T. Rowe Price Group – Bortglömd utdelare

Notera: Jag äger inte aktier i skrivande stund i bolaget. Inget jag skriver bör eller ska ses som köpråd. Analysen är utförd med hjälp utav borsdata.se

Ett bolag som jag sällan ser någon skriva något om eller rättare sagt som jag inte tror jag sett förut i någon portfölj. Är nämligen investmentbolaget T. Rowe Price Group. Bolaget är inriktad mot kapitalförvaltning, pensionslösningar, kontohantering samt mot nyinvesteringar runtom den globala marknaden. Tjänsterna inriktar sig huvudsakligen mot större företag och institutioner. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika, Europa och Mellanöstern. Bolaget grundades under 1937 och har sitt huvudkontor i Baltimore, Maryland. Namnet på bolaget kommer ifrån personen som grundade företaget nämligen Thomas Rowe Price. Han startade bolaget under en finanskris. Bolaget har varit med länge och klarat sig igenom många tuffa perioder.

Bolaget har enbart 451 ägare hos Avanza i skrivande stund och har höjt sin årliga utdelning 34 år i rad (Räknat ifrån 2020 då det var senaste årsrapporten). Bolagets direktavkastning ligger just nu på 3.04%. Direktavkastningen har i snitt de senaste 10 åren legat på 2.5%. Senaste 7 åren 2.7%. Senaste 5 åren 2.6% och senaste 3 åren 2.6%. Förutom att dela ut pengar till aktieägarna så köper även bolaget tillbaka rätt stora mängder aktier. Bolaget köpte under 2020 tillbaks 10.9 miljoner aktier till ett snitt pris utav 109.30 USD. Under de senaste 5 åren (räknat fram till 2020) så köpte bolaget tillbaka 45.3 miljoner aktier. Vilket resulterade i att runt 9% utav aktierna i bolaget köptes tillbaka sedan 2015.

Nedanstående stapeldiagram visar direktavkastningen i bolaget de senaste 20 åren. Direktavkastningen är historiskt hög just nu. Bortsett ifrån år 2018. Detta beror troligtvis på bolagets svaga aktiekurs på senare tid i samband med kontinuerligt höjda utdelningar. Jag har inkluderat en 3 årsgraf nedan under stapeldiagrammet på bolagets aktiekurs.

Kollar man avkastningen historiskt sett i bolaget så har aktieägarna fått en bra avkastning. Detta är räknad via bolagets egna hemsida. Om man hade köpt 100 aktier i bolaget den 31 December 1999 så hade man under dessa år fått en avkastning på 675.5%. Samt att de investerande pengarna hade gått ifrån 3 694 USD till 28 684 USD. Nu säger inte historisk avkastning någonting om framtida avkastningar i bolaget. Men helt klart en bra resa för aktieägare som ägt bolaget under en längre period.

I stapeldiagrammet nedan ser vi bolagets ordinarie-utdelning per aktie sedan 2002 (USD). Som vi kan se så har bolaget kontinuerligt höjt utdelningen som gick skrev tidigare i inlägget.

Bolagets utdelningsandel ser ni i nedanstående diagram. Det vi kan se är att utdelningsandelen är relativt låg. Vilket är positivt om bolaget ska kunna fortsätta höja utdelningen kontinuerligt även i framtiden.

Nedan syns ett stapeldiagram som visar historisk statistik över nyckeltalet utdelning/FCF. Detta visar hur stor del utav det fria-kassaflödet som delats ut. Helst av allt ska procenten vara under 100%. Det finns såklart undantag och det gör det i de allra flesta bolag. Är procenten högre än 100% så har utdelningen varit större än det fria kassaflödet. Vilket exempelvis kan indikera på att utdelningen behövts finansieras via t.ex. lån eller annat sätt som från kassan.

Nedanstående diagram visar FCF per aktie (USD)

Det som är väldigt intressant med bolaget är dess höga soliditet. Bolagets tillgångar är i princip helt finansierade med bolagets egna kapital.

Kollar vi bolagets nettoomsättning så har den trenden varit stigande de senaste 20 åren. (MUSD)

Samma gäller bolagets vinst per aktie. (USD)

Bolagets rörelseresultat syns nedan.

Nedan stående graf visar bolagets totala-tillgångar (grön) och eget kapital (blå).

Långfristiga-skulder syns nedan.

2 svar på “T. Rowe Price Group – Bortglömd utdelare”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *