Bokrecension: Introduktion till redovisning

Omslagets sammanfattning

Anna-Karin Stockenstrand är en universitetslektor i externredovisning och finansiering vid mittuniversitetet. Anna-Karin undervisar inom extern redovisning och ekonomistyrning. Hon bedriver forskning kring hur externa krav påverkar strategier och styrning i olika typer av organisationer.

Den här boken handlar om redovisning. Redovisning finns överallt och är viktig att förstå. Samtidigt är redovisning inte en objektiv och neutral teknik utan ett språk eller till och med en slags konst, som försöker ge en ”sann” bild av organisationers många gånger mångfacetterade och föränderliga verklighet.

Redovisning bygger på en stor mängd subjektiva antaganden om vår värld. Trots att redovisning är subjektiv, påverkar den människor och ekonomier på ett fundamentalt sätt. Det blir tydligt när redovisningen fallerar och ger upphov till samhällsekonomiska kriser. Just därför är redovisning så viktig och så oerhört intressant.

Genom att beskriva redovisningens mest grundläggande begrepp och samband vill den här boken vara en hjälp till läsaren att ta sig över den allra första tröskeln till redovisningens värld.

Vad jag tyckte om boken

Som omslaget redan har sammanfattat så är boken ”Introduktion till redovisning” skriven utav Anna-Karin Stockenstrand. Som är en universitetslärare i diverse olika ämnen. När jag köpte boken trodde jag initialt att den skulle vara riktigt tråkig och svårläst. Då den var skriven utav en forskare/universitets-lärare. Men den var faktiskt väldigt pedagogiskt skriven och jag förstod det mesta som stod i boken. Så jag kan helt klart rekommendera den här boken för dig som vill lära dig att läsa delårs/års-rapporter och få en bättre förståelse för exempelvis balansräkningen, resultaträkningen, bokföring eller bokslut. Jag tycker att när man handlar aktier så är det viktigt att man kan tolka årsrapporterna hyfsat korrekt för att få en förståelse för hur företagen faktiskt presterar.

Jag tror inte boken behöver någon närmare genomgång än detta då boken direkt heter ”Introduktion till redovisning” och omslaget sammanfattade författarens bakgrund. Så vill do som sagt lära dig mer om det jag skrev ovan så kan jag helt klart rekommendera den här boken.

Du kan köpa boken på Adlibris här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *