TELE 2 bolagsanalys

Notera att jag i skrivande stund äger aktier i bolaget. Däremot ska inget jag skriver ses som en köprekommendation. Gör din egen analys och kom fram till egna beslut kring dina investeringar.

Innehållsförteckning

 1. Vad för typ utav bolag är Tele2?
 2. Vad för tjänster tillhandahåller Tele2?
 3. Com Hem och Tele2
 4. VD
 5. Lönsamhet
 6. Utdelning
 7. Skuldsättning
 8. Insynshandel


1. Vad för typ utav bolag är Tele2?

Tele2 är en telekomoperatör som levererar en del olika tjänster så som tv, bredand och mobiltelefoni. Bolaget grundades 1993 av Jan Stenback. I bilden nedan har jag inkluderat en bild vart bolaget är verksamt. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm (Kista). De allra flesta av oss som bor i Sverige har nog hört talas om bolaget då det är enormt stort inom sin bransch. Förutom dessa tjänster så levererar även bolaget fast-telefoni till dom få som fortfarande önskar det samt data- och streaming-tjänster. Det som kan vara värt att känna till kring bolaget är att det slogs ihop med Com Hem AB som var ett annat gigantiskt likartat bolag. Detta gjordes 2018. Personligen har jag faktiskt jobbat för Com Hem för ett x-antal år sedan under en period. Jag tror inte bolaget behöver någon större närmare presentation då det är så pass etablerat och stort bolag i Sverige att dom flesta bör känna till det. För dom som inte gör det finns det mer att läsa här på wikipedia. Även mer information bakom bolagets historia finns där.

Bolaget är noterad på Nasdaq Stockholms börsen under tickern TEL2 A respektive TEL2 B

Bild tagen ifrån årsredovisningen 2020.

2. Vad för tjänster tillhandahåller Tele2?

Tele2 erbjuder en del olika tjänster och dessa kan sammanfattas inom följande kategorier nedan.

 1. Bredband
 2. Telefoni
 3. TV
 1. I kategorin bredband så säljer bolaget då som namnet lyder just bredband. Inom denna kategori utav tjänster så ingår mobilt bredband, bredband via Fiber (FiberKoax och FiberLAN) och ADSL. Man skulle även kunna räkna in assessorer till tjänsterna här som exempelvis en RGW (Router) och diverse andra prylar. Dock ingår detta oftast i samband med köp utav tjänst. Men troligtvis så får bolaget även minimala intäkter på att sälja produkter som dessa. Sedan kan man väl även inkludera Tele2’s 5G satsningar inom detta segment. Men det är nog snarare en kostnad på kortsikt som möjliggör för framtida intäkter igenom att hålla sig i framkant inom teknologin. Och inte direkt något intäktsbaserad huvud-tjänst. Möjligt att dom hyr ut deras nät till andra operatörer.
 2. I kategori nummer två, Telefoni. Så ingår tjänster som exempelvis mobilabonnemang, nummerporteringar, försäljning utav mobiltelefoner (Bundet i abonnemanget), försäkringar, fast-telefoni till tant Agda och företag och tillbehör där efter. Tele2 säljer även abonnemang för virusprogrammet ”trygg-surf” och har gjort det ända sedan jag jobbade där för ett flertal år sedan.
 3. Därefter kommer TV-kategorin. Kategorin likt de andra är rätt självförklarande. Bolaget säljer åtkomst till TV-kanaler, streamingtjänster (Exempelvis deras egna comhem play), tillgång till sportkanaler och underhållning som exempelvis viaplay/c-more. Men även PPV (Pay-per-view) om man exempelvis vill se en enstaka hockeymatch.

3. Com Hem och Tele2

Som jag skrev i det första kapitlet så fusionerades Com Hem in i bolaget Tele2. Bolaget gick samman år 2018. Processen för detta blev klar den 5:e November, 2018. I samband med detta så upplöstes Com Hem och all dess tillgångar flyttades in till Tele2. Den egentliga anledningen bakom detta var väl egentligen att Tele2 ansåg att en fusion mellan dessa två bolag skulle vara ett värdeskapande koncept. Samt att bolagen skulle komplettera varandra väl då bolagen var väldigt lika i form utav tjänsterna som dom levererade. Vill du läsa mer om fusionen finns det att göra i detta dokument som du finner här.


4. VD

Historiska Verkställande direktörer i bolaget och perioderna som dessa personer har varit verksamma finns i tabellen nedan.

PersonPeriod
Kjell Morten JohnsenNuvarande
Anders Nilsson2018-11-01 – 2020-09-14
Allison Kirkby2015-09-01 – 2018-10-31
Mats Granryd2010-09-01 – 2015-09-01
Lars Nilsson2010-02-18 – 2010-09-01
Harri Koponen2008-08-18 – 2010-02-18
Lars-Johan Jarnheimer1999-03-23 – 2008-08-18
Anders Björkman1997 – 1999-03-23
Franco Fedeli1994 – juni 1997

Som ni nog förstår vid det här laget om ni gått igenom ovanstående tabell. Så är det Kjell Morten Johnsen som är VD över Tele2 för tillfället. Kjell är född 1968 och har enligt Tele2’s egna sida över styrelsemedlemmar beskrivit Kjells efarenhet enligt följande – ”bred internationell erfarenhet från ledande befattningar och styrelseposter i olika branscher och länder, inklusive Group COO för VEON, VD Beeline Ryssland, ordförande i WindTre Italy och EVP Head of Telenor Europe. Innan han kom till telekombranschen arbetade Kjell internationellt med Norsk Hydro och Scandsea International”.

Gällande utbildning – ”Executive MBA, Strategic Management, från Norwegian School of Economics and Business Administration i samarbete med HEC, Frankrike. International Management från Norwegian School of Management. Under värnplikten studerade Kjell ryska vid militärhögskolan FSES i Oslo.”

Följande information är ifrån 2021-05-18. För tillfället äger Kjell så här många aktier i Tele2:

 • B-shares: 100,000
 • Rights: 100,000 (2020), 200,000 (2021)

5. Lönsamhet

Dags att kolla hur lönsamheten sett ut historiskt i bolaget. Vi börjar med att kolla på P/E Talet. P/E talet är i skrivande stund 11.9. Kollar vi rent historiskt så är P/E talet just nu väldigt lågt. Tabellen nedan visar hur P/E talet utvecklats de senaste 10 åren.

ÅrtalP/E talet
2021 Q311.9
202010.7
201937.6
201874.3
2017116
2016-17.8
201510.6
201418.9
20132.3
201214.0
P/E talets utveckling

Kollar vi även snittet här så ser det ut enligt följande:

3 år20.1
5 år50.0
7 år34.7
10 år27.8
P/E tal snitt

Går vi vidare och tittar på vinst per aktie så är den i dag 10.95. Historiskt så har den varit följande:

årtalvinst/aktie
2021 q311.0
202010.5
20193.8
20181.6
20170.85
2016-4.4
20156.7
20145.0
201332.8
20127.3
Vinst/aktie

I snitt har vinst per aktie varit följande:

3år8.42
5 år5.54
7 år4.29
10 år7.51
Vinst/aktie snitt

P/S talet kollar vi på nu. I skrivande stund ligger det på 3.4. Vi kör liknande tabeller nedan för nyckeltalets utveckling respektive snitt. För att behålla symmetrin.

årtalP/S talet
2021 q33.4
20202.9
20193.5
20182.7
20172.0
20161.2
20151.2
20141.6
20131.1
20121.1
P/S talets utveckling
3 år3.3
5 år2.9
7 år2.4
10 år2.1
PS/talet Snitt

Ställer vi dagens P/E talet i förhållande till andra bolag inom samma bransch så ser det ut så här:

Tele211.9
Telia-11
Bahnof27.1
Bredband240.8

Vi gör samma sak för P/S talet med samma bolag. Alltså för att spegla förhållandet mellan P/S talet inom bolag som är verskam inom samma bransch.

Tele23.4
Telia1.7
Bahnof2.5
Bredband21.4

I förhållande till sina kollegor inom branschen så står sig Tele2 väldigt bra inom dessa två nyckeltal.

Nettoomsättning senaste åren för Tele2.

Stapeldiagrammet visar statisik över Tele2s vinst under senare år.
Tele2s rörelseresultat.
Kurvan i grafen ovan speglar bolagets rörelsemarginal.
EBITDA visar diagrammet ovan.
ROIC och ROC
Omsättningshastighet – Är alltså kapitalomsättningshastigheten. Man får ut nyckeltalet igenom att dividera Nettomsättning med Totalt kapital. Bra nyckeltal som kan användas i samband med rörelsemarginalen för att mäta lönsamheten (hur bolaget tjänar pengar) i ett bolag. Ofta har man antingen en hög marginal eller en hög omsättning beroende. Alla företag vill såklart ha så pass hög marginal och omsättning som möjligt för att tjäna mer pengar. Men alla företag lyckas inte med detta och därav så är dessa nyckeltal viktiga för att se så att bolaget har en tydlig strategi och plan. Tillsammans skapar dessa två nyckeltal lönsamhet. Det vi kan se är att omsättningshastigheten har sjunkit något medans rörelsemarginalen har höjts.

6. Utdelning

Då var det dags att kolla på det som jag tycket är roligast att undersöka i ett bolag. Nämligen bolagets utdelningsprestationer. I dagsläget ligger bolagets direktavkastning på cirka 6.8% räknat på senaste utdelningen (Extra utdelning inräknad). Drar vi bort extrautdelningen så ligger direktavkastningen på cirka 4.5%. Jag har skapat en tabell nedan som visar hur direktavkastningen utvecklats historiskt respektive snittet på direktavkastningen. Det som ska vara värt att tilläggas och viktigt att notera är att år 2013 gjorde Tele2 en split med ratio 2:1. Vilket innebär att 1 aktie blev 2 aktier. Så utdelningsstatistiken och historiken som jag presenterar är inte justerat för splitten. Men det var ändå 8 år sedan och alla siffror efter spliten är korrekta. Men för dom som är händig får den gärna snabbt räkna om siffrorna för egen del. Enkelt gjort. Dividera alla utdelning med 2 eftersom ration är just 2:1 i splitten, så får du ut korrekta siffror. Siffrorna stämmer troligtvis inte till 100% beroende på hur inlösen blev. Men bör ge ett ungefärligt mått. Jag väljer i alla fall att inte lägga ned tid på att göra detta manuellt och presentera det här på bloggen. Återigen extrautdelningar är inräknade i tabellens direktavkastning nedan. För att få den ordinarie-direktavkastningen så bör man dra bort extra-utdelningen och sedan dividera utdelning på aktiekursen. Men oavsett så är en extra-utdelning en utdelning och bör även räknas in då den gett avkastning på investerat kapital för aktieägarna. Tele2 är en riktigt fena på extra-utdelningar som du kanske förstått vid det här laget. Bolaget delar även ut pengar till sina aktie-ägare 2 gånger per år. Detta sker i April och Oktober.

ÅrtalDirektavkastning
2021 q36.8%
20208.0%
20196.3%
20188.8%
20174.1%
20166.7%
20157.6%
201415.9%
20135.9%
201234.1%
Historik för direktavkastning
3 år7.0%
5 år6.8%
7 år6.9%
10 år10.4%
Direktavkastningens snitt

Bolagets utdelningar och dess utdelningsandel ser ni i nedanstående tabell. Notera split vid år 2013 är ej justerad. Samt att extra-utdelningar är inräknade. Årtalet för utdelningen ni ser nedan är året för bolagsstämman då utdelning beslutades. När ni ser utdelningsandelen nedan så blir troligtvis många av er förskräckta. Då utdelningsandelen brukar visa ett bolags förmåga att hållbart dela ut pengar. Men faktum är att anledningen till den förskräckligt höga utdelningsandelen beror på extra-utdelningarna som företaget utför väldigt ofta. Så utdelningsandelen är i verkligheten mycket lägre än detta om vi kollar på bolagets ordinarie-utdelning istället. Utdelningen har även varierat kraftigt och det beror även till största del på dessa extra-utdelningar. Men det är inget man ska klaga över, utan snarare jubla. Bolaget gick med förlust 2016 och därav så är utdelningsandelen negativ det årtalet. Extra-utdelningar kan ske pga. avyttringar eller annat som tillfört bolaget en ovanligt stark kassa som bolaget själv inte anser sig behöva. Då delas ofta dessa pengar ut till aktieägarna.

ÅrtalUtdelning (sek)Utdelningsandel
20209.085.5%
20199.0238%
201810.40652%
20174.0473%
20165.23-119%
20155.3579.9%
201414.9300%
20134.4013.4%
201235.10478%
201113.0118%
Historik över utdelning samt utdelningsandelen.

För att ge lite mer perspektiv på detta så har jag skapat en tabell nedan som särskiljer ordinarie-utdelningar och extra-utdelningar. Så att ni förstår kontentan utav detta bättre. Som ni ser så går inte dessa ”extra-utdelningar” av för hackor direkt. Bolaget är nästan exceptionellt duktig på detta. I alla fall inom sin sektor. Bara som ett exempel för att visa upp bolagets historiska förmåga att utföra extra-utdelningar.

ORD-utdelning 2021-04-293.0 SEK
EXT-utdelning 2020-10-073.5 SEK
ORD-utdelning 2020-10-072.75 SEK
ORD-utdelning 2020-05-182.75 SEK
EXT-utdelning 2020-05-183.50 SEK
ORD-utdelning 2019-10-072.20 SEK
EXT-utdelning 2019-08-296.0 SEK
ORD-utdelning 2019-05-132.20 SEK
Demonstration utav utdelningar

Bolaget beskriver sitt mål med utdelningen så här:

”Tele2 will aim to maintain target leverage of 2.5–3.0x economic net debt/ underlying EBITDAaL and maintain investment grade credit metrics. Tele2’s policy will aim to maintain target leverage by distributing capital to shareholders through:

 • An ordinary dividend of at least 80 percent of equity free cash flow; and
 • Extraordinary dividends and/or share repurchases, based on remaining equity free cash flow, proceeds from asset sales and releveraging of underlying EBITDAaL growth.

Based on this policy, Tele2 is expected to distribute in excess of 100 percent of equity free cash flow to shareholders, through a combination of dividends and/or share repurchases.”

Källa: https://www.tele2.com/investors/the-share/dividend-information/

Personligen tycker jag Tele2 kan vara ett väldigt bra bolag i en utdelningsportfölj med dess höga utdelning. Samt sin exceptionella förmåga att utföra extra-utdelningar till sina aktieägare. Däremot så delar bolaget redan ut stor del utav sin vinst och marginalerna för att öka utdelningarna är nog rätt små. Jag hade inte investerat i tele2 för total utdelningstillväxt. Men som en stabil högutdelare i portföljen. Bolagets aktiekurs har även gått väldigt bra i jämförelse med öken vandraren Telia. Men som sagt, några större utdelningshöjningar hade jag inte räknat in och troligtvis kan utdelningarna skifta lite från år till år. Bolaget har även utfört utdelningar kontinuerligt varje år väldigt länge.


7. Skuldsättning

Dags att kolla på bolagets skuldsättning. Vi börjar med soliditeten vilket speglar hur stor andel utav tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Som ni ser i grafen nedan så har skuldsättningen legat runt 40-55% nästan varje år i cirka 20 år. Med undantag för 2008 – 2010 då soliditeten var lite högre. Hög solidet är dock sällan något negativt.

Soliditet
Skuldsättningsgrad senaste 20 åren.
Bolagets långfristiga skulder.

8. Insynshandel

PubliceringsdatumNyckelpersonHändelseVolymSEK PER AKTIE
2021-11-24Torkel SigurdAvyttring4 091125,60
2021-11-11Andrew BarronAvyttring7 000124,76
2021-07-14Yogesh MalikFörvärv300125,50
2021-07-14Yogesh MalikFörvärv200125,50
2021-07-14Yogesh MalikFörvärv500125,50
2021-07-14Yogesh MalikFörvärv500128,70
2021-06-02Kim HagbergAvyttring9 589112,30
2021-05-28Stefan BackmanAvyttring37 506111,83
2021-05-06Karin SvenssonFörvärv37 5060,00
2021-05-06Kim HagbergFörvärv9 5340,00

Ett svar på “TELE 2 bolagsanalys”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *