Nyckeltalet ROIC

Många som analyserar bolag och sysslar med aktier kan nog ha hört talas om nyckeltalet ROIC. Om ni använder en screener så som exempelvis Börsdata så har ni även troligtvis sett nyckeltalet i förbifarten. Jag tycker att det är viktigt att känna till betydelsen bakom nyckeltalet då det är ett väldigt nyckeltal som kan komma väl till hands.

Nyckeltalet ROIC är en förkortning utav return on Invested capital. Vilket på svenskan kan direkt översättas till avkastning på investerat kapital. Det nyckeltalet främst visar är ett förhållande mellan bolagets vinst och dess investerade kapital. Med investerat kapital menar vi då ”rörelsekapital + anläggningstillgångar – kassa”. Enkelt sagt – hur bra bolaget är på att generera avkastning på investeringar som utförts inom bolaget. Det som däremot även kan vara värt att känna till är att det finns olika varianter utav ROIC. Vilket innebär att det finns flera olika sätt att räkna ut ROIC på.

Rörelsekapitalet är ett begrepp som kommer ifrån redovisningen. Vad rörelsekapital kort sagt innebär är det kapital i bolaget som används i den dagliga verksamheten. Kapitalet används exempelvis för att betala leverantörsskulder och behövs för att driva verksamheten på kort sikt. Man kan säga att rörelsekapitalet på kort sikt även är ett bolags likviditet eller förmåga att betala för sig.

Anläggningstillgångar är en tillgång som stadigvarande brukas eller enklare förklarat innehas över ett år. Delas in i tre olika kategorier. Dessa är materiella tillgångar, finansiella tillgångar och immateriella tillgångar.

Kassa är egentligen ett begrepp för ett företags likvida medel.

De olika siffrorna hittas i årsredovisningen för bolaget. Övriga har jag beskrivit hur man räknar ut nedan.

Så nu när vi brutit ned beståndsdelarna i nyckeltalet ROIC så tänkte jag att vi spinner vidare på detta. Formeln för att räkna ut ROIC är ROIC= ”Vinst / Investerat kapital”.

Lyckligtvis så kan vi latmaskar slippa räkna ut detta för hand igenom att används oss utav en screen som exempelvis Börsdata. Men ska man använda detta nyckeltalet så tycker jag att det är viktigt att ha en grundläggande förståelse för hur det fungerar. Vi tar Volvo AB som exempel och tar år 2020 som exempel och börjar med rörelsekapitalet och vinst.

 • Bolagets vinst (periodens resultat) 2020 var 19 318 MSEK.
 • Rörelsekapitalet kan vara lite svårt att få fram igenom att räkna i stora aktiebolag. Bäst är om det finns att se direkt i bolagets års redovisning. Men det finns det tyvärr sällan. För att få fram rörelsekapitalet så är formeln rörelsekapital = (kundfordringar + varulager +likvida medel) – (kortfristiga skulder). Dock är den formeln lite krånglig att få korrekt så jag rekommenderar istället att man använder formeln rörelsekapital = omsättningstillgångar – kortfristiga skulder.

Vi räknar ut rörelsekapitalet med ovanstående formel.

 • Omsättningstillgångar: 280 116 MSEK
 • Kortfristiga skulder: 203 476 MSEK.
 • 280 116 – 203 476 = 76 640 MSEK.
 • Rörelsekapitalet: 76 640 MSEK.

Investerat kapital = Rörelsekapital + anläggningstillgångar kassa

 • Rörelsekapital: 76 640 MSEK

Anläggningstillgångar formel = Materiella tillgångar + immateriella tillgångar + finansiella tillgångar

 • Materiella tillgångar: 87 085 MSEK
 • Immateriella tillgångar: 34 577 MSEK
 • Finansiella tillgångar: 109 053 MSEK
 • Anläggningstillgångar = 87 075 + 34 577 + 109 053
 • Anläggningstillgångar = 230 705 MSEK
 • Kassa: 85 419 MSEK

Investerat kapital = Rörelsekapital + anläggningstillgångar kassa

 • Anläggningstillgångar: 230 705 MSEK.
 • Rörelsekapital: 76 640 MSEK.
 • Kassa: 85 419 MSEK.
 • Investerat kapital: (76 640 + 230 705) – 85 419 = 221 926 MSEK
 • Investerat kapital: 221 926 MSEK.

ROIC = Vinst / Investerat kapital

 • Vinst = 19 318 MSEK
 • Investerat kapital = 221 926 MSEK.
 • ROIC: 19 318 / 221 926 = 0.087.
 • ROIC = 8.7%.

Som vanligt så bör ett nyckeltal enbart vara en liten del utav analysen på bolaget. Samt gärna användas i kombination med andra saker och andra nyckeltal. Nyckeltalet bör även bara så stort som möjligt. Då desto högre talet är desto bättre är bolaget på att använda det investerade kapitalet för att generera vinst. Som vanligt med nyckeltal bör man jämföra även ROIC med andra bolag inom samma segment/bransch. Notera att engångsposter kan göra nyckeltalet missvisande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *