Swedbank släpper rapport för Q4

Idag var det dags för Swedbank att släppa rapport för det fjärde kvartalet.

Rapporten som Swedbank släppte var i linje med vad analytiker hade satt prognos för. Rörelseresultatet blev i det fjärde kvartalet 5 974 miljoner SEK. Analytiker hade i sin tur spått ett resultat på 6 080 miljoner SEK. I Q4 2020 blev rörelseresultatet 5 654 miljoner SEK.

Banken höjde även utdelningen per aktie till 9.25 utdelning/aktie. Analytiker hade gissat på 9.50 SEK i utdelning per aktie. En extrautdelning har även föreslagits till 2 SEK per aktie. Vilket gör att utdelningen totalt sett landar på 11.25 per aktie.

Nettoresultatet i rapporten var 4 835 miljoner SEK och i Q4 2020 blev det 4 510 miljoner SEK.

Kreditförluster uppgick till -67 miljoner SEK och i Q4 2020 -523 miljoner SEK. Analytiker hade i Q4 2021 spått att kreditförlusterna skulle uppgå till -151 miljoner SEK.

Tradingnetto:t uppgick till 265 miljoner SEK medans analytiker hade satt en prognos på 540 miljoner SEK. I Q4 2020 var tradingnetto:t 910 miljoner SEK.

Rörelsekostnader hade analytiker gissat skulle landa på -5 694 miljoner SEK. Det blev istället –5 842 miljoner SEK. I Q4 2020 blev rörelsekostnaderna -5 586 miljoner SEK.

Provisionsnetto hade analytiker spått skulle landa på 3 831 miljoner SEK. I Q4 2020 landade provisionetto:t 3 376 miljoner SEK. I Q4 2021 blev det 4 020 miljoner SEK.

Avkastning på eget kapital blev 12% i det fjärde kvartalet och under helåret uppgick avkastning till 13.2%. I Q4 2020 låg nyckeltalet på 11.8% och helåret 2020 8.9%.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *