Handelsbanken rapporterar för Q4 – Höjer utdelning

Ett bolag i min utdelningsportfölj har idag rapporterat, bolaget är nämligen handelsbanken som ni kanske förstod utav titeln. Om vi börjar med att kolla på utdelningen så har bolaget höjt utdelningen med 21%. Notera att det är ordinarie utdelning jag räknar på och inte några bonusutdelningar. Utdelningen bolaget föreslagit är 5.0 SEK / aktie. Detta går att jämföra med 4.1 SEK / aktie föregående år.

Nettoresultatet blev i Q4 2021 5 311 miljoner SEK. Vilket kan jämföras med samma nettoresultatet samma period året innan där resultatet blev 4 080 miljoner SEK.

Rörelseresultatet landade på 6 526 miljoner SEK. Som i sin tur kan jämföras med samma period föregående år där rörelseresultatet blev 5 378 miljoner SEK.

Räntenettot uppgick till 8 106 miljoner SEK under fjärde kvartalet. Kan jämföras med fjärde kvartalet 2020 där räntenettot landade på 7 244 miljoner SEK.

Kreditförlusterna i Q4 2021 var -32 miljoner SEK. Samma period ett år tidigare låg kreditförlusten-92 miljoner SEK.

Rörelsekostnaderna blev -5 187 miljoner SEK. Kan jämföras med rörelsekostnaderna i Q4 2020 som landade på -4 980 miljoner SEK.

Bankens intäkter låg på 11 561 miljoner SEK i Q4, samma period föregående år var intäkterna 10 451 miljoner SEK.

Provisionsnetto:t landade på 3 163 miljoner SEK. Kan jämföras med samma period föregående år då det var 2 597 miljoner SEK.

Tradingnetto uppgick till 395 miljoner SEK i Q4 2021. Samma period år 2020 var siffran 472 miljoner SEK.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *