Vad är P/E talet – Aktier

Vad är P/E talet?

P/E talet är något som tas upp väldigt ofta i samband med att folk pratar om aktier. Mer specifikt i diskussioner om en aktie är köpvärd eller inte. Det är troligtvis även det mest använda nyckeltalet som används för att se om en aktie är köpvärd eller inte. P/E talet är ett nyckeltal och en förkortning för Price/Earnings. Price står för priset per aktie (Aktiekursen) och Earnings för Vinst per aktie. Så för att räkna ut P/E talet så tar man nuvarande aktiekurs dividerat med vinst per aktie (Vinst/aktie). Vi tar ett exempel för att göra det hela mer förståeligt.

Aktiebloggen AB är ett börsnoterat bolag med nuvarande aktiekurs (Pris per aktie) på 100 SEK. Bolaget gjorde en vinst på 20 SEK per aktie (Vinst per aktie eller vinst/aktie). För att räkna ut P/E talet så tar man då ”priset per aktie” dividerad med ”vinst per aktie”. I det här fallet blir det ”100 / 20 = 5″. P/E talet för Aktiebloggen AB är alltså 5.

Så vad innebär detta? Jo, P/E talet visar egentligen hur många årsvinster som börsen/marknaden värderar bolagets aktiekurs till (Hur högt värderad bolagets aktie är i förhållande till dess nuvarande vinst). Är P/E talet 5 så värderar marknaden att det kommer att ta 5 år att få tillbaka sin investering. Eller rättare sagt 5 år för bolaget att tjäna in samma summa som vi köpt aktien för. Så ett högt P/E tal innebär att marknaden värderar bolaget högt och har väldigt höga förväntningar på bolaget. Det är normalt att vi ser höga P/E tal i bolag som växer kraftigt. Ett lågt P/E tal innebär att marknaden anser att bolaget är lågt värderat. Detta ser vi oftast i stabilare bolag som har en välfungerande verksamhet och stabil intjäningsförmåga men inte särskilt hög tillväxt. P/E talet kan ge en signal om att ett bolag är högt värderad eller lågt värderat. Ett normalt eller lågt P/E tal skulle jag säga ligger under 15. Det skiljer sig såklart mellan olika branscher dock. Något som är viktigt att komma ihåg är dock att ett P/E tal säger inte allt om bolaget. Det kan ge en snabb inblick i marknadens nuvarande förväntningar på bolaget. Men om ett bolag har ett lågt P/E tal så innebär det naturligtvis inte att bolaget är undervärderat även fast att det kanske är lågt värderat. Det kan finns många anledningar bakom detta som man bör undersöka innan man köper in sig. P/E talet bör bara användas som en liten del i en bolagsanalys. Man bör inte förlita sig helt och hållet på att ett bolag med lågt P/E tal är en bra investering. Samma gäller bolag som har höga P/E tal, marknadens förväntningar är höga på bolaget. Vilket kan innebära att bolaget exempelvis som tidigare nämnt växer väldigt snabbt. Så bara för att ett bolag har ett högt P/E tal, betyder det inte att det är en dålig investering. Det man kan säga dock är att ett bolag med ett högt P/E tal troligtvis i många fall även innebär en högre risk. P/E talet kan även användas för att jämföra bolag sinsemellan.

2 svar på “Vad är P/E talet – Aktier”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *