Utdelningsportföljens plan inför 2022

I det här inlägget på bloggen så går jag igenom hur jag tänkt lägga upp min investerings plan inför året 2022. Då jag tycker att det är viktigt att ha en tydlig målsättning i sitt sparande eller investerande. Målen kan vara både kortsiktiga och långsiktiga beroende på vad man försöker att uppnå. Så länge det finns en tydlig plan som man försöker att fullfölja.

Kapitel:

  1. Mitt sparande/investerande
  2. Portföljens vikt/balans
  3. Utöka den utländska delen utav portföljen
  4. Avkastnings- och utdelnings mål
  5. Utöka portföljen
  1. Mitt sparande och investerande på börsen.

Målet under 2022 kommer vara att sakta men säkert fortsätta investera och bygga upp min utdelningsportfölj. Jag har inte bråttom med detta utan kommer satsa mina likvida-medel på stabila och trygga kort. Med det menar jag att fortsätta investera i stabila etablerade bolag med god utdelningshistorik och resultat. Skulle börsen däremot falla väldigt mycket eller om medias favorit ämne skulle inträffa (Börskrasch). Så kommer jag troligtvis att passa på och ta pengar jag har liggandes på banken. Jag är väldigt likvid på banken för tillfället. Enda anledningen till att jag inte sätter in dessa på börsen är för att jag möjligtvis kommer att behöva dom inom en hyfsat snar framtid. Men sker mot förmodan en börskrasch så kommer jag passa på att bli så full-investerad som möjligt.

Men som vanligt kommer jag att fortsätta göra månadsvisa insättningar.

2. Portföljens vikt och balans.

Under året som kommer så vill jag fortsätta att balansera upp portföljen. Så att vikten/balansen blir mer jämnt mellan de olika innehaven. Ni ser den nuvarande vikten mellan de olika aktie-innehaven i procent enligt diagrammet nedan. Målet med detta är att få det så jämnt fördelat som möjligt. Det här kommer såklart vara omöjligt att få till helt och hållet. Eftersom om exempelvis ett innehavs aktie-kurs rasar ett par procent utan anledning, så kommer jag troligtvis ta tillfället i akt och utöka innehavet. Men målet är i alla fall som sagt att få det så jämnt för delat som möjligt och mer balanserat än det är nu.

3. Utöka den utländska delen utav portföljen

Några utav er som följer mig här på bloggen vet troligtvis att största delen utav min portföljen består utav svenska innehav. Men för er nya läsare så har jag skapat ett diagram nedan, likt ovanstående diagram. Men för att signalera vikten utav inhemska (Svenska) innehav och amerikanska innehav. Som ni ser i diagrammet nedan så tar mina svenska innehav överlägset störst plats i portföljen. Jag vill försöka utöka exponeringen på den amerikanska-marknaden till i alla fall 30% under 2022.

4. Avkastningsmål och utdelningsmål under 2022

2021 går troligtvis inte att använda som något form utav mått för att jämföra någon avkastning då börsen varit dopad under förra året. Mellan perioden 1990 till 2019 så avkastade börsen i genomsnitt 12.49%. Jag tror på en fortsatt stark börs under 2022 och sätter ett avkastningsmål på +15%.

Men vem vet, börsen kanske kraschar också?

Under året så har jag även satt ett utdelningsmål på 2000 SEK. Vi får se om jag lyckas nå det målet eller inte. Utdelningen nu under första året var knappt 250 SEK. Men vi ska göra vårt bästa!

5. Utöka portföljen

Under året så kommer jag vilja utöka portföljen till minst 15 innehav för att sprida riskerna ytterliggare. I skrivande stund så har jag 12 innehav i min portfölj och detta kommer jag att försöka utöka. Jag kommer försöka ha ett samspel med punkt 3. i den här frågan så gott det går. Så att jag i samband med att jag försöker utöka portföljen med fler innehav så kommer jag att exponera mig mer emot den amerikanska marknaden. Med det sagt så kommer jag såklart investera i bolag i Sverige eller andra länder om jag hittar något jag anser vara köpvärt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *