Swedish match bolags analys – Hög skuldsättning?

Notera att jag är en utdelningsinvesterare och lägger mest vikt på att hitta stabila utdelningsbolag. Som jag tror kommer att prestera bra på sikt. Inget jag skriver ska ses som en köp-rekommendation, utan gör din egen analys och ta egna beslut innan du köper in dig i ett bolag som aktieägare. Notera även att jag själv äger aktier i bolaget.

Innehållsförteckning

 1. Vad är Swedish Match (SWMA) för bolag?
 2. Vad har bolaget för produkter?
 3. Största ägare
 4. Verkställande direktör (VD)
 5. Skulder
 6. Nyckeltal
 7. Utdelning & återköp
 8. Politisk risk
 9. Insynsköp
 10. Finansiellt

1. Vad är Swedish Match (SWMA) för bolag?

Swedish match är ett svenskt börsnoterat industribolag som inriktar sig på tobaksprodukter. Bolaget säljer cigarrer, snus och tuggtobak. Men även tändstickor, tändare, tandpetare, rakhyvlar, batterier och lågenergilampor.

Företaget har egentligen sina rötter ifrån det Svenska tobaksmonopolet som grundades 1915. Samt i det Svenska tändsticks aktiebolaget som grundades 1917. Så bolaget är väldigt gammalt och jag tänker inte gå igenom hela bolagets historia då det finns att läsa här på wikipedia för den som är intresserad. Av anledningen att historien bakom bolaget är väldigt lång och vi ska i det här analysen fokusera mer på nutid än dåtid.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996. I den nordiska börslistan ligget bolaget noterat som ett Large cap bolag i sektorn ”Dagligvaror – Consumer goods”.


2. Vad har bolaget för produkter?

Notera att statistiken i detta kapitel är baserat på år 2020.

Swedish Match tillverkar snus, nikotinportioner, moist snuff, portionsprodukter utan tobak och nikotin, chew bags, tobacco bits, tuggtobak, cigarrer, tändstickor och tändare vid 15 anläggningar i Sverige, USA, Dominikanska republiken, Nederländerna, Filippinerna, Brasilien och Danmark.

Tändprodukterna som Swedish-match säljer står för cirka 7% utav deras nettoomsättning. De viktigaste varumärkena är följande inom denna kategori.

Tändstickor

 • Solstickan
 • Nitedals
 • Fiat Lux
 • Redheads

Tändare

 • Cricket

Cigarrer står för 27.8% utav nettoomsättningen. Nedan ser ni bolagets viktigaste varumärken inom segmentet.

Cigarrer i USA

 • Garcia y Vega
 • Game by Garcia y vega
 • 1882
 • White Owl
 • Jackpot

Rökfria produkter står för 65.2% utav nettoomsättningen. Nedan ser ni bolagets viktigaste varumärken inom segmentet.

I USA:

 • Nikotinportioner: ZYN
 • Snus: General
 • Moist snuff: Longhorn, Timber wolf
 • Tuggtobak: Bik duke

I Skandinavien:

 • Snus i Sverige: General, Göteborgs Rapé, Kaliber, kronan, Ettan
 • Snus i Norge: General, G.3, The Lab, Nick & Johnny.
 • Nikotinportioner i Sverige och Danmark: ZYN
 • Nikotinportioner i Norge: G.4
 • Portionsprodukter utan tobak eller nikotin i Sverige och Norge: Onico
 • Chew bags i Danmark: Göteborgs Rapé, Thunder
 • Tobacco bits i Sverige, Norge och Danmark: Oliver Twist

Övriga marknader:

 • Snus: General
 • Nikotinportioner: ZYN
 • Chewbags: Thunder
 • Tobacco bits: Oliver Twist

Swedishmatch är ett globalt ledande bolag i många kategorier. I excel-tabellen nedan framgår företags marknadsledande positioner i USA och Skandinavien.

Det som kan vara värt att känna till är att Swedish Match håller på att avknoppa sin cigarr-verksamhet. Detta för att göra bolaget fritt ifrån röktobaks produkter. Om jag tolkar informationen korrekt så kommer denna avknoppning att vara klar som tidigast under andra halvåret 2022. Cigarr-verksamheten anses flyta på rätt bra och kommer då att bli ett fristående företag noterat på USA-börsen. Anledningen av separeringen utav verksamheten utförs så att bolaget kan fokusera mer på tillväxt inom rökfria produkter.


3. Största ägare

Swedish-match saknar egentligen en stor majoritetsägare i bolaget. De 10 största ägarna i bolaget finner ni i tabellen nedan.

 • Fidelity Investments (FMR): 6.5% röster.
 • Wellington Management: 5.2% röster.
 • BlackRock: 4.8% röster.
 • Capital Group: 3.7% röster.
 • Cedar Rock Capital: 3.0% röster.
 • Vanguard: 3.0% röster
 • Fidelity International: 2.7% röster.
 • GQG Partners: 2.3% röster
 • AllianceBernstein: 2.3% röster.
 • Government of Singapore (GIC): 2.1% röster.

4. Verkställande direktör (VD)

VD och koncernchef över Swedish match är Lars Dahlgren och har varit det sedan 2008. Han är född 1970 och är utbildad civilekonom med en examen ifrån handelshögskolan i Stockholm. Dahlgren började jobba hos Swedish match redan 1996.

Dahlgren med närstående äger 450 500 aktier i bolaget. Det motsvarar 32 904 520 SEK i dagens aktiekurs. Vilket med dagens direktavkastning ger honom 677 833 SEK i utdelning på ett år.


5. Skulder

I den senaste årsrapporten (2020) så går bolaget ut med att dom vill försöka behålla en nettolåneskuld som inte överstiger 3 * EBITA. Samt behålla kreditbetyget S&P BBB och Moodys Baa2 långsiktig rating. Detta på grund utav att Swedish match verksamhet kännetecknas av dess starka kassaflöden.

Kollar man soliditet. Alltså hur stor andel utav tillgångarna som är finansierade med eget kapital så är soliditeten minus. På grund utav bolagets eget kapital är minus. Jag har skapat en tabell nedan så att ni ser soliditeten de senaste 10 åren.

2020-51.5%
2019-44.3%
2018-40.0%
2017-30.6%
2016-8.8%
20151.7%
20141.7%
2013-5.3%
2012-14.3%
2011-11.0%

Ovanstående soliditet kan ses som skrämmande. Men det finns ingen större risk för konkurs då bolaget hade år 2020 en kassa på 3.4 miljarder. För visso är det lånade pengar då det egna kapitalet även är negativt. Det som ska tilläggas är att en negativ soliditet inte bara är negativt utan möjliggör även en hävstångseffekt i det egna kapitalet. Bolaget delar även ut en hygglig summa pengar, utdelningstillväxten är bra och dom återköper stora mängder aktier. Detta hade inte bolaget gjort ifall den höga skuldsättningen var ett problem. Men visst, en hög skuldsättning kan leda till det motsatta också ifall det inte går som planerat.

Nedan ser ni en tabell över det egna kapitalet det senaste 10 åren. Det egna kapitalet anges i MSEK.

2020-7814
2019-6324
2018-5611
2017-4179
2016-1366
2015251
2014278
2013-785
2012-2051
2011-1599

6. Nyckeltal

Vi börjar kolla på det klassiska P/E talet. I skrivande stund ligger nyckeltalet på 19.1. Kollar vi historiskt så har P/E talet de senaste 10 åren legat på 17.4 i snitt. Senaste 5 åren 18.7. Jag har inkluderat ett stapeldiagram nedan på hur P/E talet har utvecklats de senaste 10 åren. Som ni ser är inte P/E talet inte historiskt högt för tillfället.

ROIC som innebär avkastning på investerat kapital ligger på 70.8%. De senaste 10 åren har snittet varit 54.8%. Senaste 5 åren har ROIC varit 66.8% i snitt. Jag har inkluderat en stapeldiagram nedan för utvecklingen utav nyckeltalet.

Vinstmarginalen (Slutgiltig vinst för verksamheten) låg i Q3 2021 på 33.6%. Historiskt har den i snitt de senaste 10 åren varit 25.5%. Sensate 5 åren 27.6%. Jag har även här inkluderat ett diagram för det här nedan.


7. Utdelning & återköp

Äntligen dags att kolla på utdelningen. Det absolut roligaste i mitt tycke som en utdelningsinvesterare.

Direktavkastningen ligger med nuvarande aktiekurs på 2.1% vilket är i det lägre laget. Men utdelningstillväxten är bra. Bolaget återköp även väldigt mycket aktier så vi som aktieägare får både stor mängd återköp, direktavkastning och utdelningstillväxt. Suveränt!

Så här här utdelningen sett ut de senaste 10 åren. Notera att delar utav utdelningen nedan även är extrautdelningar och äldre utdelningar inte är justerad efter split.

Istället inkluderar jag även ett stapeldiagram ifrån Swedish Match själva som visar återköp, extra utdelning och ordinarie utdelning. Så att ni får se vikten utav återköp som bolaget verkligen är duktiga på. Så summerar man ihop extrautdelning, återköp, utdelning samt utdelningstillväxt så blir det inte så dumt för bolagets investerare trots den låga direktavkastningen. Som ni ser nedan så köper bolaget tillbaka mer aktier än dom delar ut kontant.

Jag anser att Swedish match är ett värdefullt bolag för utdelningsinvesterare som har tid att vänta på tillväxt och inte stirrar sig blind på hög direktavkastning. Jag hade egentligen tänkt ta med statistik över utdelningstillväxten men eftersom det inte är justerat efter split så går jag inte igenom det. Men för den som vill läsa alla årsredovisningar så kommer ni se att utdelningstillväxten ligger och pendlar mellan 13 -8 % beroende på hur långt tillbaka i tiden vi går. Men utdelningstillväxten är helt klart bra. Troligtvis så är Swedish Match stockholmsbörsens bolag som köper tillbaka mest aktier samtidigt som den vidhåller en okej direktavkastning med direktavkastnings-tillväxt. Men som sagt, gör er egen analys och stirra er inte blind på min analys. Detta är ingen köprekommendation.


8. Politisk risk

Något som är bra att ta i beaktning är den politiska risken för bolag som håller på med tobaksprodukter. Det är alltid en risk. Jag har förut ägt aktier i Swedish Match men lyckades time ett rätt bra sälj och köp. Vid den röda punkten så sålde jag av hela mitt innehav i Swedish Match och som ni ser så rasade aktien cirka 3 månader senare. Detta på grund utav att det hade lämnats ett förslag om en ny skatt i USA. Som hade påverkat bolaget negativt. Som alltid när bolag får motgångar som jag hinner snappa upp så väger jag nackdelarna mot fördelarna och funderar på ifall bolaget kan återhämta sig. I det här fallet så investerade jag i bolaget efter kursraset och kort därefter så slopade USA förslaget om den nya skatten. Så i det här fallet tror jag att jag gjorde en bra investering. Men det här är bara ett exempel på den politiska risken som kommer med att investera i bolag i den här branschen. Det kan vara bra att ha med i bakhuvudet innan och efter köp.
9. Insynsköp

DatumPositionKöparePrisAntal
2021-07-23Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorganMarie-Louise Heiman77,51300
2021-07-21Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorganMarie-Louise Heiman75,6264
4000
2021-07-20StyrelseledamotAlexander Lacik75,328922
2021-05-03Annan ledande befattningshavareJoakim Tilly676,80760

Nu kanske ni är konfunderade till varför Joakim Tilly köpte så dyrt den 3:e Maj 2021. Det beror på att priset inte är justerat efter split. Det har skett en aktie-split på ratio 10:1.


10. Finansiellt

Nedan ser ni utvecklingen utav omsättningen de senaste 10 åren.


Nedanstående stapeldiagram visar utvecklingen utav vinsten de senaste 10 åren.

Detta stapeldiagram ni ser nedan visar utvecklingen utav rörelseresultatet. Senaste 10 åren.

Nedan ser ni bruttoresultatets utveckling de senaste 10 åren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *