Fabege Q4 rapport

Vi börjar med att kolla på utdelningen. Föregående års utdelning låg på 3.60 SEK / Aktie. Föreslagen utdelning nu i Q4 2021 var 4.00 SEK / Aktie. En utdelningshöjning med 11.1%.

Hyresintäkter uppgick i Q4 2021 till 746 miljoner SEK. Vilket kan jämföras med samma period föregående år då hyresintäkter var 704 miljoner SEK. En förbättring med 6.1%.

Driftöverskottet blev 569 miljoner SEK. Vilket kan jämföras med samma period föregående år då driftöverskottet landade på 528 miljoner SEK. En förbättring med 7.8%.

Kollar vi resultat per aktie så uppgick det nyckeltalet till 7.02 SEK / Aktie Q4 2021. Vilket i sin tur kan likställas med samma period föregående år då resultat per aktie blev 7.65 SEK / Aktie. En minskning med –8.2%.

Nettoresultatet blev 2 258 miljoner SEK. Kan även här jämföras med samma period föregående år då nettoresultatet var 1 034 miljoner SEK. En stor förbättring där förändringen var 118.4%.

Resultatet före skatt blev 2 723 miljoner SEK i Q4 2021 och Q4 2020 låg det på 1 279 miljoner SEK. En förändring med 112.9%.

Förvaltningsresultatet landade på 418 miljoner SEK. Samma period föregående år var det 370 miljoner SEK. En förbättring med 13.0%.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *