Gullberg & Janssons: Höjer utdelning med 50%

Idag var det dags för Gullberg & Janssons att rapportera för det fjärde kvartalet 2021 (Q4 2021).

Utdelningen som föreslogs var 50% högre än föregående års utdelningen. Föreslagen utdelning låg på 1.50 SEK per aktie. Föregående års utdelning var 1.00 SEK per aktie.

Bolagets nettoomsättning var under Q4 2021 76.6 miljoner SEK. Samma period föregående år (2020 Q4) låg nettoomsättningen 34.2 miljoner SEK. En ökning med 124.0%.

Rörelseresultatet landade i sin tur på 3.7 miljoner SEK i det fjärde kvartalet. Samma period året innan var rörelseresultatet 4.7 miljoner SEK. En minskning med -21.3%.

Rörelsemarginalen hamnade i sin tur på 4.8%. Samma period året innan låg rörelsemarginalen 13.7%.

EBITA uppgick till 11.1 miljoner SEK. Vilket kan jämföras med samma period året innan då posten hamnade på 4.9 miljoner SEK. En ökning med 116.5%.

EBITA-Marginalen uppgick till 9.0% i det fjärde kvartalet. Vilket kan jämföras med samma period året innan då EBITA-marginalen blev 14.3%.

Nettoresultatet blev 0.5 miljoner SEK. Samma period året innan var posten 3.8 miljoner SEK. En minskning i år med -86.8%.

Resultatet per aktie hamnade på 0.05 SEK per aktie. Samma period föregående år låg resultatet per aktie0.45 SEK per aktie. En minskning med -88.9%.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *