P/S talet – Förklaring

Vill du läsa mer om P/E talet? Klicka här isåfall.

P/S talet är inte lika vanligt som P/E talet. Men fortfarande ett nyckeltal som jag tycker är viktigt att förstå hur det fungerar och vad det ger en indikation på. Nyckeltalet visar ett förhållande mellan bolagets pris per aktie (aktiekurs) och dess omsättning.

Ett högt P/S tal visar att marknaden värderar bolagets aktiekurs högt i förhållande till bolagets omsättning. Detta beror ofta på att marknaden tror att bolagets omsättning kommer att öka markant. Alternativt att bolagets aktiekurs bara är högt värderad i förhållande till omsättningen. Ifall P/S talet är lågt så kan bolaget vara lågt värderat i förhållande till dess omsättning. Alternativt att marknaden tror att omsättningen kommer att sjunka eller inte öka särskilt mycket den närmsta tiden.

Så hur räknar man ut P/S talet?

Lyckligtvis ger många nät banker som exempelvis Avanza och screeningsverktyg som Börsdata möjlighet att se nyckeltalet direkt utan att behöva ta till matematik. Men jag går igenom hur man räknar ut nyckeltalet då det kan vara bra att förstå hur det fungerar. P/S är en förkortning för Price/Sales eller på svenskan Pris/Försäljning. Det variabeln pris (Price) står för i det här fallet är pris per aktie (Aktiekurs). Försäljning (Sales) variabeln står för bolagets omsättning per aktie. Så för att räkna ut P/S talet tar vi pris per aktie dividerad med omsättning per aktie. (Pris per aktie / Omsättning per aktie).

Vi tar ett exempel för att underlätta det hela. Bolaget Volvo AB har en nuvarande aktiekurs 172 SEK per aktie. Samt en nettoomsättning per aktie 183 SEK per aktie. Vi dividerar då aktiekursen med omsättningen per aktie för att få ut nyckeltalet. Ekvationen blir då ”172/183 = 0.93”. P/S talet blir då 0.93.

Övrigt

Som vanligt med nyckeltal som dessa så bör man inte förlita sig enbart på dessa nyckeltal utan enbart låta dom bidra till analysen i helhet för att bilda sig en bra uppfattning om bolaget. Ett nyckeltal ger inte hela bilden och det är viktigt att komma ihåg vid potentiella investeringar. Nyckeltalet P/S används ofta vid en jämförelse mellan bolag inom samma bransch/sektor. Nyckeltalet kan även variera kraftigt så man bör jämföra med bolag inom samma bransch. Samt vid nystartade bolag eller tillväxt bolag som inte går med vinst då det inte är möjligt att förlita sig på P/E talet (Eller räkna ut alls då P/E talet blir negativt om det saknas vinst) i bolag som inte går med vinst. P/S talet ger heller inte någon indikation på bolagets lönsamhet. Utan enbart dess försäljning.

Ett svar på “P/S talet – Förklaring”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *