Nyckeltalet P/B – Förklaring

Vill du läsa mer om nyckeltalet P/S så klicka här.

Vill du läsa mer om nyckeltalet P/E så klicka här.

Det här inlägget kommer att handla om nyckeltalet P/B. Inte ett super vanligt nyckeltal som används, men ändå något jag tycker att man bör ha koll på och kan ta användning utav när man undersöker vissa bolag. P/B står för Price/Bookvalue. Vilket på svenskan kan direkt översättas till Aktiekurs/Eget kapital. Nyckeltalet visar förhållandet mellan bolagets aktiekurs och dess egna kapital. Hur mycket man betalar eller för vilken faktor för bolagets tillgångar kan man säga. Om P/B talet är 5 så betalar man för en 5 gånger så hög aktiekurs än det egna kapitalet. Så ett P/B tal under 1 är att föredra. Snittet ligger dock runt 1.4 – 2.4. Viktigt att tillägga är att nyckeltalet kan variera kraftigt mellan olika branscher och sektorer. Därav så rekommenderar jag att man bildar en egen uppfattning utav vad ett hälsosamt intervall som nyckeltalet bör ligga inom. Nyckeltalet används främst i bolag som har mycket tillgångar. Exempelvis i bolag som Holmen eller Stora Enso som erhåller stor mängd skog. P/B talet ska helst vara så lågt som möjligt. Som vanligt så är det viktigt att inte lägga för stor vikt på ett enda nyckeltal. Utan nyckeltalet ska bara vara en liten del utav en bolagsanalys och gärna i kombination med andra nyckeltal.

Så hur räknar man ut nyckeltalet?

Man får ut P/B talet igenom att dividera aktiekursen med det egna kapitalet per aktie. Jag tar ett exempel för att förenkla det hela. Volvo AB’s aktiekurs står just nu i 171.92 SEK per aktie. Medans det egna kapitalet per aktie är 69.4 SEK / Aktie. Ekvationen för att räkna ut nyckeltalet P/B blir då 171.92 / 69.4 = 2.47.

Många kanske tycker detta är väldigt omständigt att räkna fram. Tur nog så kan ni se nyckeltal som dessa direkt i screeningsverktyget börsdata och liknande tjänster utan att behöva tillta mattematik.

Bonus:

Nu kanske ni läsare undrar hur man får fram eget kapital per aktie. Det får man igenom följande ekvation. Eget kapital per aktie = (Tillgångar – skulder) / antal aktier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *