AQN – Spännande utdelare och energibolag

Notera att jag inte äger aktier i bolaget för tillfället. Inget jag skriver skall heller ses som någon köp-rekommendation.

Nedan info så som ticker, ägare och börsvärde är taget ifrån bolagets börsnotering på Toronto börsen. Analysen är även skriven utifrån ett utdelningsperspektiv.

Ticker: AQN

Bolag: Algonquin Power & Utilities

Ägare hos Avanza: 260

Börsvärde: 12 954,4 MCAD

Utdelning: Per kvartal

Algonquin Power & Utilities är ett energi- och vattenbolag som driver en verksamhet som omfattar naturgas, el, avloppsvatten uppsamling och vattensystem. Bolaget säljer el som produceras utav dess vindkraft, vattenkraft, termiska- och solenergianläggningar. Företaget förvärvar tillgångar ifrån andra kraftbolag samtidigt som man bygger en del nya. Bolaget grundades först 1988. Bolaget sysslade då mestadels med vattenkraftsprojekt runt om i Kanada. Nästan 10 år senare så börsnoterades bolaget år 1997 på Toronto-börsen. I samband med börsnoteringen så använde bolaget de nya finansiella medel för att köpa en massa vattenkraftverk i Kanada och USA. 2001 började bolaget att expandera vidare i USA igenom att köpa på sig vatten/avlopps-verk i USA. Bolaget fortsatte att expandera och fram till år 2010 hade bolaget köpt/utvecklat på sig fler elkraftverk, vindkraft, elföretag och naturgasföretag. Bolaget fortsatte att expandera och år 2014 hade bolaget utvecklat sin första solcells anläggning. 2018 köpte bolaget in sig i Atlantica Yield för att utvidga sin del utav verksamheten som är förnybar energi. Sedan dess har det skett en del förvärv/uppköp/utveckling och vidare expandering utav verksamheten.

Bolaget har under en 5 årsperiod haft en imponerande total aktieägareavkastning på cirka 141%.

Som vi tydligt kan se i nedanstående graf så har bolagets aktiekurs sedan 1 Januari, 2016 ut presterat jämförelse index.

Bolagets nettoförsäljning per geografiskt område för perioden 1 Januari till den 31 december 2020 syns i nedanstående cirkel diagram. Hämtad direkt från bolagets årsredovisning 2020. Som vi tydligt kan se så står USA för den största delen utav nettoförsäljningen i bolaget.

Utdelning

Ser vi över respektive år för bolagets utdelning. Så ser de senaste 20 åren ut enligt nedanstående stapeldiagram. Vi kan se att bolaget har höjt utdelningen varje år sedan 2009.

I snitt så har utdelningstillväxten de senaste 10 åren landat på imponerande tvåsiffriga 12.8%. Jag har i nedanstående tabell framfört bolagets utdelningstillväxt de senaste åren.

I snitt de senaste 7 åren 12.5%. I snitt de senaste 5 åren 8.4%. I snitt de senaste 3 åren 7.2%.

Senaste antal årUtdelningstillväxt
10 år12.8%
7 år12.5%
5 år8.4%
3 år7.2%

Bolagets direktavkastning de senaste 10 åren har sett ut enligt nedan för respektive år.

I snitt så har direktavkastningen sett ut enligt följande de senaste åren. Exempelvis så har direktavkastning i snitt varit 4.2% de senaste 10 åren.

Senaste antal årDirektavkastning i snitt
10 år4.2%
7 år4.2%
5 år4.1%
3 år3.9%

Kollar vi bolagets utdelningsandel så ser det tyvärr inte så roligt ut. Utdelningsandelen visar förhållandet mellan bolagets utdelning och dess vinst per aktie. Detta används främst för att se hur stor del utav företagets vinst som delas ut till aktieägarna. Som vi kan se i nedanstående stapeldiagram har inte vinsten täckt utdelningen. Bortsett ifrån 2019 och 2020.

Detta ser dock värre ut än det egentligen är. Det vi får göra i det här fallet i det här bolaget är istället att kolla på AFFO (Adjusted funds from operations) som är ett vanligt mått i REIT bolag. Normalt sett brukar man i bolag som dessa inte använda AFFO som mätvärde utan istället vinst per aktie (EPS). Men, som sagt. Kollar vi på AFFO i korrelation till utdelningen så ser det betydligt bättre ut och vi kan se att utdelningen är täckt. Det löper alltså ingen större risk att bolaget inte har råd med dessa utdelningar. Jag går inte in på exakt anledning i det här inlägget med varför AFFO är ett bättre mätvärde i det här fallet. Då det skulle kräva ett helt inlägg. Men kort sagt så beror det på att AFFO ej inkluderar icke-kontanta utgifter medans EPS gör det.

Jag har skapat en tabell nedan på hur stor andel utdelning har varit utav AFFO. Som ni tydligt ser så är utdelningen väl täckt och det råder troligtvis ingen risk för att bolaget ska behöva sänka utdelningen markant eller i alla fall ställa in den.

ÅrtalUtdelningsandel
202057.38%
201949.06%
201842.48%
201738.96%
201642.25%

Kollar vi AFFO så har det sett ut enligt följande de senaste 3 åren. Som vi ser nedan så har AFFO:t även ökat. Men utdelningen har nog ökat i snabbare takt. Skulle bolaget kunna öka AFFO:t mer så skulle det vara väldigt positivt för bolagets utdelning. Men det får tiden utvisa. Som det ser ut just nu så täcker AFFO utdelningen väldigt väl.

ÅrtalAFFO (mUSD)Förändring
2020600.2+6%.
2019566.2+2.1%
2018554.1+16%
2017477.1+78%
2016267.9

Nedanstående bild visar bolagets skuldsättningsgrad (Orange) i korrelation till dess soliditet (Blå). Soliditeten har legat runt 40-50% de senaste 10 åren. Helt okej tycker jag, med tanke på att bolaget har varit väldigt filtig på att expandera.

Nedanstående stapeldiagram visar bolagets nettoomsättning de senaste 20 åren. (MCAD)

EBITDA de senaste 20 åren (MCAD)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *