i detta inlägget då bolaget delar ut i princip hela sin vinst. Jag tror att bolagen potentiellt kan vara en bra utdelningskandidat i en utdelningsportfölj. Förutsatt att utdelningen fortsätter att stiga, det finns en tillväxt i AFFO, inget fundamentalt ändras i verksamheten och att bolagets skuldsättning inte fortsätter öka.

Skuldsättning

Bolagets nuvarande soliditet (Blå kurva) i korrelation till dess skuldsättningsgrad (Orange staplar) syns i figuren nedan.

Soliditeten har sjunkit ifrån 51.5% till 41.2% sedan 2018.

2 svar på “Medical Properties Trust – Bolagsanalys”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *