Stora Enso bolagsanalys

Notera att inget jag skriver skall ses som någon form utav köprekommendation. Jag äger inte heller aktier i bolaget i skrivande stund. Analysen är även utförd med hjälp utav borsdata.se

Innehållsförteckning

 • 1. Vad är Stora Enso för bolag?
 • 2. Vilken aktie bör jag köpa?
 • 3. VD
 • 4. Skuldsättning
 • 5 Övriga finanser
 • 6. Nyckeltal
 • 7. Utdelning

1. Vad är Stora Enso för bolag?

Stora Enso är en skogsindustrikoncern som bildades 1998 när svenska Stora AB och det finländska bolaget Enso oyj slogs ihop (fusionerades). Bolaget har en superlång historia som går att läsa för den som är intresserad här. Så jag skriver inte om bolagets historia i det här inlägget utan lägger mer fokus på nutid. Men det kan vara värt att läsa för den som är intresserad utav att sätta sig in i bolaget ännu mer. Bolaget har varit väldigt duktig på att anpassa sig efter åren. Men tillbaka på spåret – Stora Enso är en skogsindustrikoncern som har huvudkontor i Helsingfors, Finland. Bolaget är en ledande global leverantör utav förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Bolaget är även en utav världens största privata skogsägare. Bolaget befinner sig helt rätt i tiden enligt mitt eget tycke då stora delar utav världen just nu befinner sig i en omställningsfas till att bli mer miljövänliga. Då bolagets produktfokus kommer ifrån just skog.


2. Vilken aktie bör jag köpa?

Om det är så att du skulle bestämma dig för att köpa aktier i bolaget så kan det vara bra att veta vilken utav dessa aktier du ska välja. Det kan vara lite klurigt eftersom att det finns fyra stycken. Jag hade valt en med svensk flagga då jag gärna vill ha min portfölj exponerad mot svenska-kronan till så stor del som möjligt. Köper man den finska varianten så blir man exponerad emot euro och handlar man ofta med små-summor som vi småsparare brukar så bör man hålla koll på sin Växlingsavgift. Om man väljer den finsk-noterade. Det finns även såklart fördelar med att vara exponerad emot andra valutor, men det är inget jag tänkte gå in på här. Jag hade även valt att köpa R-aktien då jag inte investerar för att gå och rösta på bolagsstämmor. Enkelt uttryckt kan man säga att R-aktien i det här fallet är motsvarande en vanlig B-aktie i Sverige. Kursen är även i skrivande stund lite lägre i R-aktien än A-aktien och då jag är ute efter utdelning i mina investeringar. Så hade jag köpt R-aktien. Även courtaget är lägre i den svensk noterade aktien. Notera även att bara för aktien har en svensk-flagga och ser ut att vara noterad på Stockholmsbörsen så får man fortfarande betala källskatt ifall bolaget är registrerat utomlands.


3. VD

Nuvarande VD över Stora Enso är Annica Bresky. Hon blev utsedd till VD och koncernchef den 1:a December 2019. Nedan ser ni hennes utbildningar, yrkeslivserfarenheter och övriga uppdrag.


Utbildning
2012–2015     Executive MBA (Master of Finance, Strategy and Leadership), Mgruppen
1995–2001     Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet

Yrkeslivserfarenhet 

2017– 2019     Executive Vice President, Division Consumer Board
2013–2017     Koncernchef/vd för Iggesund Paperboard AB, ett dotterbolag tillhörande Holmen AB
2011–2013     Vd på BillerudKorsnäs Karlsborg AB, ett dotterbolag tillhörande BillerudKorsnäs AB
2001–2010     Utvecklingsingenjör och produktionsledare på Stora Ensos bruk Kvarnsveden

Övriga uppdrag 

2019–             Medlem i styrelsen för Fagerhult AB
2018–             Medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). 


4. Skuldsättning

Nedanstående stapeldiagram visar bolagets skuldsättningsgrad (Orange). Medans kurvan visar Skuldsättningsgraden i bolaget. Historiken går tillbaka 10 år. Det vi kan se på senare år är att skuldsättningsgraden i bolaget har sjunkit lite. Vilket även innebär att soliditeten stiger. Soliditeten visar hur stor andel utav de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital. En låg soliditet behöver inte vara negativt då det kan ge en hävstångseffekt. Men hur som helst så har soliditeten på senare år ökat. Notera att i bilderna nedan så är siffrorna angivna i MSEK på bilderna som inte använder procentenheter.

Stapeldiagrammet ni ser i nedanstående bild visar Nettoskuld/EBITDA. Nyckeltalet visar nettoskulden i förhållande till EBITDA. Alltså resultatet före räntekostnader, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Helst i mina ögon bör så bör detta nyckeltalet vara så lågt som möjligt men ej negativt.

Jämför vi med Billerudkorsnäs så ser det ut så här för det bolaget.

Jämför vi med Holmen så ser det ut så här.

Bolagets långfristiga skulder de senaste 20 åren.

Bolagets totala skulder.


5. Övriga finanser

Nedanstående bild ser ni bolagets totala tillgångar de senaste 20 åren. Även i dessa bilder är siffrorna angivna i MSEK.

Nedanstående bild visar bolaget kassa de senaste 20 åren.

Nedanstående bild visar bolagets nettoomsättning de senaste 10 åren (R12 mån). Vi kan se att nettoomsättningen sjunkit något sedan Q2 2019.

Stapeldiagrammet nedan visar bolagets bruttoresultat (R12 månader) för de senaste 20 åren. Vi kan se att bruttoresultatet sjunkit lite från Q2 2019 till Q1 2020. Men att det sedan börjat stiga igen.

Det vi däremot kan se är att Bruttomarginalen sakta men säkert har stigit över åren. Vilket är positivt då vi gärna vill ha så hög marginal på försäljning som möjligt. Nedan ser ni kurvan över bruttomarginalen.

Nedanstående bild visar R12 mån historik över EBITDA.

Bolagets rörelseresultat finns nedan.

Rörelsemarginalen ser ni nedan. Det vi kan se är att rörelsemarginalen har ökat på senare år. I linje med rörelseresultatet.

Bolagets vinst per aktie. Kan även tillägga att antalet aktier har varit oförändrat i bolaget de senaste 10 åren.

Bolaget vinst syns historik över nedan.


6. Nyckeltal

Vi börjar med P/E talet. P/E talet är i skrivande stund 11.9. Jämför vi nuvarande P/E tal med Holmen och Billerudkorsnäs så har Stora Enso lägst P/E tal. Holmen’s P/E tal är 26.0 och Bilerudkorsnäs 19.6. I snitt de senaste 10 åren har Stora Enso’s P/E tal legat på 4.5. Senaste 7 åren 12.8 i snitt. Senaste 5 åren 13.2 i snitt. Senaste 3 åren 13.5 i snitt.

Historiken för P/E talet har sett ut enligt följande:

ÅrtalP/E TAL
Q4 202112.0
202017.9
201910.5
20188.8
201716.7
201616.5
20156.9
201466.3
2013-119
20128.3

P/S talet är just nu 1.4. I snitt de senaste 10 åren har nyckeltalet varit 0.9. Snittet senaste 7 åren 1.0. Snittet senaste 5 åren 1.1. snittet senaste 3 åren 1.2. Jämför vi nuvarande P/S tal på 1.4 med Holmen och Billerudkorsnäs så dessa på 3.7 respektive 1.1.

Historiken för P/S talet har sett ut enligt följande:

ÅrtalP/S TAL
Q4 20211.5
20201.3
20190.92
20180.85
20171.0
20160.78
20150.56
20140.64
20130.60
20120.37

P/B talet är i skrivande stund 1.4. I snitt har nyckeltalet de senaste 10 åren legat på 1.3. Senaste 7 åren 1.3. Senaste 5 åren 1.4. Senaste 3 år 1.3. Jämför vi detta med Holmen så ligger P/B talet just ni i Holmen på 1.7. Bilerudskorsnäs P/B tal är 1.5.

Historiken för P/B talet har sett ut enligt följande:

ÅrtalP/B tal
Q4 20211.4
20201.3
20191.3
20181.3
20171.7
20161.3
20151.0
20141.3
20131.2
20120.68

Nyckeltalet ROIC (Return of invested capital eller avkastning på investerat kapital) räknat på senaste kvartalsrapporten (Q4 2021) står på 8.8%. Snittet de senaste 10 åren är 6.1%. Snittet senaste 7 åren är 7.9%. Senaste 5 åren 8.2%. Senaste 3 åren 7.2.%. Holmens ROIC i Q4 2021 låg på 4.8%. Billerudskorsnäs ROIC nyckeltal låg på 5.7%.

Historiken för ROIC för Holmen ser ni nedan.

ÅrtalROIC
Q4 20215.7%
20202.4%
20193.8%
20184.0%
20177.6%
20167.8%
20159.4%
20146.9%
20133.8%
20123.9%

PEG talet ligger på 0.16. Detta går att jämföras med Billerudkorsnäs PEG-tal som ligger på 0.2. Holmen ligger på 0.5.

Stora enso’s PEG-tal historik finns nedan.

ÅrtalPEG-TAL
Q4 20210.16
2020-1.2
20199.9
2018-0.61
20172.0
20150.36
20140.22
2013-0.70
2012-0.56

7. Utdelning

Nu är den tråkiga biten över och det är dags att kolla på det absolut roligaste. Nämligen utdelningen i bolaget!

Bolagets direktavkastning ligger just nu på 3.1%. Snittet de senaste 10 åren har varit 3.1%. Snittet de senaste 7 åren 3.3%. Snittet senaste 5 åren 3.3%. Snittet de senaste 3 åren 3.1%. I tabellen nedan ser ni historiken över bolagets direktavkastning.

ÅrtalDirektavkastning
Q4 20213.0%
20202.9%
20193.5%
20183.8%
20173.4%
20162.9%
20153.2%
20142.5%
20132.7%
20123.1%

I nedanstående diagram så syns utdelningen i bolaget de senaste 20 åren. Tyvärr hade inte bolaget själv presenterat någon konkret utdelningsstatistik i sin årsredovisning. Så nedanstående stapeldiagram är konverterad till SEK från Euro. Så ha i åtanke att valutaväxlingar kan påverka resultatet på utdelningarna.

Utdelning/FCF syns i stapeldiagrammet nedan. Det vi vill se är att procenten är lägre än 100%. Det indikerar att utdelningen till aktieägarna är lägre än det fria kassaflödet. Är siffran högre än 100% är utdelningen högre än det fria kassaflödet.

Utdelningstillväxten blir svår att räkna på och inte någon större mening. Då vi tydligt kan se att utdelningarna inte har någon tydlig tillväxt-trend. Vi ser att utdelningarna inte höjs efter varje år. Utan det verkar vara sporadiskt, troligtvis beroende på hur väl företaget presterar och hur mycket pengar som finns kvar att dela ut till aktieägarna.

Nedanstående diagram visar bolagets utdelningsandel (Utdelning/vinst per aktie).

Så sist men inte mist. Jag tycker bolaget är väldigt intressant och är sugen att köpa in mig i bolaget. Men då jag främst lutar mig emot utdelningsbolag så är jag rädd att bolagets utdelningshistorik är lite för svajig för att jag ska vara nöjd som utdelningsinvesterare. Det ser lite ut som att utdelningen kan svänga upp och ner. Deras utdelningspolicy är följande ”Stora Enso’s dividend policy is to distribute 50% of earnings per share (EPS) excluding fair valuation over the cycle.

Jag tror att bolaget ligger helt rätt i tiden då det skiftas mer och mer fokus på produkter som härstammar ifrån skog. Men som utdelare är jag lite osäker om bolaget verkligen skulle passa i min egen portfölj. Något jag troligtvis får ta en rejäl funderare över. Jag tycker att bolag som dessa med relativt låg direktavkastning bör ha någon form utav utdelningstillväxt och den ser nästan ut att vara icke-existerande i detta bolag på grund utav att utdelningen skiftar så mycket ifrån år till år. Eller att den lämnas oförändrad.

2 svar på “Stora Enso bolagsanalys”

 1. Trevlig analys. Äger sedan några år StoraEnso och är en nöjd aktieägare. Upplever att bolaget har många trender i ryggen och skarpt tilltro till bolaget de kommande tio-tjugo åren. Det var långdragen och trist historia när man köpte Consolidated Papers som hämmade aktien under många år men nu är bolaget något helt annat.

  1. Hej Kalle,

   Roligt att du tittar förbi och jag uppskattar att du gillade inlägget. Tack för att du delar med dig också! Jag tycker bolaget ser onekligen intressant ut och hade gärna köpt in mig i bolaget om det inte vore för att jag strävar efter att köpa bolag med lite mer gedigen utdelningshistorik. Men jag kanske ändrar mig och bolaget är på ett helt annat spår idag. Jag håller tummarna för din investering!

   Ha det fint!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *