F-SCORE strategi – BREAK DOWN

Många av er som följer bloggen regelbundet vet att jag håller på att utvärdera Joel Greenblatts ökända strategi ”Magic Formula”. Som är en strategi som är utformad för att slå marknaden. Vill du lära dig mer om vad strategin (Magic-formula) är för något och hur du kan utforma en liknande portfölj. Eller bara förstå vad strategin går ut på så kan du läsa mitt tidigare inlägg här där jag redogör hur strategin fungerar. Jag släpper även veckorapporter på hur den regelbaserade Magic Formula portföljen presterar.

Jag tänkte att jag inleder ett likadant/liknande projekt med att utvärdera strategin ”F-SCORE”. För att se om även denna strategi kommer att kunna leverera en positiv avkastning eller kanske t.om slå börsindexet OMXS30. Det som kommer vara oerhört intressant är att sedan kunna ställa dessa två strategier emot varandra. För att se vilken utav strategierna som kommer leverera bäst avkastning i längden. Kanske kan strategierna t.om kombineras för att skapa än ännu bättre strategi?

Så vad är F-SCORE?

F-SCORE är likt Joel Greenblatts Magic-formula strategi en äldre regel-baserad strategi. Som offentligjordes år 2000 utav professorn Jospeh Piotroski. Strategin går ut på att i marknadens djungel lokalisera värdeaktier. Alltså aktier som enligt strategin anses vara fundamentalt starka och kan ge en överavkastning jämfört med börsen.

Strategin har 9 stycken nyckeltal som den använder för att utvärdera bolag. Varje nyckeltal som uppfylls kommer att ge 1 poäng. Max antal poäng ett bolag kan få ifrån strategin är då 9 och lägst antal poäng är 0. Tanken bakom strategin är att investera i de bolag som rankas högst enligt strategin då dessa ska tituleras som värdeaktier.

F-scores nyckeltal/parametrar är följande:

  1. Senaste avkastning
  2. Senaste kassaflöde
  3. Utveckling av avkastning
  4. Vinstkvalitet soliditet
  5. Utveckling av skuldsättning
  6. Utveckling av likviditet
  7. Utveckling av antalet aktier
  8. Utveckling utav rörelse-marginal.
  9. Utveckling av omsättningshastighet.

F-SCORE rankar bolag efter finansiell ställning, lönsamhet och effektivitet enligt ovanstående kriterier. Som tidigare nämt varje ovanstående regel som uppnås ger 1 poäng.

Närmare koll på dessa regler

1. Senaste avkastning ROA: Return of Asset eller som det heter på svenska räntabilitet på det totala kapitalet är positivt. Det nyckeltalet visar är egentligen bolagets avkastning på det totala kapitalet. Kriteriet uppnås om det är positivt.

2. Senaste kassaflöde – Kriteriet uppnås om kassaflödet är positivt.

3. Utveckling av avkastning – Om nyckeltalet (ROA) i regel 1. är högre än föregående år.

4. Vinskvalitet soliditet – Operativt kassaflöde/totalt kapital är högre än ROA

5. Utveckling av skuldsättning – Kriteriet uppnås om långfristiga skulder är lägre än föregående år.

6. Utveckling av likviditet – Vad som menas med denna regel är egentligen om balanslikviditeten är högre än föregående år. Vad balanslikviditet innebär för dom som inte vet. Så är det kort sagt egentligen ifall bolaget har tillräckligt mycket tillgångar att göra sig av med för att betala sina kortfristiga-skulder eller inte.

7. Utveckling av antalet aktier – Strategins kriterier uppnås om bolaget inte har spätt ut antalet aktier med fler aktier (Om en nyemission har utförts eller inte).

8. Utveckling av rörelse-marginal – Kriteriet uppnås ifall rörelse-marginalen är högre än föregående år. Rörelse-marginalen används ofta i samband med att mäta lönsamheten mellan bolag inom samma branch.

9. Utveckling av omsättningshastighet – Om den är högre än föregående år eller inte.

Portföljen kommer att byggas helt och hållet enligt ovanstående kriterier och jag kommer förhålla mig till den svenska börsen och jämför utvecklingen med börsindexet OMXS30. För att se om vi kommer att slå indexet eller inte. Portföljen kommer att vara färdig simulerad i helgen och jag kommer att nedan redigera inlägget med en länk till det nya inlägget så att ni som läser det här i efterhand kommer att se hur portföljen blev utformad som. Det ska även bli oerhört intressant att ställa min egen utdelningsportfölj, denna portfölj och magic-formula portföljen emot varandra för att se vem som levererar bäst avkastning. Vem vet, dessa strategier kanske inte ens fungerar särskilt bra i längden eller så får jag själv med min utdelningsportfölj stryk utav dessa strategier.

Redigerat 2022-01-01: Länk till den simulerade portföljen finns här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *